Tilskuddet utbetales når Kulturrom har mottatt og godkjent søknad om forskudd eller rapport for gjennomført tiltak.

Trykk på knappen under for å lese mer om hvordan rapportering og utbetaling gjøres: