Hopp til innholdet

Kulturroms historie

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) ble stiftet høsten 2008 gjennom sammenslåingen av Musikkverkstedordningen (MVO) og NorgesNettet (NN) i tråd med stortingsmelding nr. 21 (2007-2008) ”Samspill – et løft for rytmisk musikk” og Stortingets behandling av denne. I perioden 2009 til 2018 var ordningen utelukkende rettet mot det rytmiske musikkfeltet.

I 2019 fikk Kulturrom utvidet mandat og økt tilskuddsramme for å kunne gi tilskudd til hele musikkfeltet (rytmisk, kor, korps og klassisk) og også inkludere teater og dans.

  • Det er gitt 800 tildelinger til framføringsutstyr for ulike scener og kulturrom over hele landet
  • Over 600 øvingsrom er bygget med tilskudd fra ordningen og over 1000 rom har fått tilskudd til øvingsutstyr.

Kulturrom har de siste årene også jobbet målrettet med kompetanseformidling innen scenetekniske yrker og er en pådriver for innhenting av fakta og statistikk om feltet.

 

Generalforsamlingen

Kulturroms øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består av representanter fra nasjonale organisasjoner som representerer brukere av Kulturrom og møtes annenhvert år. Følgende organisasjoner møter i generalforsamlingen:

AKKS Norge
Artistorganisasjonen GRAMART
bandORG
CREO
Norsk Jazzforum
Norske Konsertarrangører
NOTAM – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst
nyMusikk
Office for Transnational Arts production (TRAP)
FolkOrg – Organisasjon for folkemusikk og folkedans
Samspill – International Music Network
Norsk Viseforum

Styret

Kulturroms sittende styre ble valgt på ordinær generalforsamling juni 2021 og sitter til neste generalforsamling i juni 2023. Styrets medlemmer er personer med god innsikt i ulike deler av kulturfeltet og består av:

 

 

Kjersti Vikør, Oslo (styreleder)
Asle Bakke Brodin, Bergen
Olemic Thommessen, Lillehammer
Jo Asgeir Lie,  Ål/Voss
Christina Hætta, Alta
Ingrid Skanke Høsøien, Trondheim (vara)
Iselin Shumba, fra Kristiansand, bosatt i Oslo (vara)

Kjersti Vikør (styreleder), Oslo
Kjersti er til vanlig daglig leder i PR-byrået Kulturmeglerne. Hun har tidligere jobbet som produsent, arrangør og prosjektleder for en rekke musikk- og filmfestivaler i Bergen, Tromsø og Oslo. Kjersti har også styreerfaring fra Norske Konsertarrangører, Norsk Musikkråd, Intro-fondet, Filmfond Nord, Buktafestivalen og utvalgsarbeid i Norsk Kulturråd. Hun har vært styreleder i Kulturrom siden 2018.

Asle Bakke Brodin, Bergen
Asle er daglig leder av Foreningen Ekko og Ekko-festivalen. Han har vært sentral i utviklingen og driften av Østre i Bergen, hus for lydkunst og elektronisk musikk. Asle har sittet i Kulturroms styre siden 2013.

Olemic Thommessen, Lillehammer
Olemic jobbet tidligere som advokat, spesialisert i opphavsrett. Han var seremonisjef for Lillehammer OL 1994 og daglig leder for Kulturarrangement Lillehammer AS, Vinterspillene på Lillehammer og Ringsakeroperaen. I årene 2001-2021 var han stortingsrepresentant for høyre  (stortingspresident 2013 – 2018) og  kulturpolitisk talsmann for samme parti i fra 2001 til 2013. Olemic har i tillegg innehatt en rekke styreverv så vel i næringslivet som i kulturinstitusjoner og -organisasjoner. Dessuten har han jobbet som skuespiller, musiker, regissør og dramatiker. Han har også erfaring fra drift og utbygging av kulturhus og -arenaer. Olemic bor til vanlig i Lillehammer.

Jo Asgeir Lie,  Ål/Voss
Jo Asgeir er musiker, pedagog og komponist, med accordion som hovedinstrument. Til vanlig er han rektor ved Ole Bullakademiet på Voss.

Christina Hætta, Alta
Christina er leder av Samerådets kulturavdeling. Hun har jobbet som produsent for Påskefestivalen, Riddu Riddu og Festspillene i Nord-Norge.

Ingrid Skanke Høsøien, Trondheim (vara)
Ingrid er til vanlig frilans lysdesigner, utdannet ved Den Danske Scenekunstskole (tidligere Statens Scenekunstskole/Teaterskolen) i København. Hun jobber med teater og musikk og har gjort design ved de fleste norske scener og teaterhus. Ingrid turnerer både inn og utland med ulike band og bestillingsverk og har sittet i styret siden 2017 både som vara og styremedlem.

