To ganger i året fordeler Kulturrom tilskudd til teknisk utstyr og lokaler, med formål om å sikre tilgang til gode øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet. Her er nøkkeltallene fra de siste årene:
2020-12019-22019-12018-22018-120182017-22017-120172016-22016-12015-22015-1201420132012201120102009

Første tildeling 2020

Kulturroms fordelingsutvalg (FU) har behandlet 216 søknader med en samlet investeringssum på 157 millioner i første søknadsrunde 2020. Det ble tildelt totalt 20.6 millioner kroner fordelt på 109 søknader.
 

Bygg og akustikk:
13 tildelinger
6.687.400 kr

Fremføringsutstyr:
63 tildelinger
11.267.500 kr

Musikkbinge:
1 tildelinger
400.000 kr

Øvingsutstyr:
30 tildelinger
2.232.575 kr

Andre tildeling 2019

I andre søknadsrunde i 2019 kom det inn 229 søknader fra alle fylker. 92 prosjekter over hele landet har mottatt tilskudd på til sammen 13 millioner kroner.
 

Fremføringsutstyr:
35 tildelinger
4.191.375 kr

Akustikk scenelokalet:
2 tildelinger
850.000 kr

Øvingsrom:
7 tildelinger
6.611.000 kr

Øvingsutstyr:
48 tildelinger
1.361.400 kr

Første tildeling 2019

I første søknadsrunde i 2019 kom det inn 202 søknader med en total investeringssum på 92,3 millioner kroner. Det kom søknader fra hele landet. 103 søknader fikk tildelt tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 25.8 millioner kroner.
 

Fremføringsutstyr:
67 tildelinger
14 968 000,-

Bygg og akustikk:
10 tildelinger
8 821 000,-

Musikkbinge:
1 tildeling
250 000,-

Øvingsutstyr:
26 tildelinger
1 718 850,-

Andre tildeling 2018

Andre søknadsrunde i 2018 kom det inn 102 søknader med en total investeringssum på 45 millioner. Det kom søknader fra hele landet. 62 søknader fikk tildelt tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 8.1 millioner kroner.
 

Fremføringsutstyr:
39 tildelinger
4.353.000 kr

Akustikk scenelokale:
1 tildeling
579.000 kr

Øvingsrom og musikkbinge:
8 tildelinger
2.796.900 kr

Øvingsutstyr:
14 tildelinger
438.500 kr

Første tildeling 2018

Første søknadsrunde i 2018 kom det inn 113 søknader med en total investeringssum på 61 millioner. Det kom søknader fra alle fylker. 65 søknader fikk tildelt tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 17.4 millioner kroner.
 

Fremføringsutstyr:
39 tildelinger
6.924.000 kr

Akustikk scenelokalet:
6 tildelinger
4.055.000 kr

Øvingsrom og musikkbinge:
7 tildelinger
5.412.000 kr

Øvingsutstyr:
13 tildelinger
1.019.950 kr

Tildelinger 2018 med løpende søknadsfrist

Musikkutstyrsordningen har to ordinære søknadsfrister i løpet av et år:  1. mars og 1. september.
Det er løpende søknadsfrist for tilskudd til:
- akustisk forprosjekt, dvs. akustisk utredning av lokale
- lydmålingsutstyr
- øvingsfellesskap som søker om tilskudd til øvingsutstyr
 

Akustisk forprosjekt:
4 tildelinger
130.000 kr

Lydmålingsutstyr:
2 tildeling
74.938 kr

Øvingsfellesskap – øvingsutstyr:
11 tildelinger
420.600 kr

Andre tildeling 2017

I andre tildelingsrunde i 2017 kom det inn 116 søknader med en total investeringssum på over 63.5 millioner. 58 søknader fikk tilskudd med en samlet tilskuddsramme på over 10 millioner.
 

Fremføringsutstyr:
33 tildelinger
6.221.000 kr

Akustikk scenelokalet:
1 tildeling
530.000 kr

Øvingsrom og musikkbinge:
8 tildelinger
2.398.400 kr

Øvingsutstyr:
16 tildelinger
917.700 kr

Tildelingsliste fordelt på fylke

Fordelingsutvalget hadde møte 20. og 21. november.

Første tildeling 2017

I første tildelingsrunde i 2017 kom det inn 124 søknader med en total investeringssum på nesten 99 millioner. 57 søknader fikk tilskudd med en samlet tilskuddsramme på nesten 15 millioner.
 

