Hopp til innholdet

Kulturroms historie

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) ble stiftet høsten 2008 gjennom sammenslåingen av Musikkverkstedordningen (MVO) og NorgesNettet (NN) i tråd med stortingsmelding nr. 21 (2007-2008) ”Samspill – et løft for rytmisk musikk” og Stortingets behandling av denne. I perioden 2009 til 2018 var ordningen utelukkende rettet mot det rytmiske musikkfeltet.

I 2019 fikk Kulturrom utvidet mandat og økt tilskuddsramme for å kunne gi tilskudd til hele musikkfeltet (rytmisk, kor, korps og klassisk) og også inkludere teater og dans.

  • Det er gitt 800 tildelinger til framføringsutstyr for ulike scener og kulturrom over hele landet
  • Over 600 øvingsrom er bygget med tilskudd fra ordningen og over 1000 rom har fått tilskudd til øvingsutstyr.

Kulturrom har de siste årene også jobbet målrettet med kompetanseformidling innen scenetekniske yrker og er en pådriver for innhenting av fakta og statistikk om feltet.

 

Generalforsamlingen

Kulturroms øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består av representanter fra nasjonale organisasjoner som representerer brukere av Kulturrom og møtes annenhvert år. Følgende organisasjoner møter i generalforsamlingen:

AKKS Norge
Artistorganisasjonen GRAMART
bandORG
CREO
Norsk Jazzforum
Norske Konsertarrangører
NOTAM – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst
nyMusikk
Office for Transnational Arts production (TRAP)
FolkOrg – Organisasjon for folkemusikk og folkedans
Samspill – International Music Network
Norsk Viseforum

Styret

Kulturroms sittende styre ble valgt på ordinær generalforsamling juni 2021 og sitter til neste generalforsamling i juni 2023. Styrets medlemmer er personer med god innsikt i ulike deler av kulturfeltet og består av:

 

 

Kjersti Vikør, Oslo (styreleder)
Asle Bakke Brodin, Bergen
Olemic Thommessen, Oslo
Jo Asgeir Lie,  Ål/Voss
Christina Hætta, Alta
Ingrid Skanke Høsøien, Trondheim (vara)
Iselin Shumba, fra Kristiansand, bosatt i Oslo (vara)

Kjersti Vikør (styreleder), Oslo
Kjersti er til vanlig daglig leder i PR-byrået Kulturmeglerne. Hun har tidligere jobbet som produsent, arrangør og prosjektleder for en rekke musikk- og filmfestivaler i Bergen, Tromsø og Oslo. Kjersti har også styreerfaring fra Norske Konsertarrangører, Norsk Musikkråd, Intro-fondet, Filmfond Nord, Buktafestivalen og utvalgsarbeid i Norsk Kulturråd. Hun har vært styreleder i Kulturrom siden 2018.

Asle Bakke Brodin, Bergen
Asle er daglig leder av Foreningen Ekko og Ekko-festivalen. Han har vært sentral i utviklingen og driften av Østre i Bergen, hus for lydkunst og elektronisk musikk. Asle har sittet i Kulturroms styre siden 2013.

Olemic Thommessen, Oslo
Olemic jobbet tidligere som advokat, spesialisert i opphavsrett. Han var seremonisjef for Lillehammer OL 1994 og daglig leder for Kulturarrangement Lillehammer AS, Vinterspillene på Lillehammer og Ringsakeroperaen. I årene 2001-2021 var han stortingsrepresentant for høyre  (stortingspresident 2013 – 2018) og  kulturpolitisk talsmann for samme parti i fra 2001 til 2013. Olemic har i tillegg innehatt en rekke styreverv så vel i næringslivet som i kulturinstitusjoner og -organisasjoner. Dessuten har han jobbet som skuespiller, musiker, regissør og dramatiker. Han har også erfaring fra drift og utbygging av kulturhus og -arenaer.
Jo Asgeir Lie,  Ål/Voss
Jo Asgeir er musiker, pedagog og komponist, med accordion som hovedinstrument. Til vanlig er han rektor ved Ole Bullakademiet på Voss.

Christina Hætta, Alta
Christina er leder av Samerådets kulturavdeling. Hun har jobbet som produsent for Påskefestivalen, Riddu Riddu og Festspillene i Nord-Norge.

Ingrid Skanke Høsøien, Trondheim (vara)
Ingrid er til vanlig frilans lysdesigner, utdannet ved Den Danske Scenekunstskole (tidligere Statens Scenekunstskole/Teaterskolen) i København. Hun jobber med teater og musikk og har gjort design ved de fleste norske scener og teaterhus. Ingrid turnerer både inn og utland med ulike band og bestillingsverk og har sittet i styret siden 2017 både som vara og styremedlem.

Iselin Shumba, Oppvokst i Kristiansand bosatt i Oslo (vara)
Iselin er for mange kjent som skuespiller og samfunnsdebattant som har jobbet for blant annet Nationaltheatret , NRKSuper og TV2. Hun spiller for tiden i produksjoner for NRK og Netflix. Iselin er også en av initiativtagerne til #stilleforopptak, Norges første #Metoo-opprop. Hun er utdannet ved Khio, UiO og Michael Chekhov institutt NYC.

Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og velges for to kalenderår. Fordelingsutvalget gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling. Utvalgets medlemmer i 2020 og 2021 er:

Espen Holtan (leder)
Synnøve Nesdal Sandnes
Eli Ulvestad
Endre Njøs
Nasra Ali Omar
Ingrid Bergene Fossaa
Anne Mette Sætra (vara)
Jacob Falck (vara)

Kulturrom skal etterstrebe likestilling og mangfold i alle ledd; i organisasjonens styre, administrasjonen, fordelingsutvalg og eventuelle andre råd og utvalg. Kulturrom skal delta i eksisterende initiativ som fremmer likestilling, mangfold og bærekraft og være en pådriver for å fremme disse verdiene.