Hopp til innholdet

[cs_content][cs_section bg_color=»#E2FAE6″ parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ class=»cs-ta-left» style=»margin: 0px;padding: 2em 0;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h2″ icon=»o-lightbulb-on» icon_color=»transparent» icon_bg_color=»transparent» style=»color: hsl(0, 0%, 0%);margin-top: 0;»]Veiledning [/x_feature_headline][cs_text]

På denne siden får du veiledning, tips og triks til hvordan skrive en god søknad, samt informasjon om saksbehandling, innkjøp og rapportering

[/cs_text][x_button size=»large» block=»false» circle=»false» icon_only=»false» href=»#godsoknad» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»margin: 0 10px 10px 0;»]Hvordan skrive en god søknad?[/x_button][x_button size=»large» block=»false» circle=»false» icon_only=»false» href=»#svarpasoknad» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»margin: 0 10px 10px 0;»]Hva skjer etter at søknaden er levert?[/x_button][x_button size=»large» block=»false» circle=»false» icon_only=»false» href=»#svarpasoknad» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»margin: 0 10px 10px 0;»]Hvordan aksepterer jeg tilskuddet?[/x_button][x_button size=»large» block=»false» circle=»false» icon_only=»false» href=»#innkjop» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»margin: 0 10px 10px 0;»]Hvordan gjøre innkjøp?[/x_button][x_button size=»large» block=»false» circle=»false» icon_only=»false» href=»#rapport» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»margin: 0 10px 10px 0;»]Når utbetales tilskuddet?[/x_button][x_button size=»large» block=»false» circle=»false» icon_only=»false» href=»#generellevilkar» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»margin: 0 10px 10px 0;»]Hva er de generelle vilkårene?[/x_button][x_button size=»large» block=»false» circle=»false» icon_only=»false» href=»http://www.musikkutstyrsordningen.no/tilskuddsomrader/#hvem» title=»» target=»blank» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»margin: 0 10px 10px 0;»]Hvem kan søke om hva?[/x_button][x_button size=»large» block=»false» circle=»false» icon_only=»false» href=»#sporsmal» title=»» target=»blank» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»margin: 0 10px 10px 0;»]Ofte stilte spørsmål[/x_button][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=»godsoknad» parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 45px 0px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h2″ icon=»pencil» style=»margin-top: 0;»]Hvordan skrive en god søknad?[/x_feature_headline][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in-from-top» fade_animation_offset=»200px» fade_duration=»1500″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_gap size=»50px»][x_custom_headline level=»h5″ looks_like=»h5″ accent=»false»]

Kulturrom prioriterer gode prosjekter. Kvalitetene i prosjektet må du formidle gjennom søknaden, og det er derfor viktig at søknaden er gjennomarbeidet.

På bakgrunn av søknadens begrunnelse vurderer vi behovet for utstyret/tiltaket det søkes tilskudd til, og det er derfor viktig at behovet beskrives godt.
[/x_custom_headline][/cs_column][cs_column fade=»false» fade_animation=»in-from-top» fade_animation_offset=»200px» fade_duration=»1500″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_feature_list style=»margin-top: 2.75em;»][x_feature_box title=»Sett deg godt inn i de generelle vilkårene» title_color=»» text_color=»» graphic=»icon» graphic_size=»60px» graphic_shape=»circle» graphic_color=»#003521″ graphic_bg_color=»#e2fae6″ align_h=»left» align_v=»middle» side_graphic_spacing=»20px» max_width=»none» child=»true» connector_width=»1px» connector_style=»dashed» connector_color=»#272727″ graphic_icon=»mortar-board»][/x_feature_box][x_feature_box title=»Tenk på hvordan prosjektet er relevant for oss» title_color=»» text_color=»» graphic=»icon» graphic_size=»60px» graphic_shape=»circle» graphic_color=»#003521″ graphic_bg_color=»#E2FAE6″ align_h=»left» align_v=»middle» side_graphic_spacing=»20px» max_width=»none» child=»true» connector_width=»1px» connector_style=»dashed» connector_color=»#272727″ graphic_icon=»lightbulb-o»][/x_feature_box][x_feature_box title=»Innhent nødvendig informasjon og dokumentasjon» title_color=»» text_color=»» graphic=»icon» graphic_size=»60px» graphic_shape=»circle» graphic_color=»#003521″ graphic_bg_color=»#E2FAE6″ align_h=»left» align_v=»middle» side_graphic_spacing=»20px» max_width=»none» child=»true» connector_width=»1px» connector_style=»dashed» connector_color=»#272727″ graphic_icon=»file-o»][/x_feature_box][x_feature_box title=»Start tidlig» title_color=»» text_color=»» graphic=»icon» graphic_size=»60px» graphic_shape=»circle» graphic_color=»#003521″ graphic_bg_color=»#E2FAE6″ align_h=»left» align_v=»middle» side_graphic_spacing=»20px» max_width=»none» child=»true» connector_width=»1px» connector_style=»dashed» connector_color=»#272727″ graphic_icon=»clock-o»][/x_feature_box][x_feature_box title=»Ta kontakt ved spørsmål» title_color=»» text_color=»» graphic=»icon» graphic_size=»60px» graphic_shape=»circle» graphic_color=»#003521″ graphic_bg_color=»#E2FAE6″ align_h=»left» align_v=»middle» side_graphic_spacing=»20px» max_width=»none» child=»true» connector_width=»1px» connector_style=»dashed» connector_color=»#272727″ graphic_icon=»envelope»][/x_feature_box][/x_feature_list][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»] [/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_color=»#ededed» parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 45px 0px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»1500″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_custom_headline level=»h5″ looks_like=»h5″ accent=»false» class=»cs-ta-left» style=»margin-top:0;»]Hvordan fylle ut søknadsskjema?[/x_custom_headline][cs_text]Innholdet i søknaden vil avhenge av hva du søker om. [/cs_text][x_accordion][x_accordion_item title=»Søkeropplysninger» open=»false»]

