Forlengelse og justering av midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Kulturrom har de siste ti årene bidratt med 45 millioner kroner til bygging og utstyring av øvingsrom til musikk, dans og teater over hele landet. Flere av de som driver øvingsanleggene opplever nå nedsatt betalingsevne hos sine leietakere, og at mange ber om redusert husleie eller sier opp sine lokaler. Det er helt avgjørende at øvingsanleggene kommer seg gjennom denne vanskelige perioden og at utøvere har et arbeidssted å gå tilbake til etter at krisen er over. 

Kulturrom lanserte i starten av april en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter. Denne ordningen omfatter driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom.

Forlengelse og justering av ordningen

Den midlertidige kompensasjonsordningen for øvingsanlegg med tapte leieinntekter forlenges ut 2020. Vi ønsker å fordele midlene slik at de dekker reelle behov. Det vil være noen innstramminger i kriteriene for søker, da mange leietakere ikke er i samme akuttsituasjon som i vår, samt at andre kompensasjonsordninger vil dekke en andel av de som så langt har mottatt kompensasjon fra Kulturrom.

Justeringene som nå vil fremkomme i søknadsskjema omfatter følgende punkter: 

 • Et krav om at søker må bekrefte at de ikke har mottatt midler til å dekke tapte leieinntekter fra en annen instans.
 • For øvingsanlegg hvor leietakerne viderekompenseres: Et utfyllingsfelt for en mer detaljert beskrivelse av leietakernes situasjon. Vi ber om at øvingsanlegget er i dialog med sine leietakere og søker kompensasjon for de som reelt har mistet oppdrag og som fortsatt merker konsekvensene av koronautbruddet på økonomien.
 • For øvingsanlegg som er omfattet av oppsigelser, manglende betaling eller tomme rom vil det være nødvendig å beskrive hva som er gjort for å endre situasjonen, f.eks. om det er gjort aktive forsøk på å få inn nye leietakere.

Ordningen utvides ut 2020

Rammer og vilkår

Et øvingsanlegg er definert som en virksomhet som har drift av øvingsrom som formål. Kompensasjon utbetales på etterskudd hver måned, og første måned det kan søkes kompensasjon for vil være april 2020. Tilskudd beregnes ut fra den faktiske reduksjonen øvingsanlegget har gitt sine leietakere, eller det faktiske tapet øvingsanlegget opplever ved oppsigelser eller manglende betaling. Det kan normalt søkes om kr. 4.000 i tilskudd per rom hver måned. I enkelte tilfeller vurderes en større kompensasjon, der behovet for dette synliggjøres. Det vil åpne for at eksempelvis øvingsanlegg med en teater-, dans- eller produksjonssal og flere leietakere, vil kunne søke om et større beløp enn 4000,-. Søknadene vil bli behandlet fortløpende og søker må oppfylle generelle vilkår. 

Obligatoriske vedlegg for alle søknader

 • Kreditnota/faktura som synliggjør redusert leiepris til leietaker
 • Eventuell bekreftelse på oppsigelse/avlysning/kansellering fra leietaker

Obligatoriske vedlegg for søkere som IKKE tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom

 • Leiekontrakt eller bekreftelse på eieforhold
 • Vedtekter 

Ferdig utfylt søknadsskjema og obligatoriske vedlegg sendes til post@kulturrom.no.

Møterommet #2 – Ryddige arbeidsforhold i en rotete tid

Guro Furunes PettersenAktuelt, Møteplass, På forsiden

Kulturrom inviterer til Møterommet #2 og setter denne gang fokus på sceneteknikernes arbeidsforhold.

Sted: https://whereby.com/kulturrom-moterommet
Tid: Torsdag 03.12 klokken 13:00
For: Sceneteknikere i Norge

Koronakrisen har tvunget flere utfordringer ved den scenetekniske bransjens til overflaten. Svært mange er organisert som ENK og har opplevd hvor usikkert det er som organisasjonsform, hvis noe går galt. I tillegg gjøres de fleste avtaler om oppdrag uten skriftlig kontrakt, noe som fort kan føre til konflikt når arrangement må avlyses på kort varsel. 

På toppen av det hele står bransjen i fare for massiv kompetanseflukt. En del har allerede tatt arbeid i andre sektorer, men er det sannsynlig at de vil komme tilbake til en bransje med så mye usikkerhet når krisen er over og man har blitt vant til stabil inntekt og gunstigere arbeidstider?