Fremføringsutstyr:
32 tildelinger
3.305.000 kr

Akustikk scenelokalet:
2 tildeling
413.000 kr

Øvingsrom og musikkbinge:
9 tildelinger
10.493.000 kr

Øvingsutstyr:
14 tildelinger
672.600 kr

Tildelinger 2017 med løpende søknadsfrist

Musikkutstyrsordningen har to ordinære søknadsfrister i løpet av et år: 1. mars og 1. september.

Det er løpende søknadsfrist for tilskudd til:
– akustisk forprosjekt, dvs. akustisk utredning av lokale
– lydmålingsutstyr
– øvingsfellesskap som søker om tilskudd til øvingsutstyr

 

Akustisk forprosjekt:
12 tildelinger
398.600 kr

Lydmålingsutstyr:
76 tildeling
2.847.644 kr

Øvingsfellesskap – øvingsutstyr:
16 tildelinger
327.750 kr

Andre tildeling 2016

I andre tildelingsrunde 2016 kom det inn 123 søknader med en total investeringssum på nesten 50 millioner. 69 søknader fikk tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 9.8 millioner.

Fremføringsutstyr:
33 tildelinger
4.052.500 kr

Akustikk scenelokalet:
1 tildeling
237.000 kr

Øvingsrom og musikkbinge:
7 tildelinger
4.298.500 kr

Øvingsutstyr:
28 tildelinger
1.249.850 kr

Tildelingsliste fordelt på fylke

Fordelingsutvalget hadde møte 21. og 22. november.

Første tildeling 2016

I første tildelingsrunde 2016 kom det inn 202 søknader med en total investeringssum på nesten 85 millioner. 98 søknader fikk tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 17.6 millioner.

Fremføringsutstyr:
46 tildelinger
6.695.000 kr

Akustikk scenelokalet:
3 tildelinger
1 668 000 kr

Øvingsrom og musikkbinge:
8 tildelinger
7 738 700 kr

Øvingsutstyr:
41 tildelinger
1 523 200 kr

Tildelingsliste fordelt på fylke

Fordelingsutvalget hadde møte 23. og 24. mai.

Andre tildeling 2015

I andre tildelingsrunde 2015 kom det inn 183 søknader med en total investeringssum på over 40 millioner. 103 søknader fikk tilskudd med en tilskuddsramme på nesten 16 millioner.

Fremføringsutstyr:
46 tildelinger
6 184 500 kr

Akustikk scenelokalet:
2 tildelinger
826 000 kr

Øvingsrom og musikkbinge:
9 tildelinger
7 543 400 kr

Øvingsutstyr:
46 tildelinger
1 384 725 kr

Tildelingsliste fordelt på fylke

Fordelingsutvalget hadde møte 23. og 24. november.

Første tildeling 2015

I første tildelingsrunde 2015 kom det inn 195 søknader med en total investeringssum på nesten 43 millioner. 98 søknader fikk tilskudd med en tilskuddsramme på 13.5 millioner. Totalt i 1. søknadsrunde 2015 ble det gjort tildelinger for 13 516 275 kr:

Fremføringsutstyr:
44 tildelinger
8 520 000 kr

Akustikk scenelokalet:
5 tildelinger
1 737 400 kr

Øvingsrom og musikkbinge:
9 tildelinger
1 988 000 kr

Øvingsutstyr:
40 tildelinger
1 270 875 kr

 
 
 
 
Tildelingsliste fordelt på fylke

Fordelingsutvalget hadde møte 1. og 2. juni.

Tildelinger 2014

I 2014 var det 2 tildelingsrunder, med søknadsfrist 1. mars og 1 september. Det kom inn 351 søknader med en samlet investeringssum på 107.2 millioner kroner. MUO har i 2014 tildelt tilskudd på 29.6 millioner kroner fordelt på 218 tildelinger:

Fremføringsutstyr
73 tildelinger
13.6 millioner

Øvingsutstyr
99 tildelinger
3.6 millioner

Øvingsanlegg og musikkbinge
30 tildelinger
10.1 millioner

Akustiske tiltak i scenelokaler
6 tildelinger
2.1 millioner

Akustisk forprosjekt
10 tildelinger
0.2 million

Tilskuddene i 2014 vil gi 55 nye øvingsrom. Ytterligere fikk om lag 156 øvingsrom utbedret utstyr eller lokaler, noe som gir bedre vilkår for øving for over 4.600 utøvere. Det ble gitt tilskudd til fremføringsutstyr til 69 små og store spillesteder og konsertarrangører fra Agder i sør til Finnmark i nord. Tildelingene ble fordelt mellom alle landets fylker.