Her skal dere legge inn opplysninger om og en beskrivelse av virksomheten det søkes på vegne av. Under denne fanen skal dere også gi opplysninger om ansvarspersoner tilknyttet driften. Informasjon om kravene Kulturrom stiller til virksomheten finner dere på Kulturroms nettside under Tilskuddsområder.

Relevante opplysninger i virksomhetsbeskrivelsen er:
– Hvor holder virksomheten til?
– Når ble virksomheten startet?
– Hvordan er virksomheten (planlagt) organisert?
– En beskrivelse av planlagt og/eller gjennomført kulturell aktivitet og innhold, samt eventuelle samarbeidspartnere.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Søknadsbegrunnelse» open=»false»]

Det er viktig å begrunne søknaden godt.  Søker dere om tilskudd til Utstyr til øving eller Utstyr til fremføring skal begrunnelsen være konkret og si noe om hvilket utstyr dere søker tilskudd til og hvorfor dere har behov for dette. Gi en beskrivelse av i hvilke sammenhenger utstyret skal brukes hvis ikke dette kommer frem på andre måter.

Det skal i fanen Vedlegg lastes opp en liste over utstyret dere har per i dag. I utstyrslisten må det komme frem når utstyret er anskaffet og hvilken tilstand utstyret er i. Listen over eksisterende utstyr ses i sammenheng med søknadsbegrunnelsen.

Søker dere om tilskudd til Akustiske tiltak skal det i begrunnelsen komme frem om tiltaket omfatter lydisolasjon, romakustikk eller bygging/rehabilitering av øvingslokaler. Det må komme frem hvorfor det er behov for tiltaket og hva tiltaket innebærer.

Det skal i fanen Vedlegg lastes opp akustisk forprosjektrapport og målsatte tegninger av lokalet. Disse ses i sammenheng med søknadsbegrunnelsen.

En gjennomført akustisk forprosjektrapport er et vilkår for å få tilskudd til akustiske tiltak. Rapporten har til hensikt å kartlegge akustiske problemer og beregne effekten av eventuelle tiltak. Den skal utføres av en fagakustiker, inneholde en konklusjon med forslag til tiltak og skal kunne fungere som et beslutningsgrunnlag. Kun unntaksvis gis det tilskudd til akustiske tiltak uten at det foreligger en akustisk forprosjektrapport utarbeidet av en fagakustiker.

Kulturrom gir tilskudd til å få utarbeidet en akustisk forprosjektrapport. Informasjon om dette finner dere under Tilskuddsområde Bygg og akustisk utbedring av arenaer.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Innsending av søknad» open=»false»]

Her finner du en liste over informasjon og vedlegg om noe skulle mangle i søknaden. Alle obligatoriske felter må være utfylt før du får sende inn søknaden.

Etter at søknaden er sendt inn vil du motta en bekreftelse på innsendt søknad og et saksnummer. Bekreftelsen vil bli sendt til kontaktinformasjon som er oppgitt i denne fanen.

Det meste av korrespondansen fra Kulturrom skjer via e-post, blant annet etterspørring av dokumentasjon og utsendelse av vedtak. Det er derfor viktig at Kulturrom har riktig kontaktinformasjon.

Om du vil gjøre endringer i kontaktinformasjonen etter at søknaden er sendt inn, ta kontakt med oss på post@kulturrom.no

Du kan logge inn i portalen og se søknaden etter at den er sendt inn, men innsendte søknader kan ikke endres. Innsendte søknader vil legge seg under fanen Mine søknader.

[/x_accordion_item][/x_accordion][x_gap size=»50px»][x_custom_headline level=»h5″ looks_like=»h5″ accent=»false» class=»cs-ta-left» style=»margin-top:0;»]Hvilken dokumentasjon skal legges ved søknaden? [/x_custom_headline][cs_text]

Dokumentasjonen som skal legges ved søknaden vil avhenge av hva du søker om. Jo større prosjekt, jo mer omfattende vil kravene til søknadsdokumentasjon være.
I en del tilfeller vil vi ha behov for ytterligere dokumentasjon og informasjon for å kunne behandle søknaden. Kulturrom kan derfor etterspørre ytterligere dokumentasjon og utfyllende informasjon ved behov.

[/cs_text][x_accordion][x_accordion_item title=»Vedtekter» open=»false»]

Kulturrom ber om vedtekter som dokumentasjon på virksomhetens formål.

Det skal sendes inn gjeldende vedtekter som registret i Enhetsregisteret. For kommunale aktører, som ikke har vedtekter, ber vi om et styringsdokument som sier noe om tiltakets formål.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Styregodkjent og signert årsregnskap» open=»false»]

Kulturrom ber om regnskap for å få et innblikk i virksomhetens økonomiske situasjon.