Med oss til å diskutere temaet har vi fått Limita Lunde, som er advokatfullmektig i Bing Hodneland med spesialisering i arbeidsrett og daglig leder i management byrået Little Big Sister. Stig Gunnar Ringen stiller på vegne av Creo, i tillegg til Endre Njøs som er fast ansatt lydtekniker på Stormen Konserthus og teknisk ansvarlig på Dama Di i Bodø.

NB: Samtalene i dette Møterommet er rettet mot sceneteknikere. 

Praktisk informasjon:
– Antall plasser vil være begrenset til 45 og samtalene vil skje i et lukket forum.
– Mute mikrofon og deaktiver kamera på vei inn i rommet. (Dette kommer opp som valg)
– Spørsmål stilles i chatten og blir presentert av moderator.

Om konseptet:

Møterommet er stedet hvor Kulturrom samler aktører innen scenetekniske yrker (i første omgang) for samtaler rundt dagsaktuelle tema. Vårt mål er å skape en digital møteplass der bransjen kan lufte tanker og diskutere problemstillinger som dukker opp.

Covid-19-pandemien gjør hverdagen krevende og framtiden usikker for alle som bidrar i kulissene og lever av å samle mennesker. Vi håper at Møterommet kan bidra til konstruktive og lærerike samlinger på veien mot den nye normalen og tar gjerne imot innspill til tema for framtidige arrangement. Antall plasser vil være begrenset og samtalene vil skje i et lukket forum.

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. I tillegg til å bevilge midler til rom for musikk, teater og dans over hele landet har ordningen i flere år også jobbet aktivt med fagutvikling innen den scenetekniske bransjen for å sikre kompetanse og skape møteplasser.

WaveCapture avvikles – lydmålingssystemene fungerer som normalt

Guro Furunes PettersenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Dan Bävholm har gitt beskjed om at WaveCapture som firma avvikles fra 1. januar 2021.

Kulturrom er i dialog med LydRommet AS, som leverer systemene i Norge, og de garanterer at innkjøpte systemer fortsatt vil fungere som normalt.

Dette betyr avviklingen av WaveCapture for deg

 • Lydrommet AS garanterer at lydmålingssystemet fungerer som det skal i garantitiden på 5 år.
 • Det kan ikke forventes nye versjoner av RT-Capture 3. Det er i dag ingen kjente feil eller «bugs» som må rettes.  Hvis det likevel skulle dukke opp vesentlige feil som hindrer normal bruk av systemet, vil LydRommet AS i samarbeid med Dan Bävholm få gjennomført nødvendige feilrettinger.
 • WaveCapture sin programvare blir ikke oppdatert for nye operativsystemer. Systemet er p.t. oppdatert til Windows 10, og det er ingen kjente planer om at Microsoft skal avvikle dette operativsystemet.
 • Eksisterende versjon av programvaren vil være tilgjengelig via WaveCaptures FTP-server for nedlasting, men vil som før kreve lisens på dongle for å kjøre.
 • LydRommet AS fortsetter å tilby teknisk support for brukere av lydmålingssystemene.
 • LydRommet AS vil fortsatt levere erstatning for defekte eller ødelagte hardwarekomponenter i henhold til kjøpsavtalen.

Hvis du har tekniske spørsmål om WaveCapture RT-3 kan du kontakte LydRommet AS direkte.

Bjørn Magne Idland
Tlf: 23 23 28 58
E-post: BjornMagne@lydrommet.no

Frister for utbetaling av tilskudd og forskudd

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Det nærmer seg desember og Kulturrom holder stengt i juleferien. Her finner du informasjon om frister for utbetaling og saksbehandling.

Frister

Kulturrom holder stengt i romjulen. Ønsker du utbetaling av tilskudd eller forskudd før kontoret stenger? Rapport og søknad om forskudd må da være innsendt innen 4. desember kl. 12:00 for behandling før 2021. Innsendelser etter denne fristen vil bli behandlet i januar 2021.  

For at rapporter skal kunne behandles før jul forutsettes det at innsendt dokumentasjon til denne fristen er komplett.

Behandlingstid for øvingsanlegg med tapte leieinntekter

Grunnet julestengt kontor vil alle søknader som kommer inn etter 4. desember behandles i januar, og søknader for desember måned vil derfor få noe forsinkelse i behandlingstiden. 

