Utvidelse av midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Kulturrom har de siste ti årene bidratt med 45 millioner kroner til bygging og utstyring av øvingsrom til musikk, dans og teater over hele landet. Flere av de som driver øvingsanleggene opplever nå nedsatt betalingsevne hos sine leietakere, og at mange ber om redusert husleie eller sier opp sine lokaler. Det er helt avgjørende at øvingsanleggene kommer seg gjennom denne vanskelige perioden og at utøvere har et arbeidssted å gå tilbake til etter at krisen er over. 

Kulturrom lanserte i starten av april en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekterfor april, mai og juni måned. Denne ordningen omfatter driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom.

Justering i ordningen

For å treffe behovet til øvingsanlegg for dans og teater bedre, gjøres det nå en justering i ordningen. Det kan normalt søkes om maksimalt kr. 4.000 i kompensasjon per rom, per måned. Nå vil det i enkelte tilfeller vurderes en større kompensasjon, der behovet for dette synliggjøres. Det vil åpne for at eksempelvis øvingsanlegg med en teater-, dans- eller produksjonssal og flere leietakere, vil kunne søke om et større beløp enn kr. 4000. Det er fortsatt mulighet for å søke kompensasjon med tilbakevirkende kraft.

Ordningen utvides til og med august måned. Grunnet sommerstengt kontor hos Kulturrom vil alle søknader som kommer inn etter 19. juni behandles i august, og søknader for juli måned vil derfor få noe forsinkelse i behandlingstiden. 

Rammer og vilkår

Et øvingsanlegg er definert som en virksomhet som har drift av øvingsrom som formål. Kompensasjon utbetales på etterskudd hver måned, og første måned det kan søkes kompensasjon for vil være april 2020. Tilskudd beregnes ut fra den faktiske reduksjonen øvingsanlegget har gitt sine leietakere og det kan normalt søkes om kr. 4.000 i tilskudd per rom hver måned. I enkelte tilfeller vurderes en større kompensasjon, der behovet for dette synliggjøres. Det vil åpne for at eksempelvis øvingsanlegg med en teater-, dans- eller produksjonssal og flere leietakere, vil kunne søke om et større beløp enn 4000,-. Søknadene vil bli behandlet fortløpende og søker må oppfylle generelle vilkår. 

Obligatoriske vedlegg for alle søknader

  • Kreditnota/faktura som synliggjør redusert leiepris til leietaker
  • Eventuell bekreftelse på oppsigelse/avlysning/kansellering fra leietaker

Obligatoriske vedlegg for søkere som IKKE tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom

  • Leiekontrakt eller bekreftelse på eieforhold
  • Vedtekter 

Ferdig utfylt søknadsskjema og obligatoriske vedlegg sendes til post@kulturrom.no.