Regnskapet som legges ved søknaden skal være signert av styret og inneholde styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter. Hvis virksomheten er revisjonspliktig skal revisjonsberetning legges ved. Foreløpig regnskap vil kunne bli etterspurt.

Virksomheter under etablering og som ikke kan vise til årsregnskap skal levere budsjett/økonomiplan for de tre første driftsår.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Leieavtale» open=»false»]

Kulturrom ber om leieavtale eller tilsvarende dokumentasjon for å få et inntrykk av virksomhetens langsiktighet. Vi vil også se at virksomheten har lokale til disposisjon for gjennomføring av virksomhetens formål.

Leieavtalen skal være signert og datert. Avtalens varighet skal tydelig fremgå.

Dersom virksomheten eier egne lokaler skal eierforholdet dokumenteres.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Årsrapport for siste driftsår» open=»false»]

Kulturrom ber om årsrapport for siste driftsår for å få innblikk i virksomhetens drift og utvikling.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Arrangementsoversikt» open=»false»]

For å få innblikk i kulturelt innhold og  aktivitetsnivået ber vi om en liste over gjennomførte arrangement siste driftsår samt for inneværende år.

Arrangementsoversikt skal synliggjøre hvem som har spilt når og på hvilken scene, og skal spesifiseres med utøver, dato og sjanger.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Søknadsbudsjett/finansiering» open=»false»]

Kulturrom ber om et budsjett for tiltaket det søkes tilskudd til. Søknadsbudsjettet gir oss et bilde av investeringsnivået virksomheten mener er nødvendig for å gjennomføre tiltaket.

Søker dere om tilskudd til utstyr til fremføring eller utstyr til øving skal søknadsbudsjettet inneholde type utstyr, antall og pris. De ulike utstyrskomponentene skal spesifiseres i budsjettet, og søknadsbudsjettet skal være så detaljert at vi ser hvilke utstyrskomponenter det søkes tilskudd til.

Budsjettet bør også inkludere en dokumentasjon av kostnader, f.eks. et pristilbud fra leverandør.

Søker dere om tilskudd til akustiske tiltak: lydisolasjon, romakustikk eller bygging/rehabilitering av øvingslokaler skal budsjettet inneholder kostnader knyttet til materialer og arbeidstimer. Tenk gjennom hvilke budsjettposter som er relevante i forbindelse med den delen av prosjektet som omhandler akustiske tiltak. Dugnadstimer kan ikke inngå som kostnader i budsjettet.

I tillegg til at budsjettet skal være spesifisert, skal det inneholde en  finansieringsplan som viser kostnadene tilknyttet tiltaket det søkes tilskudd til og søknadsbeløp til Kulturrom, samt andre eventuelle finansieringskilder.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Liste over utstyr» open=»false»]

Kulturrom ber om en utstyrsliste for å danne seg et bilde av søkers utstyrsbehov. Listen sees i sammenheng med søknadsbegrunnelsen.

Dersom virksomheten har utstyr fra før, skal det legges ved en fullstendig liste over alle utstyrskomponenter (også mikrofoner, DI-bokser og stativer). I utstyrslisten skal det komme frem når utstyret er anskaffet og hvilken tilstand utstyret er i. Dersom virksomheten ikke har utstyr fra før laster dere opp et vedlegg som sier dette.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Tegninger» open=»false»]

For å kunne vurdere søknaden er tegninger vesentlig. En detaljert og oppdatert tegning av bygget er til stor nytte under vurderingen av prosjektet.

Det skal sendes inn målsatte plan- og snittegninger av lokalet, og tegningene skal vise lokalets lengde, bredde og takhøyde. Kun målestokk er ikke tilstrekkelig. For søknader om tilskudd til fremføringsutstyr skal scene- og mikseposisjon komme frem på tegningene.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Akustisk forprosjektrapport» open=»false»]

For å motta tilskudd til Akustiske tiltak må virksomheten som søker ha gjennomført en akustisk forprosjektrapport. En akustisk forprosjektrapport har til hensikt å kartlegge akustiske problemer og beregne effekten av eventuelle tiltak. Den skal utarbeides av en fagakustiker, inneholde en konklusjon med forslag til tiltak og skal kunne fungere som et beslutningsgrunnlag. Kun unntaksvis gis det tilskudd til akustiske tiltak uten at det foreligger en akustisk forprosjektrapport utarbeidet av en fagakustiker.

Kulturrom gir tilskudd til å få utarbeidet en akustisk forprosjektrapport. Informasjon om dette finner dere under Tilskuddsområde Bygg og akustisk utbedring av arenaer.

[/x_accordion_item][/x_accordion][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=»hvaskjer» bg_color=»#ededed» parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 45px 0px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h2″ icon=»inbox» id=»svarpasoknad» style=»margin-top: 0;»]Hva skjer etter at søknaden er levert?[/x_feature_headline][x_gap size=»50px»][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][cs_text]

Når søknaden er sendt inn, vil du få en bekreftelse på e-post. Hvis du ikke mottar en slik bekreftelse bør du ta kontakt med oss slik at vi kan finne ut om søknaden er registrert.

Hver søknad får et saksnummer (ST årstall/XXX) som skal oppgis i all korrespondanse og henvendelser til Kulturrom.