Fortsatt byggeplass, men bandet Frozen Fire jubler over MUOs vedtak om å bidra med 81 000 kr til øvingsutstyr i Meieriet kultursenter, Vestvågøy kommune.
 

Aktivitet i 2014 i tall

 • 211 – antall øvingsrom som blir bygget, utbedret eller utstyrt i 2014.
 • 4.646 – antall utøvere som øver i felleskap som har mottatt tilskudd i 2014. Dette tilsvarer ca. 1.160 band.
 • 945.073 – antall bandøvingstimer tilgjengeliggjort for tilskuddsmottakere av øvingslokaler og øvingsutstyr i 2014. Fordelt på enkeltmusikere tilsvarer det 3.8 millioner øvingstimer.
 • 70 – antall spillesteder eller konsertarrangører som har fått tilskudd til fremføringsutstyr eller utbedring av akustikk i 2014.
 • 6.390 – antall kulturarrangementer gjennomført av tilskuddsmottakere av fremføringsutstyr eller utbedring av akustikk i 2014. Av disse var 4.304 rene konserter.
 • 953.395 – totalt antall besøkende på kulturarrangementene avholdt av tilskuddsmottakere i 2014. Av disse var 821.098solgte billetter.

Aktivitet i utstyrets levetid på 7-10 år:

 • Ca. 36.500 konserter
 • Ca. 54.000 kulturarrangementer totalt
 • Ca. 7 millioner solgte billetter
 • Ca. 8 millioner publikum totalt
 • Ca. 8 millioner bandøvingstimer eller ca. 32 millioner musikerøvingstimer

Tilskuddene fra MUO er basert på langsiktighet. Forventet levetid på utstyret som tildeles er minimum 7-10 år.

Musikkflekken i Sandvika mottok i 2014 tilskudd på 627.000,- til backline, lyd- og lysutstyr. Foto: Herman Ekle Lund.
 

Tildelinger 2013

Musikkutstyrsordningen hadde i 2013 to søknadsfrister og to tildelinger. Første tildeling i 2013 hadde søknadsfrist 1.mars. Andre tildelingsrunde hadde søknadsfrist 1. september. Det var løpende søknadsfrist for forprosjekt akustikk. Totalt i 2013 fikk MUO inn 322 søknader med en samlet investeringssum på kr 93.3 millioner. Det ble tildelt tilskudd på nesten 28.8 millioner fordelt på 182 tildelinger:

Fremføringsutstyr
64 tildelinger
12.7 millioner

Øvingsutstyr
80 tildelinger
2.5 millioner

Øvingsanlegg og musikkbinge
20 tildelinger
11.3 millioner

Akustiske tiltak på spillesteder
9 tildelinger
2 millioner

Akustisk forprosjekt
9 tildelinger
0.2 million

Aktivitet i 2013

 • 70 – antall øvingsrom som blir bygget eller utbedret med tilskudd i 2013.
 • 4.110 – antall utøvere som øver i felleskap som har mottatt tilskudd i 2013. Dette tilsvarer ca. 1.030 band.
 • 761.525 – antall bandøvingstimer tilgjengeliggjort for tilskuddsmottakere av øvingslokaler og øvingsutstyr i 2013. Fordelt på enkeltmusikere tilsvarer det 3 millioner øvingstimer.
 • 5.734 – antall kulturarrangementer gjennomført av tilskuddsmottakere av fremføringsutstyr i 2013. Av disse var det 3.772 konserter.
 • 936.409 – totalt antall besøkende på kulturarrangementene avholdt av tilskuddsmottakere i 2013. Av disse var 678.865 solgte billetter.

Aktivitet i utstyrets levetid på 7-10 år:

 • Ca. 36.500 konserter
 • Ca. 54.000 kulturarrangementer totalt
 • Ca. 7 millioner solgte billetter
 • Ca. 8 millioner publikum totalt
 • Ca. 8 millioner bandøvingstimer eller ca. 32 millioner musikerøvingstimer

Tilskuddene fra MUO er basert på langsiktighet. Forventet levetid på utstyret som tildeles er minimum 7-10 år.