Møterommet – RedAlert: Hva nå?

Thomas AslaksenAktuelt, Møteplass, På forsiden

Kulturrom inviterer til et digitalt folkemøte for teknikere og andre interesserte, der vi diskuterer veien videre for teknikere og hva som må til for å sikre at disse yrkesgruppene kommer seg gjennom krisen.

Sted: https://whereby.com/kulturrom-moterommet
Tid: Mandag 16.11 kl 13
Diskusjonsgruppen:
Frilans lysdesigner Magnus Boyd, Hans Peter Jenssen fra Bright Group og daglig leder i Oslo Crew Anne Cecilie Winher, som var tre av folkene bak RedAlert Norge

Hvor går veien videre?

Det er nå godt over en måned siden RedAlert-initiativet skapte nasjonal oppmerksomhet om de dramatiske konsekvensene restriksjonene for å begrense spredning av Covid-19 har hatt for teknikere som yrkesgruppe. De fikk i kjølevannet forlenget kompensasjonen for selvstendig næringsdrivende ute året, men det foreligger i dag ingen vedtak om at de skal få hjelp så lenge de har yrkesforbud. Det har selvsagt store konsekvenser for den enkelte og faren for massiv kompetanseflukt fra bransjen er høyst reell. Møtet er åpent for alle interesserte og det gode muligheter å komme med spørsmål underveis

Praktisk informasjon:
-Antall plasser vil være begrenset til 45 og samtalene vil skje i et lukket forum.

-Mute mikrofon og deaktiver kamera på vei inn i rommet. (Dette kommer opp som valg)

-Spørsmål stilles i chatten og blir presentert av moderator.

Om Møterommet

Møterommet er stedet hvor Kulturrom vil samler aktører innen scenetekniske yrker (i første omgang) for samtaler rundt dagsaktuelle tema. Vårt mål er å skape en digital møteplass der bransjen kan lufte tanker og diskutere problemstillinger som dukker opp. Covid-19-pandemien gjør hverdagen krevende og framtiden usikker for alle som bidrar i kulissene og lever av å samle mennesker. Vi håper at Møterommet kan bidra til konstruktive og lærerike samlinger på veien mot den nye normalen og tar gjerne imot innspill til tema for framtidige arrangement. Antall plasser vil være begrenset og samtalene vil skje i et lukket forum.


Tilskuddsordninger med månedlige søknadsfrister

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Kulturrom har flere tilskuddsordninger med månedlige søknadsfrister den 1. hver måned. Vi nærmer oss 1. desember og siste mulighet for å søke tilskudd i 2020. Les mer om tilskuddsordningene her.

Innleie av teknisk spesialutstyr for frivillige lag og foreninger

Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør til konserter og forestillinger. Tilskuddet er begrenset oppad til kr 50.000 per kalenderår, og det kan søkes om tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr inntil 4 ganger per år.

Utarbeidelse av servicerapport

Dette tilskuddsområdet kan benyttes om dere har kjøpt inn utstyr med tilskudd fra Kulturrom, som nå har vært i bruk i over 5 år. Det kan søkes om tilskudd på inntil 15.000,- til utarbeidelse av servicerapport fra eksternt firma eller fagperson. Tilskudd til servicerapport skal ikke erstatte ordinært vedlikehold, garantier, serviceavtaler eller skader som er omfattet av forsikring.

Planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg for inntil 50.000 kroner

Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg i henhold til anbefalinger i servicerapport utarbeidet av eksternt firma eller fagperson. Det forutsettes at utstyret er over 5 år gammelt, og er kjøpt inn med tilskudd fra Kulturrom.

Innkjøp av øvingsutstyr for inntil 50.000 kroner

Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til innkjøp av teknisk utstyr som primært skal benyttes i øvingssammenheng, og det søkes om tilskudd for mindre enn 50.000,-.

Akustisk forprosjektrapport

Et forprosjekt har til hensikt å kartlegge akustiske problemer og beregne effekten av eventuelle tiltak. Rapporten skal inneholde en konklusjon med forslag til tiltak og skal kunne fungere som et beslutningsgrunnlag. En forprosjektrapport skal utføres av en fagakustiker. Tilskudd er begrenset oppad til 50.000,- for private aktører og 25.000,- for kommunale.