Behandlingstiden vil avhenge av søknadsmengden, men man må forvente ca 12 uker fra søknadsfrist til vedtaket sendes ut. Søknaden behandles i første av administrasjonen, som leverer sin innstilling til fordelingsutvalget som er oppnevnt av Kulturroms styre. Fordelingsutvalget prioriterer og fatter vedtak i hver enkelt sak. Kulturrom vil under behandlingen av større søknader innhente faglig vurdering fra en ekstern fagperson.

Kravene til søknadsdokumentasjon må være oppfylt før søknaden behandles. Søknader som faller utenfor Kulturroms tilskuddsområder vil ikke bli behandlet. Alle søknader vil bli besvart.

Vi kan ha behov for ytterligere dokumentasjon underveis i saksbehandlingen. Dersom vi trenger opplysninger eller har spørsmål til søknaden tar vi kontakt med deg. Vi setter pris på om vi får informasjonen vi etterspør så raskt som mulig. På den måten blir vår saksbehandlingstid mer effektiv, og deres ventetid kortere. Mye av korrespondansen skjer via e-post og det er derfor viktig sjekke den registrerte e-postadressen jevnlig.

Det gis ikke tilskudd til utstyr som er anskaffet eller tiltak som er gjennomført før vedtak om tildeling er mottatt.

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_feature_box title=»Klage» title_color=»» text_color=»» graphic=»icon» graphic_size=»60px» graphic_shape=»circle» graphic_color=»#003521″ graphic_bg_color=»#E2FAE6″ align_h=»left» align_v=»top» side_graphic_spacing=»20px» max_width=»none» graphic_icon=»file-text»]Vedtaket kan klages inn for styret i Kulturrom. Klagefristen er tre uker fra vedtaksdato. Klagen må begrunnes. Fordelingsutvalgets prioritering kan ikke påklages. Klagen må leveres skriftlig gjennom søknadsportalen, og sendes som en melding. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker ytterligere tilbakemelding på søknaden, eller rådgivning, ta gjerne kontakt med oss på 21 37 88 10 eller post@kulturrom.no.[/x_feature_box][x_accordion][x_accordion_item title=»Klageinstruks for tildelinger» open=»false»]

Styret er Kulturroms klageorgan.
Gjeldende klageinstruks for tildelinger er revidert og vedtatt av Styret 13.03.2017.

Søkers klagetilgang 
Søker har rett til å klage på vedtak.
Klagen må begrunnes skriftlig.
Klagefristen er tre uker fra vedtaksdato.

Hva kan påklages? 
Klager har adgang til å påklage saksbehandling og vurdering av faktiske forhold fremkommet i søknad, samt vilkårsoppfyllelse.
Fordelingsutvalgets prioritering kan ikke påklages. Klager som omhandler fordelingsutvalgets prioriteringer vil derfor avvises uten behandling i styret.

Søker har en selvstendig dokumentasjonsplikt. All påkrevd dokumentasjon, begrunnelse og andre relevante opplysninger skal være innlevert med søknad før søknadsfrist. Ytterligere etterspurt dokumentasjon skal oversendes innen gitte frister. Klager basert på nye opplysninger som har fremkommet etter gitte frister vil derfor avvises uten behandling i styret.

Styrets klagebehandling 
Ved klagebehandling kan Styret opprettholde vedtak, gjøre selvstendige vedtak, eller sende søknad til ny behandling.

Ved ny behandling av søknad skal søknaden oversendes administrasjonen for ny saksbehandling og innstilling og saken legges til prioritering av Fordelingsutvalget ved neste ordinære møte. Dersom særskilte hensyn tilsier det kan Styret pålegge Fordelingsutvalget ekstraordinær vedtaksbehandling.

Der Styret gjør vurderinger av vilkår, vilkårsoppfyllelse og prinsipper skal både administrasjon og Fordelingsutvalg ved ny behandling vektlegge Styrets vurderinger i denne og lignende saker.

Styrets vedtak er endelig.

[/x_accordion_item][/x_accordion][x_feature_box title=»Vedtaksbrev» title_color=»» text_color=»» graphic=»icon» graphic_size=»60px» graphic_shape=»circle» graphic_color=»#003521″ graphic_bg_color=»#E2FAE6″ align_h=»left» align_v=»top» side_graphic_spacing=»20px» max_width=»none» graphic_icon=»envelope»]Alle som søker Kulturrom vil få vedtaksbrev tilsendt til e-postadressen regisrert i søknaden. [/x_feature_box][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=»tilbudet» parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 45px 0px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h2″ icon=»check-circle» style=»margin-top:0;»]Hvordan aksepterer jeg tilskuddet?[/x_feature_headline][x_gap size=»50px»][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][cs_text]

Søkere som har fått vedtak om tilskudd må akseptere vilkårene for tildelingen. Dette gjøres ved å returnere tilskuddsavtalen som sendes ut med vedtaksbrevet. Dersom tilskuddsavtalen ikke er signert og returnert til Kulturrom innen 30 dager fra vedtaksutsendelse bortfaller tilsagnet. Den eller de som signerer på tilskuddsavtalen skal ha fullmakt til å forplikte tilskuddsmottaker til innholdet i avtalen (signaturrett eller lignende).