Sandra Kolstad på Trashpop. Foto av Annika M. Engen

Tildelinger 2012


Første tildelingsrunde

MUO fikk inn 173 søknader på totalt 44 millioner. Det er en økning på 40 prosent i søknadssum fra tilsvarende runde i 2011. Musikkutstyrsordningens fordelingsutvalg hadde møte 4. og 5. juni. Totalt i 1. søknadsrunde 2012 ble det gjort tildelinger for 13.9 millioner.

 • Det ble gjort tildelinger til 6 søknader om akustiske tiltak, totalt 3.3 millioner.
 • Det ble gjort tildelinger til 4 søknader om musikkbinger, totalt 1 million.
 • Det ble gjort tildelinger til 32 søknader om fremføringsutstyr, total 8 millioner.
 • Det ble gjort tildelinger til 49 søknader om øvingsutstyr til øvingsanlegg og øvingsfellesskap, totalt 1.6 millioner.

Andre tildelingsrunde

MUO fikk inn 173 søknader med en total søknadssum på 35.2 millioner kroner. 99 søknader fikk tilskudd med en tilskuddsramme på nesten 12 millioner. Med 99 innvilgede av 173 innkommende søknader er dette den tildeling med høyst tildelingsprosent.

 • Totalt i 2. søknadsrunde 2012 ble det gjort tildelinger for 11.9 millioner
 • Det ble gjort tildelinger til 3 søknader om akustiske tiltak, totalt 227.000 kroner.
 • Det ble gjort tildelinger til 4 søknader om musikkbinger, totalt 1 million.
 • Det ble gjort tildelinger til 34 søknader om fremføringsutstyr, total 9.3 millioner.
 • Det ble gjort tildelinger til 58 søknader om øvingsutstyr til øvingsanlegg og øvingsfellesskap, totalt 1.3 millioner.
 • Musikkutstyrsordningens fordelingsutvalg hadde møte 19. og 20. november.

Tilskudds kart : Her vises tilskudd til fremføringsutstyr med blå markør, øvingsutstyr med grønn, akustiske tiltak med gul og musikkbinger er markert med lilla.

Tildelinger 2011

I 2011 fikk MUO inn 351 søknader på totalt 72 millioner.
Det ble i 2011 tildelt tilskudd på totalt 27,1 millioner. Dette er en økning i søknadssum på om lag 10% fra 2010 og 20% fra 2009. Tildelingene i 2011 var fordelt på:

Fremføringsanlegg:
39 tildelinger
11.4 millioner

Øvingsutstyr:
85 tildelinger
2.7 millioner

Musikkbinger:
12 søknader om 14 musikkbinger
2.8 millioner

Bygging og rehabilitering av øvingsanlegg, samt akustiske tiltak:
23 tildelinger
10.3 millioner

Første tildeling i 2011 var siste tildeling med bruksrettordning. I 2012 ble utstyret i bruksrettordningen overført til scenene selv.

Tildelinger 2010

Musikkutstyrsordningen hadde i 2010 to tildelingsrunder.

Tildelinger 2009

Musikkutstyrsordningen (MUO) ble dannet gjennom sammenslåingen av Musikkverkstedordningen (MVO) og NorgesNettet (NN). Musikkutstyrsordningen ble stiftet høsten 2008 og 2009 var første driftsår. Musikkutstyrsordningens styre opprettet et fordelingsutvalg for å behandle innkommende søknader.

Fordelingsutvalget har behandlet søknader i henhold til MUOs retningslinjer og tildelingskriterier for det enkelte støtteområde. Videre har utvalget lagt til grunn følgende forvaltningsmessige hensyn:

 • Saksbehandlingen skal være forsvarlig.
 • Sakene skal være godt opplyst.
 • Søkerne skal beskyttes mot vilkårlighet, urimelighet og usaklig forskjellesbehandling.
 

Første tildelingsrunde 2009
Fordelingsutvalget behandlet 514 søknader innsendt til MVO innen 15. november 2008. Av de 514 innkommende søknadene fikk 145 tilsagn og 48 ble sendt tilbake til administrasjonen for videre behandling. Fordelingsutvalget hadde sitt møte 10., 11. og 12. februar 2009.

2009: Tildelinger Februar
2009: Tildelinger Juni

Søknadene om opplæringstiltak ble behandlet av administrasjonen. Her finner du listen:

2009: Tildelinger til opplæringstiltak

Andre tildelingsrunde 2009
Fordelingsutvalget behandlet 175 søknader. Total søknadssum var 33,3 millioner kroner. Det ble levert 84 søknader om øvingsutstyr, 28 søkte om akustisk tiltak og 63 søknader om fremføringsutstyr.

2009: Tildelinger September