Midlertidig kompensasjonsordning for øvinganlegg

Kulturrom lanserte i staren av april en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter. Denne ordningen vil omfatte driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom.  Det kan normalt søkes om kr. 4.000 i tilskudd per rom hver måned. I enkelte tilfeller vurderes en større kompensasjon, der behovet for dette synliggjøres.

Hvordan skrive en god søknad?

Å skrive en god søknad kan oppleves både tidkrevende og utfordrende. Her finner du noen av våre saksbehandleres beste

Hvilke tilskuddsområder er aktuelle for dere

Start tidlig og se på hvilke tilskuddsområder som er aktuelle for dere. Finn deretter korrekt søknadskjema og finn frem dokumentasjon som skjemaet ber om.

Hvorfor

Få frem hvorfor dere trenger tilskudd. Hvem får glede av det? Hvor mye aktivitet vil det generere? Hvilken forskjell kan et tilskudd utgjøre?

Ta kontakt

Vi er her for dere, og det finnes ikke dumme spørsmål. Lurer dere på noe kan du ta kontakt med oss på:

post@kulturrom.no
Telefon: 21 37 88 10

Rapport: Kartlegging lys- og lydteknikere i Norge

Thomas AslaksenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Høsten 2019 kontaktet Kulturrom Daniel Nordgård ved Universitetet i Agder for å kartlegge norske lyd-og lysteknikere med mål om å finne ut hvordan det står til i bransjen. Undersøkelsen inkluderte spørsmål rundt alt fra inntekt til trivsel og eventuelle ønsker om videreutdanning. Underveis i arbeidet, inntraff Covid-19 pandemien og det ble fort aktuelt å inkludere spørsmål knyttet til hvordan nedstengningen av samfunnet har påvirket disse feltene.

Interessante funn:

96% av respondentene er helt eller delvis enig i at de trives i jobben

37% av respondentene vurdere å bytte yrke

44% av disse er de med høyest kompetanse (Regnet som over 15 års erfaring)

Over 90% tror helt eller delvis at Covid-19 vil føre til store endringer i bransjen

Ca 50% av respondentene vurderer å videreutdanne seg

Datagrunnlag: Første undersøkelse ble besvart av 287 respondenter. Runde to ble besvart av 362 respondenter.

37% potensiell bransjeflukt

Det ble bestemt å sette i gang undersøkelsen våren 2020, i to omganger. Den første runden med undersøkelser ble gjort i mai/juni, hvor fokus var både på å gi et bilde av sektoren før pandemien, så vel som å innhente informasjon om dagens situasjon. Deretter ble det gjort en oppfølgende undersøkelse i september 2020 for å spore potensielle endringer. Dette gjaldt primært respondentenes tanker om fremtiden og forventninger om videre arbeid i sektoren.

22% av de spurte i mai svarer at de er helt eller delvis enige i at Covid-19 mest sannsynlig vil føre til at de slutter som lyd/lystekniker. I september-undersøkelsen hadde denne andelen økt til hele 37%.

Usikker fremtid

Respondentene ble spurt om hvorvidt de tror at Covid-19 vil føre til store endringer i bransjen de er tilknyttet. Hele 76% av de spurte er helt enige i påstanden, mens 20% er delvis enige. Og når tre prosent sier hverken eller, betyr det at nær ingen (1%) tror at denne krisen ikke vil føre til store endringer i bransjen. I september-undersøkelsen tok vi også med påstanden –Når koronakrisen er over, vil bransjen returnere til det den var før krisen. Her er 57 % uenige i påstanden, mens kun 4% er helt enig. Det er med andre ord et fåtall av respondentene som tror at ting vil bli som før.

Høy kompetanse kan forsvinne

Dersom vi trekker ut den delen av respondentene som svarer at de er helt eller delvis enig at Covid-19 krisen vil fører til at de slutter i jobben, ser vi at hele 44% av disse er i kategorien hvor man har jobbet lengst (15 år og lengre). Det vil si, de som svarer at det er sannsynlig at de slutter, representerer ikke nødvendig vis de som nylig har kommet inn i bransjen og som kanskje har lyd-og lys-teknikk som en midlertidig jobb og/eller i kombinasjon med noe annet. Nesten halvparten er respondenter med høyest kompetanse. Dette indikerer også at Covid-19 kan føre til tap av visse kompetanser som det har tatt tid å bygge opp.