[/cs_text][cs_text]

Det er viktig å merke seg at:

 • Tilskuddet kun skal brukes til det formålet det er bevilget til
 • Det skal leveres rapport for tilskuddet etter gjennomført tiltak
 • Kulturrom skal synliggjøres som bidragsyter med logo på nettsider og trykksaker
 • Kulturrom kan kreve midlene tilbakebetalt dersom tilskuddet ikke brukes i tråd med forutsetningene

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_accordion][x_accordion_item title=»Eiendomsforhold» open=»false»]

Teknisk utstyr innkjøpt med tilskudd fra Kulturrom er mottakers eiendom så lenge utstyret brukes som beskrevet i søknad og i henhold til Generelle vilkår og krav gitt av Kulturrom. Dersom tiltaket opphører skal tilskuddet tilbakebetales delvis eller helt.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Forsikring og vedlikehold» open=»false»]

Det er tilskuddsmottaker som eier utstyret og som er ansvarlig for vedlikehold og forsikring av dette. Kulturrom gir ikke tilskudd til vedlikehold eller til tap av utstyr som skyldes manglende vedlikehold eller dekning i forsikringsavtale. Kulturrom forventer at utstyret kan benyttes i minimum syv år.

[/x_accordion_item][/x_accordion][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=»innkjop» bg_color=»#ededed» parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 45px 0px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h2″ icon=»file-text» style=»margin-top:0;»]Hvordan gjøre innkjøp?[/x_feature_headline][x_gap size=»50px»][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][cs_text]

Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig innkjøper. Kulturrom er ikke part i saken.

Tilskuddsmottaker har i tillegg en selvstendig plikt til å avklare sin stilling under regelverket om offentlige anskaffelser og hvorvidt investeringen, hvor tilskuddet fra Kulturrom inngår, må gjennomføres i tråd med kravene i dette regelverket.

I innkjøpsguiden finner dere kravene Kulturrom stiller til innkjøpsprosess og råd knyttet til gjennomføring av innkjøp.

Husk at teknisk spesifikasjon skal forelegges Kulturrom før tilbudsinnbydelsen sendes ut!

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_creative_cta padding=»25px 25px 25px 25px» text=»Last ned PDF av <br>Innkjøpsveileder» font_size=»2em» icon=»file-text» icon_size=»48px» animation=»slide-bottom» link=»http://www.kulturrom.no/wp-content/uploads/2020/01/Innkjøpsveileder-Kulturrom-jan-2020.pdf» color=»#003521″ bg_color=»#E2FAE6″ bg_color_hover=»#D4FADB» class=»open-new-win»][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=»rapport» parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 45px 0px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h2″ icon=»file-text» style=»margin-top:0;»]Når utbetales tilskuddet?[/x_feature_headline][x_gap size=»50px»][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][cs_text]

Tilskuddet utbetales når Kulturrom har mottatt og godkjent søknad om forskudd eller rapport for gjennomført tiltak.

Hele tilskuddet utbetales ikke som forskudd.
Ved forskuddsutbetaling har tilskuddsmottaker tre måneder på å rapportere for hele tilskuddet.

En søknad om forskudd skal inneholde:

 • utfylt og signert søknad om utbetaling av forskudd
 • ordrebekreftelse eller faktura
 • kjøpskontrakt (hvis det foreligger)
 • tilbud (hvis det foreligger)
 • kvittering fra nettbank eller lignende (hvis det foreligger)

En rapport skal inneholde:

 • utfylt og signert rapportskjema
 • faktura
 • kjøpskontrakt (hvis det foreligger)
 • tilbud (hvis det foreligger)
 • kvittering fra nettbank eller lignende

Tiltak må gjennomføres i henhold til vedtak og tilskuddsavtale.

Tilskuddet kan kun benyttes til det utstyret som er angitt i vedtaket, og brudd på dette kan føre til at tilskuddet helt eller delvis holdes tilbake. Alle justeringer må avklares med Kulturrom i forkant av innkjøp.

Tilskuddet bortfaller dersom dette ikke er benyttet innen ett år etter at vedtak er sendt ut.
Tilskudd til øvingsutstyr for øvingsfellesskap og akustisk forprosjekt bortfaller dersom dette ikke er benyttet innen tre måneder etter at vedtak er sendt ut.

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_gap size=»160px»][x_creative_cta padding=»25px 25px 25px 25px» text=»Last ned <br>søknad om forskudd» font_size=»2em» icon=»file-text» icon_size=»48px» animation=»slide-bottom» link=»http://www.kulturrom.no/wp-content/uploads/2020/04/Søknad-om-utbetaling-av-forskudd-KULTURROM-1.docx» color=»#003521″ bg_color=»#E2FAE6″ bg_color_hover=»#D4FADB» class=»open-new-win»][x_gap size=»30px»][x_creative_cta padding=»25px 25px 25px 25px» text=»Last ned <br>rapportskjema» font_size=»2em» icon=»file-text» icon_size=»48px» animation=»slide-bottom» link=»http://www.kulturrom.no/wp-content/uploads/2020/04/RAPPORTSKJEMA-KULTURROM-1.docx» color=»#003521″ bg_color=»#E2FAE6″ bg_color_hover=»#D4FADB» class=»open-new-win»][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=»generellevilkar» bg_color=»#ededed» parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 45px 0px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h2″ icon=»list-ol»]Hva er de generelle vilkårene?[/x_feature_headline][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_gap size=»50px»][cs_text]

1. Kulturroms formål

«Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk og scenekunst over hele landet.

