Hopp til innholdet

Kulturroms historie

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) ble stiftet høsten 2008 gjennom sammenslåingen av Musikkverkstedordningen (MVO) og NorgesNettet (NN) i tråd med stortingsmelding nr. 21 (2007-2008) ”Samspill – et løft for rytmisk musikk” og Stortingets behandling av denne. I perioden 2009 til 2018 var ordningen utelukkende rettet mot det rytmiske musikkfeltet.

I 2019 fikk Kulturrom utvidet mandat og økt tilskuddsramme for å kunne gi tilskudd til hele musikkfeltet (rytmisk, kor, korps og klassisk) og også inkludere teater og dans.

  • Det er gitt 800 tildelinger til framføringsutstyr for ulike scener og kulturrom over hele landet
  • Over 600 øvingsrom er bygget med tilskudd fra ordningen og over 1000 rom har fått tilskudd til øvingsutstyr.

Kulturrom har de siste årene også jobbet målrettet med kompetanseformidling innen scenetekniske yrker og er en pådriver for innhenting av fakta og statistikk om feltet.

 

Generalforsamlingen

Kulturroms øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består av representanter fra nasjonale organisasjoner som representerer brukere av Kulturrom og møtes annenhvert år. Følgende organisasjoner møter i generalforsamlingen:

AKKS Norge
Artistorganisasjonen GRAMART
bandORG
CREO
Norsk Jazzforum
Norske Konsertarrangører
NOTAM – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst
nyMusikk
Office for Transnational Arts production (TRAP)
FolkOrg – Organisasjon for folkemusikk og folkedans
Samspill – International Music Network
Norsk Viseforum

Styret

Kulturroms sittende styre ble valgt på ordinær generalforsamling juni 2019 og sitter til neste generalforsamling i juni 2021. Styrets medlemmer er personer med god innsikt i ulike deler av kulturfeltet og består av:

 

 

Kjersti Vikør (styreleder)
Asle Bakke Brodin
Ingrid Skanke Høsøien
Jo Asgeir Lie
Christina Hætta
Iselin Shumba (vara)

Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og velges for to kalenderår. Fordelingsutvalget gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling. Utvalgets medlemmer i 2020 og 2021 er:

Espen Holtan (leder)
Synnøve Nesdal Sandnes
Eli Ulvestad
Endre Njøs
Nasra Ali Omar
Ingrid Bergene Fossaa
Anne Mette Sætra (vara)
Jacob Falck (vara)

Kulturrom skal etterstrebe likestilling og mangfold i alle ledd; i organisasjonens styre, administrasjonen, fordelingsutvalg og eventuelle andre råd og utvalg. Kulturrom skal delta i eksisterende initiativ som fremmer likestilling, mangfold og bærekraft og være en pådriver for å fremme disse verdiene.