Rapporten vil danne grunnlag for videre kartlegging av bransjen. Vi har mottatt flere innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet og vil ha en god dialog med aktører i bransjen om kompetansebehov og etablering av nye utdanningsløp.

Relevante saker fra media:

https://www.ballade.no/bransjen/rekrutteringa-stopper-opp-i-konsertbransjen-mange-vil-slutte/

https://kulturplot.no/kulturbransjen/2020/frykter-kompetanseflukt-i-flere-ar-fremover

Intervju: Det Akademiske Kvarter

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Hva inspirer og motiverer Kulturroms tilskuddsmottakere? Vi tok en prat med Julie Strand Klausen, bookingansvarlig ved Det Akademiske Kvarter i Bergen

1: Hva er egentlig Kvarteret?

Kvarteret, eller Det Akademiske Kvarter er studentkulturhuset i Bergen. Det arrangeres konserter, teaterforestillinger, debatter, livestreamer og andre kulturarrangementer hvert semester. Kvarteret ligger sentralt plassert på Høyden i Bergen, og er en naturlig del av campus både på dagtid og kveldstid, og er en svært viktig del av studentkulturen i Norges andre største by.

2: Kan du beskrive to oppsetninger/konserter som rørte deg i 2019?

Jeg tror noen av de beste opplevelsene mine har vært nye eller litt ukjente artister. For eksempel to av de er da jeg så Finding Neo og Iris opptre på Vill Vill Vest. Selv om scenene var små, og konsertene korte, var det et desto større inntrykk. Det var utrolig vakkert, og en opplevelse jeg kommer til å huske i lang tid fremover.

«Det har hatt stor betydning for de som bruker rommet å kunne komme til bedre lydkvalitet.»
Julie Strand Klausen, bookingansvarlig Det Akademiske Kvarter

3: Hva driver deg?

Det å se en kulturopplevelse utfolde seg etter lang planlegging, mye innsats og med mange engasjerte deltakere, både i publikum og bak baren, bak scenen og bak miksepulten.

4: Hva betyr Kulturroms tilskudd for dere?

Storelogen og Speilsalen har blitt akustisk utbedret med tilskudd fra Kulturrom. Det har gjort en stor forskjell i kvaliteten på de rommene, kanskje spesielt Storelogen. Det rommet brukes hyppig av kor, som blant annet øver og har konserter der, men også av mange andre kulturaktører. Det har hatt stor betydning for de som bruker rommet å kunne komme til bedre lydkvalitet.

Speilsalen er ett av rommene som ble akustisk utbedret med tilskudd fra Kulturrom.

5: Gitt den spesielle situasjonen vi alle befinner oss i akkurat nå: Hva skjer videre med Kvarteret?

Kvarteret har hatt forskjellige utfordringer i løpet av året. I starten av mars så utsiktene veldig lovende ut for både arrangementshyppighet og årsregnskap. Det ble dessverre ikke tilfellet, men etter en liten stengeperiode har vi siden mai stadig forsøkt å tilby frivillige et godt sosialt miljø, en mulighet til å delta i studentkulturen, og arrangører et hus å komme til.

Det har ikke vært uten utfordringer, men med godt samarbeid ser vi for oss at veien videre blir stadig lettere å navigere for både arrangører, frivillige og publikum. Kvarteret lever videre, og det gjør også frivilligheten. Veien videre vil bestå både av større prosjekter og små fremskritt. Vi ønsker et hus der alle studenter føler seg velkommen, samtidig som vi ønsker å ha et kulturtilbud uten like. Det er viktig å starte der vi kan, og allerede nå prøver man å oppfordre til å arrangere ansvarlig og tenke fremover.

Det Akademiske Kvarter i Bergen fikk tilskudd fra Kulturrom på 829 000 kroner til lydutstyr våren 2016.

Kommentar: Statsbudsjettet 2021

Karen Sofie SørensenAktuelt, På forsiden

Det fremlagte forslaget til kulturbudsjett 2021 viser en økning til kulturfeltet på 18,7 prosent og 1 065 millioner kroner i nye stimuleringsmidler til kultursektoren. Vi er positive til at kulturministeren har fått gjennomslag for et kulturbudsjett av betydelig størrelse – noe som viser at kulturen vil bli prioritert i tiden framover. Det vi savner er en uttalt satsing på kulturlokaler som kan sikre den nødvendige infrastrukturen som trengs for at kulturlivet kan planlegge langsiktig.