Iselin Shumba, Oppvokst i Kristiansand bosatt i Oslo (vara)
Iselin er for mange kjent som skuespiller og samfunnsdebattant som har jobbet for blant annet Nationaltheatret , NRKSuper og TV2. Hun spiller for tiden i produksjoner for NRK og Netflix. Iselin er også en av initiativtagerne til #stilleforopptak, Norges første #Metoo-opprop. Hun er utdannet ved Khio, UiO og Michael Chekhov institutt NYC.

Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og velges for to kalenderår. Fordelingsutvalget gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling. Utvalgets medlemmer i 2020 og 2021 er:

Espen Holtan, Halden (leder)
Synnøve Nesdal Sandnes, Ålesund
Eli Ulvestad, Oslo
Endre Njøs, Bodø
Nasra Ali Omar, Tromsø
Ingrid Bergene Fossaa, Hamar
Anne Mette Sætra, Tromsø (vara)
Jacob Falck, Sandvika (vara)

Kulturroms fordelingsutvalg 2020-2021

Espen Holtan – leder
Espen er leder for Ung Kultur i Østfold Kulturutvikling, men har for tiden permisjon for å vikariere som internasjonal rådgiver i Østfold fylkeskommune. Han sitter i styret i UKM og er tidligere og nåværende utøver som bassist i band som Corazon, Navigators m.fl. Espen er bosatt i Halden.

Synnøve Nesdal Sandnes
Synnøve er daglig leder for Terminalen Scene i Ålesund som arrangerer rundt 150 kulturarrangementer årlig. Hun har også erfaring fra festivaler som Sommerfesten på Giske, Midsommerjazz, Ålesund Live og Jugendfest. Synnøve er bosatt i Ålesund.

Endre Njøs
Endre er lydtekniker i Stormen Kulturhus i Bodø og er ansattrepresentant i styret. I tillegg er han teknisk ansvarlig på klubben Dama Di og jobber i tillegg som turnerende freelance tekniker. Endre er bosatt i Bodø.

Eli Ulvestad
Eli er daglig leder i Sosialistisk venstreparti og har tidligere vært ansatt som bl.a. generalsekretær i Noregs Ungdomslag. Hun er styreleder i Den Mangfaldige Scenen AS og Studieforbundet kultur og tradisjon. Har ellers styreverv i bl.a. Frivillighet Norge, Teateralliansen og Manifest tankesmie. Eli er bosatt i Oslo.

Nasra Ali Omar
Nasra er rådgiver i Tromsø kommune innenfor avdelingen kultur, idrett og fritid. Hun er også perkusjonist, og har samarbeidet med en rekke utøvere, musikere og artister innenfor et bredt spekter av kunstuttrykk både i Norge og resten av verden. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder i Transcultural Arts Production (TRAP), som produsent for barn og unge i Festspillene i Nord-Norge, og som produsent i filmfestivalen TIFF. Nasra bor i Tromsø.

Ingrid Bergene Fossaa
Ingrid har sin musikkutdanning fra Barratt Dues musikkinstitutt og Det Jyske musikkonservatorium i Århus. Hun har vært hornist i Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim, og ved siden av sin jobb i korpset har hun vært en aktiv kammermusiker og frilanshornist i blant annet Trondheim Symfoniorkester og Trøndelag Teater. Jobber i dag som hornlærer, musikkpedagog og frilanser på Østlandet. Ingrid er bosatt på Hamar.

Varamedlemmer:

Anne Mette Sætra (1. vara)
Opprinnelig litteraturviter, men mangeårig produsent og tilrettelegger i kulturfeltet. Er i dag rådgiver i Troms og Finnmark fylkeskommune med festivaler, kulturinstitusjonene og det frivillige kulturfeltet blant arbeidsområdene. Er i tillegg koordinator for Rom for kultur, en målretta satsing for utvikling av gode og funksjonelle arenaer tilpassa kulturfeltet. Anne Mette er bosatt i Tromsø.

Jacob Falck (2. vara)
Jacob sitter i dag som styremedlem i Bærum Kulturråd med infrastruktur og rom for kultur som spesialområde. Han har vært pådriver/ansvarlig for at 60 lokaler hvor det utøves musikk er evaluert etter NS8178. Han har et bredt kontaktnett innen det frivillige kulturliv nasjonalt samt kommunal administrasjon/kulturpolitikere lokalt. Styremedlem i Bærum kulturråd og Oslo musikkråd. Jacob er bosatt i Sandvika.

Kulturrom skal etterstrebe likestilling og mangfold i alle ledd; i organisasjonens styre, administrasjonen, fordelingsutvalg og eventuelle andre råd og utvalg. Kulturrom skal delta i eksisterende initiativ som fremmer likestilling, mangfold og bærekraft og være en pådriver for å fremme disse verdiene.