Kulturrom skal administrere offentlige tilskudd til lokaler og teknisk utstyr.
Medlemskap i organisasjoner med rett til å oppnevne representanter til organisasjonens generalforsamling, er verken en forutsetning eller en begrensning, i forhold til tildeling av støtte fra Kulturrom.

Organisasjonen Kulturrom er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund som en allmennyttig organisasjon med kulturelt og ikke-kommersielt formål.»

I statsbudsjett for 2019 fikk Kulturrom i oppdrag å utvide til en kulturutstyrsordning for musikk, teater og dans. Gjeldende generelle vilkår er tilpasset denne utvidelsen av ordningen.

2. Tilskuddsområder

Utstyr til øving. Dette tilskuddsområdet omfatter utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Kulturrom bruker Standardsatser i tildelingen av en del grunnutstyr, men gir også tilskudd til annet øvingsutstyr basert på behov.

Utstyr til fremføring. Dette tilskuddsområdet omfatter utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, dvs. lydutstyr, lysutstyr og sceneteknisk utstyr og innretninger.

Bygg og akustisk utbedring av arenaer. Dette tilskuddsområdet omfatter akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker for kartlegging av de akustiske forholdene, lydisolerende og romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring og bygging av lokaler til øving.

3. Målgrupper

Felles krav til alle søkere er at hovedaktiviteten innenfor virksomheten skal være rettet mot utøvelse eller fremføring av musikk, teater eller dans, og komme et allment publikum til gode. Virksomheten skal kunne vise til helårsaktivitet og et langsiktig perspektiv.

Kulturrom skiller mellom målgruppene:

 • Utøverfellesskap
 • Arrangør
 • Kulturarena

Søkere i målgruppen utøverfellesskap omfatter bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper og liknende virksomheter/sammenslutninger som disponerer øvingslokale til felles benyttelse.

Søkere i denne målgruppen kan søke tilskudd til øvingsutstyr og enkle akustiske utbedringer av øvingslokaler.

For å oppfylle krav til Utøverfellesskap må søker:

 • Ha en person, over 18 år, med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr

Søkere i målgruppen arrangør omfatter klubber, foreninger, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper og liknende virksomheter som arrangerer konserter og forestillinger innen musikk, dans eller teater.

Søkere i denne målgruppen kan søke tilskudd til fremføringsutstyr, øvingsutstyr og enkle akustiske utbedringer av lokaler. Tilskudd til fremføringsutstyr vil normalt begrense seg til mindre utstyrspakker og backline.

For å oppfylle krav til arrangør må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en person med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr

Søkere i målgruppen kulturarena omfatter drivere av spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til utøvelse og fremføring.

Søkere i denne målgruppen kan søke tilskudd til fremføringsutstyr, øvingsutstyr, bygg og akustiske utbedringer av arenaer.

For å oppfylle krav til kulturarena må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift
 • Oppfylle gjeldende Krav til teknisk ansvarlig
 • Eie eller kunne vise til en langsiktig leieavtale for lokalene

4. Dokumentasjonskrav

Alle søknader skal dokumenteres iht. gjeldende Krav til søknadsdokumentasjon.

5. Avgrensinger

i) Det gis ikke tilskudd til utstyr som er anskaffet, eller tiltak som er gjennomført, før vedtak om tildeling er mottatt

ii) Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter og utstyr

iii) Det gis ikke tilskudd til vedlikehold av utstyr (*) og lokaler

iv) Det gis ikke tilskudd til virksomhet som faller inn under annet offentlig ansvarsområde eller tiltak som får fullfinansiering fra andre instanser.

v) Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak

vi) Det gis ikke tilskudd til enkeltstående arrangementer og lignende (*)

vii) Det gis ikke tilskudd til ren studiovirksomhet

viii) Det gis ikke tilskudd til utstyr som skal leies ut på kommersielle vilkår

ix) Det gis normalt ikke tilskudd til brukt utstyr (*) eller til utstyr over nøktern standard for angitt bruk

x) Det gis normalt ikke tilskudd til tiltak som faller inn under andre statlig finansierte ordninger, som Instrumentfondene

xi) Det gis normalt ikke tilskudd når søker vurderes å ha tilstrekkelig egenfinansieringsevne til å gjennomføre tiltaket