Av daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen

Den nye normalen

Mange sektorer er noenlunde tilbake til normalen, men for kulturlivet vil det være en lang vei å gå før vi er tilbake til normalen eller rettere sagt; “den nye normalen”.

Med pålagte restriksjoner, som ingen vet når forsvinner, er usikkerheten i feltet stor og man trenger mer enn noen gang et statsbudsjett som sender et signal om at det er mulig for kulturfeltet å planlegge langsiktig samt betrygge om at det finnes midler- og tiltak som vil ta bransjen gjennom koronakrisen.

Med dette budsjettet uttaler og viser Kulturminister Abid Q. Raja at han vil bringe kunst og kultur gjennom på den andre siden og lover at regjeringen skal fortsette å stille opp for kulturen til vi er tilbake i normalen. Det er gode løfter for kultursektoren, men det vil være avgjørende at den nye stimuleringsordningen på 1 065 mill. kroner treffer hele næringskjeden. Kulturfeltet venter fremdeles på hvordan stimuleringsordningen for 2020 vil se ut.
LENKE: Se pressekonferansen fra kulturdepartementet her

Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Noterte økninger i kulturbudsjettet:
200 000 kroner til Balansekunst for å etablere ny virksomhet i Bergen
500 000 kroner til Music Norway for å styrke kunnskapsgrunnlaget om norsk musikkeksport
400 000 kroner til Norsk senter for folkemusikk og folkedans til digitalisering av analoge opptak
500 000 kroner til Kulturalliansen for kartlegging av lokaler for frivillig kulturlivsaktivitet
– Som en del av regjeringens satsing på dans foreslås det betydelige økninger til de regionale kompetansesentrene for dans
100 millioner ekstra til 309 kunstnerstipend
– Økning satsning på barn og unge. Blant annet med økning til Talent Norge.
200 millioner i krisestøtte til institusjonen
– Bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner foreslås økt med 120 mill. kroner, til 1,8 mrd. kroner

Vi er positive til at budsjettforslaget har en uttalt satsing på barn- og unge, at momskompensasjonsordningen styrkes for frivilligheten, at det tilføres 100 millioner ekstra til 309 kunstnerstipend og at det legges opp til en betydelig satsing på dans. Det er også gledelig å lese at det er foreslått økning til Balansekunst for å etablere ny virksomhet i Bergen, til Music Norway for å styrke kunnskapsgrunnlaget om norsk musikkeksport og til Kulturalliansen for kartlegging av lokaler for frivillig kulturlivsaktivitet.

Kulturfeltet har invitert flere av landets viktigste kulturpolitikere til debatt om kulturbudsjettet førstkommende fredag kl 10.
Følg debatten direkte her

Arenapolitikk

Vi savner derimot en tydeligere satsing på kulturlokaler i årets budsjett. Kulturrom fikk et utvidet mandat med en økning i 2019, men det er fortsatt et stort behov i kulturfeltet for at ordningen styrkes slik at mandatet kan bli innfridd.

I budsjettet er det foreslått en økning på 500 000 kroner til Kulturalliansen for kartlegging av lokaler for frivillig kulturlivsaktivitet og 200 000 kroner til Noregs Ungdomslag til kartlegging av organisasjonseide hus og kulturbygg. Dette er positivt, men disse kartleggingene forventes fulgt opp med midler for å forbedre kulturlivets infrastruktur.

Tildelingen til både Kulturrom og Desentralisert ordning for regionale kulturbygg kommer fra spilloverskuddet som er nevnt i budsjettet, men tildeles ikke endelig før i mai 2021. Her forventer vi en videre styrking av satsingen på kulturlokaler både gjennom og etter krisen. En betydelig satsing som ruster kulturaktørene for både å kunne gjennomføre aktivitet med dagens restriksjoner og for full gjenåpning i fremtiden.

«Vi har sett en betydelig økning i antall søknader til Kulturrom og vi så tydelig, allerede før koronakrisen inntraff, at det var et stort behov for at ordningen styrkes utover dagens 45 millioner kroner.»

-Daglig leder, Karen Sofie Sørensen

Foto: Jonathan Vivaas Kise

Tilgangen til egnede og utstyrte rom til kultur må stå høyt på prioriteringslista da covid-19-situasjonen har skapt nye behov for kulturlivet. Vi har sett en betydelig økning i antall søknader til Kulturrom og vi så tydelig, allerede før koronakrisen inntraff, at det var et stort behov for at ordningen styrkes utover dagens 45 millioner kroner.

