Tilskuddsordninger med månedlige søknadsfrister

Guro Furunes PettersenAktuelt

Kulturrom har tilskuddsordninger med månedlige søknadsfrister den 1. hver måned. Les mer om disse her. Innleie av teknisk spesialutstyr for frivillige lag og foreninger Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør til … Read More

Tiltak for et felt i krise

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Utbruddet av koronaviruset (COVID-19) og tiltakene myndighetene har iverksatt for å bekjempe spredningen, har ført til en svært vanskelig situasjon for alle som driver med musikk, dans og teater. Kulturrom jobber kontinuerlig med å finne løsninger for alle våre interessenter … Read More

Tiltak for tilskudd og rapportering

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden, Ukategorisert

Kulturrom jobber kontinuerlig med å tilrettelegge og finne løsninger vi som tilskuddsordning kan bidra med i denne ekstraordinære situasjonen.  For å lette på situasjonen for våre tilskuddsmottakere, vil vi i første omgang gjøre et unntak for tilskudd til innleie av … Read More

Kulturrom har hjemmekontor

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Kulturroms ansatte vil etter oppfordring fra Helsedirektoratet jobbe hjemmefra i tiden fremover, for å bidra til å redusere spredning av viruset COVID-19. Dette tiltaket vil ikke medføre merkbare konsekvenser for ordningens virke. Ved behov kan du nå oss på på … Read More

Teknikk i balanse – søknadsfrist 1. april

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Teknikk i balanse er et samarbeid mellom Kulturrom og Balansekunst, og en av våre viktigste kompetansesatsninger. Prosjektet hadde oppstart i 2013 med formål om å bidra til jevnere kjønnsbalanse på det konserttekniske feltet. Gjennom praksisprogrammet ønsker vi å oppmuntre og … Read More

Sceneteknikkens utfordringer – kartlegging av feltet

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

De siste årene har det vært et økt fokus på profesjonalisering av musikkfeltet. Med stadig høyere krav til musikernes livepresentasjon, opplever vi i perioder stor mangel på kvalifiserte lysdesignere og lys- og lydteknikere.  Hvorfor? Musikkøkonomien har for lengst dreid seg … Read More

Fri Kunst 2020

Guro Furunes PettersenAktuelt, Ukategorisert

Denne uken feirer vi kunstnerisk ytringsfrihet. FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner.  Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press … Read More

Rekordantall søknader til Kulturrom

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

I første hovedsøknadsfrist i 2020 har Kulturrom mottatt 272 søknader, en 35% økning i forhold til samme frist i 2019. Stort behov Fra 2019 har Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) fått et utvidet mandat fra å kun være en tilskuddsordning for det rytmiske musikkfeltet, til å bli en ordning som også favner … Read More