* Unntak for prøveordninger

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_gap size=»50px»][x_feature_list][x_feature_box title=»Egenandel» title_color=»» text_color=»» graphic=»icon» graphic_size=»60px» graphic_shape=»circle» graphic_color=»#003521″ graphic_bg_color=»#E2FAE6″ align_h=»left» align_v=»top» side_graphic_spacing=»20px» max_width=»none» child=»true» connector_width=»1px» connector_style=»dashed» connector_color=»#260101″ graphic_icon=»database»]Tilskuddsmottaker betaler en egenandel som beregnes ut ifra den totale investeringssummen på det vedtaket omfatter. Egenandelen er minimum 25% for private tilskuddsmottakere og minimum 50% for kommunale tilskuddsmottakere. [/x_feature_box][x_feature_box title=»Søknadsfrist» title_color=»» text_color=»» graphic=»icon» graphic_size=»60px» graphic_shape=»circle» graphic_color=»#003521″ graphic_bg_color=»#e2fae6″ align_h=»left» align_v=»top» side_graphic_spacing=»20px» max_width=»none» child=»true» connector_width=»1px» connector_style=»dashed» connector_color=»#260101″ graphic_icon=»check»]Kulturrom har to hovedsøknadsfrister: 1. mars og 1. september. Enkelte tilskuddsområder kan ha hyppigere frister. Kun søknader levert gjennom Kulturroms søknadsportal innen søknadsfristen blir behandlet.[/x_feature_box][x_feature_box title=»Søknadsbehandling» title_color=»» text_color=»» graphic=»icon» graphic_size=»60px» graphic_shape=»circle» graphic_color=»#003521″ graphic_bg_color=»#E2FAE6″ align_h=»left» align_v=»top» side_graphic_spacing=»20px» max_width=»none» child=»true» connector_width=»1px» connector_style=»dashed» connector_color=»#260101″ graphic_icon=»pencil»]Alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper legges til grunn for behandling av søknader. [/x_feature_box][x_feature_box title=»Aksept av vedtak» title_color=»» text_color=»» graphic=»icon» graphic_size=»60px» graphic_shape=»circle» graphic_color=»#003521″ graphic_bg_color=»#E2FAE6″ align_h=»left» align_v=»top» side_graphic_spacing=»20px» max_width=»none» child=»true» connector_width=»1px» connector_style=»dashed» connector_color=»#260101″ graphic_icon=»envelope-o»]Tilskudd aksepteres gjennom retur av signert tilskuddsavtale. Tilskudd som ikke er akseptert innen oppgitte frister bortfaller.[/x_feature_box][x_feature_box title=»Rapportering» title_color=»» text_color=»» graphic=»icon» graphic_size=»60px» graphic_shape=»circle» graphic_color=»#003521″ graphic_bg_color=»#E2FAE6″ align_h=»left» align_v=»top» side_graphic_spacing=»20px» max_width=»none» child=»true» connector_width=»1px» connector_style=»dashed» connector_color=»#260101″ graphic_icon=»file-text»]Tilskudd som ikke er rapportert innen oppgitte frister bortfaller.[/x_feature_box][x_feature_box title=»Klagebehandling» title_color=»» text_color=»» graphic=»icon» graphic_size=»60px» graphic_shape=»circle» graphic_color=»#003521″ graphic_bg_color=»#E2FAE6″ align_h=»left» align_v=»top» side_graphic_spacing=»20px» max_width=»none» child=»true» connector_width=»1px» connector_style=»dashed» connector_color=»#260101″ graphic_icon=»th-list»]Søker har rett til å klage på vedtak, men prioritering kan ikke påklages. Kulturroms styre er klageorgan og behandler klager iht. Kulturroms klageinstruks. Klagen må være begrunnet. Klagefristen er tre uker fra vedtak er sendt til søker. Styrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.[/x_feature_box][x_feature_box title=»Mislighold» title_color=»» text_color=»» graphic=»icon» graphic_size=»60px» graphic_shape=»circle» graphic_color=»#003521″ graphic_bg_color=»#E2FAE6″ align_h=»left» align_v=»top» side_graphic_spacing=»20px» max_width=»none» child=»true» connector_width=»1px» connector_style=»dashed» connector_color=»#260101″ graphic_icon=»exclamation-circle»]Ved mislighold av avtale eller tilskudd kan Kulturrom kreve tilskudd tilbakebetalt.[/x_feature_box][/x_feature_list][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_element_section _id=»120″ ][cs_element_row _id=»121″ ][cs_element_column _id=»122″ ][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h3″ icon=»lightbulb-o»]Ofte stilte spørsmål[/x_feature_headline][x_gap size=»50px»][x_accordion][x_accordion_item title=»Spørsmål: Vi skal søke støtte til utstyr som vi vil bruke til både øving og fremføring. Hvilket søknadskjema skal vi benytte?» open=»true»]Svar: Hvis utstyret hovedsakelig skal brukes til konserter eller til forestilling, velger du søknadsskjemaet Utstyr til fremføring. Skal utstyret hovedsakelig brukes i øvingssammenheng, velger du søknadsskjemaet Utstyr til øving.

For søkere som er registrert i enhetsregistret, men ikke har ansatte tilknyttet driften, vil tilskudd til utstyr normalt være begrenset til enkle utstyrspakker. [/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Spørsmål: Vi trenger midler til kulisser, rekvisitter og kostyme. Kan vi søke?» open=»false»]

Svar: Det vil ikke være anledning til å søke tilskudd til kulisser, rekvisitter og kostyme da dette faller utenfor Kulturroms prioriterte tilskuddsområder. Les mer i generelle vilkår

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Spørsmål: Kan flere teatergrupper søke tilskudd sammen?» open=»false»]

Svar: Det er ikke noe i veien for at flere teatergrupper søker i fellesskap . For å motta tilskudd til fremføringsutstyr må søker være registrert i enhetsregisteret. Hvis ikke fellesskapet er registrert i enhetsregisteret med et eget organisasjonsnummer, skal en av teatergruppene stå som ansvarlig motpart, og søke på vegne av fellesskapet. Det vil da være relevant at de øvrige teatergruppene skriftlig dokumenterer at de stiller seg bak søknaden. Videre bør det i søknaden komme frem hvordan utstyret skal administreres og ivaretas. Bruken av, og behovet for det omsøkte utstyret må i tillegg begrunnes godt.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Spørsmål: Vi er et kor som har behov for teknisk utstyr når vi skal holde konserter i nærmiljøet. Vil vår mulighet til tilskudd være begrenset til enkle utstyrspakker, som fremgår av standardsatsene for øvingsutstyr?» open=»false»]

Svar: Når det gjelder en søknad om fremføringsutstyr så trenger dere ikke begrense dere til standardsatsene for øvingsutstyr. Her anbefaler vi at dere søker om den utstyrspakken dere mener dere har behov for. I søknadsbegrunnelsen bør det komme frem hvorfor dere har behov for utstyret og hva dere skal bruke det til. I søknadsbegrunnelsen kan dere gjerne kommentere nivået dere har lagt dere på når det gjelder utstyrets kvalitet og funksjonalitet. Når det gjelder enkle utstyrspakker til fremføring opererer vi per i dag ikke med standardsatser. Her vil det derfor være viktig at det er samsvar mellom det utstyret dere søker tilskudd til og den tiltenkte bruken av utstyret.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Spørsmål: Kan teater, kor, korps og orkester også søke om lys?» open=»false»]Svar: Det er ikke noe i veien for at dere inkluderer en enkel lyspakke i søknaden om utstyr til fremføring.[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Spørsmål: Teatergruppen vår arrangerer 1 forestilling i året, men vi øver gjennom hele året. Oppfyller vi krav til helårsdrift?» open=»false»]

Svar: Iht. Kulturroms generelle vilkår skal virksomheten som søker kunne vise til helårsaktivitet. Hvis dere gjennomfører øvelser, og har behov for øvingsutstyr gjennom hele året vil dere kunne motta tilskudd til dette. For å motta tilskudd til fremføringsutstyr må dere kunne vise til en tilstrekkelig frekvens av arrangement på helårsbasis.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Spørmål: Hva er utstyr til fremføring?» open=»false»]

Svar: Utstyr til fremføring omfatter utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, dvs. lydutstyr, lysutstyr, backline og sceneteknisk utstyr og innretninger.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Spørsmål: Hva er utstyr til øving?» open=»false»]

Svar: Utstyr til øving omfatter utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Kulturrom bruker standardsatser i tildelingen av en del grunnutstyr, men gir også tilskudd til annet øvingsutstyr basert på behov.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Spørsmål: Hva innebærer bygg og akustisk utbedring av arenaer?» open=»false»]

Svar: Bygg og akustisk utbedring av arenaer omfatter akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker for kartlegging av de akustiske forholdene, lydisolerende og romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring samt bygging av lokaler til øving.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Spørsmål: Kan vi søke tilskudd til å leie inn teknisk utstyr?» open=»false»]

Kulturrom har nylig lansert prøveordningen “Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr”, rettet mot egenaktivitet i frivillige lag og foreninger.
Teknisk spesialutstyr omfatter trådløse mikrofoner med tilbehør og tekniker, lysutstyr og annet utstyr som er avgjørende for å få satt opp eller framført en spesiell konsert eller forestilling.

For å kunne søke tilskudd må laget/foreningen være registrert i enhetsregisteret og kunne vise til en helårsaktivitet i form av øving, som fører frem til arrangementet. Det forutsettes at arrangementet er i lagets egen regi, som et resultat av helårsaktiviteten.

Maksimal tilskuddsramme er kroner 50.000 per kalenderår til et lag eller en forening. Det kan søkes om tilskudd til flere forestillinger, inkludert prøveperioder, innenfor samme kalenderår.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Spørsmål: Kan vi søke tilskudd til å kjøpe inn brukt utstyr?» open=»false»]

Kulturrom har nylig lansert muligheten for å få tilskudd til innkjøp av brukt øvingsutstyr gjennom en ny prøveordning.

Eksisterende søknadsskjema for øvingsutstyr benyttes, og det skal komme frem av søknaden om det er ønske om å kjøpe brukt eller nytt utstyr. Tildelinger gjøres i de fleste tilfeller etter standardsatser og tilskudd utbetales på grunnlag av dokumenterte kostnader.

Det gis normalt ikke tilskudd til kjøp av brukt fremføringsutstyr, men det er mulig å gjøre unntak hvis tilskuddsmottaker har en særlig god begrunnelse for dette, som f.eks. ved innkjøp av brukt backline.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Spørsmål: Kan vi søke tilskudd til reparasjon og vedlikehold av utstyr?» open=»false»]

Kulturrom har nylig lansert prøveordningenTilskudd til servicerapport og planlagt vedlikehold av lys-/lydanlegg”. Formålet med ordningen er å forlenge levetiden til teknisk utstyr i et bærekraftig perspektiv. Det kan søkes tilskudd til planlagt vedlikehold av mer enn 5 år gammelt utstyr, som er innkjøpt med tilskudd fra Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen). Tilskudd til planlagt vedlikehold forutsetter at søker kan vise til en servicerapport utarbeidet av et eksternt firma eller fagperson.

Søknadsskjema for denne prøveordningen lanseres i januar 2020.

[/x_accordion_item][/x_accordion][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][/cs_content]