Kompetanse

Demonstrasjonen #redalert forrige uke fikk synliggjort konsekvensene av restriksjonene for alle som jobber i kulissene og som lever av å skape arrangement. Det var derfor forventninger til at statsbudsjettet også vil gi signaler om at dette er en yrkesgruppe som vil bli tatt vare på gjennom denne krisen. Kulturlivet trenger denne kompetansen, disse enkeltpersonene når man igjen skal begynne å arrangere store begivenheter. En videreføring av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ville derfor ha vært et kjærkomment og viktig tiltak.

LENKE: Her kan du lese hele forslaget til kulturbudsjett

Fagdag: Koronakrise og fremtiden for scenetekniske yrker

Guro Furunes PettersenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Kulturrom inviterer til fagdager i Bergen, Tromsø, Oslo, Stavanger og Trondheim, hvor vi setter fokus på koronakrisen og fremtiden for de scenetekniske yrkene.

Tiltakene for å begrense koronakrisen har truffet kulturlivet særdeles hardt, og ser dessverre ut til å bli langvarige. De fleste i bransjen har nå gått over et halvt år uten arbeid eller oppdrag, dette er selvsagt både en stor økonomisk og mental påkjenning.

Med mye usikkerhet rundt fremtiden er faren for kompetanseflukt stor og vi frykter langsiktige og alvorlige konsekvenser for en bransje som allerede er periodevis underbemannet. Når det samtidig ikke eksisterer bransjetilpassede utdanninger som sørger for nyrekruttering, går bransjen en usikker fremtid i møte. Undersøkelser viser også at den prosentvise andelen som benytter seg av de ulike kompensasjonsordningene er relativt lav. Treffer egentlig kompetanseordningene bransjens behov?

Det er gratis å delta på fagdagen og innholdet passer for alle som jobber profesjonelt innen scenetekniske yrker, som lyd- og lysteknikere, lysdesignere, AV-teknikere, riggere, stagehands, produksjonsmedarbeider, backlineteknikere med flere.

Program

10:30 Dørene åpner og registrering

11:00 Velkommen
Kulturrom ønsker velkommen, og gir en kort oppdatering på ulike koronatiltak og forskningsbaserte undersøkelser av effektene av disse.

11:15 Presentasjon: Kartlegging av scenetekniske yrker
Kulturrom har i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) over to undersøkelser i 2020 kartlagt det scenetekniske feltet. Kartleggingen har hatt fokus på bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeid- og lønnsforhold og selvsagt effektene av koronakrisen. På fagdagen vil nøkkelfunn fra undersøkelsen presenteres.

12:00 Lunsj
Vi spanderer lunsj.

12:30 Panelsamtale
Det blir en todelt panelsamtale hvor vi inviterer lokale ressurspersoner som vil bestå av representanter fra flere ledd i bransjen, til å diskutere koronakrisen og fremtiden for scenetekniske yrker. Samtalen vil ta for seg både aspektene for enkeltpersoner og hvilke overordnede strukturer som må på plass for å komme oss gjennom krisen, samt ha en bærekraftig sceneteknisk bransje i årene fremover. Det blir mulighet for både spørsmål og kommentarer fra salen.

Tid og sted

Oslo: Tirsdag 6. oktober klokken 11:00-15:00, Rockefeller

Trondheim: Tirsdag 13. oktober klokken 11:00-15:00, Olavshallen i samarbeid med Tempo

Tromsø: Tirsdag 27. oktober klokken 11:00-15:00, Tvibit

Stavanger: Tirsdag 3. november klokken 11:00-15:00, Tou i samarbeid med STAR.

Bergen: Tirsdag 10. november klokken 11:00-15:00, USF Verftet i samarbeid med Brak.

Merk: Det er bindende påmelding og et begrenset antall plasser.

Smittevern

Det tas forhåndsregler for smittevern på våre samlinger. Dette innebærer at: 

 • vi bruker lokaler som er store nok til å overholde regelen om 1 meter avstand.
 • det plasseres antibac flere steder i lokalet.
 • vi tar opprop og loggfører hvem som er tilstede.
 • det er ansvarlig arrangør tilstede for å informere og følge opp smittevernstiltakene.

Ved spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig Kjetil Wevling:

kjetil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 14