Tiltak for tilskudd og rapportering

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden, Ukategorisert

Kulturrom jobber kontinuerlig med å tilrettelegge og finne løsninger vi som tilskuddsordning kan bidra med i denne ekstraordinære situasjonen.  For å lette på situasjonen for våre tilskuddsmottakere, vil vi i første omgang gjøre et unntak for tilskudd til innleie av … Read More

Kulturrom har hjemmekontor

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Kulturroms ansatte vil etter oppfordring fra Helsedirektoratet jobbe hjemmefra i tiden fremover, for å bidra til å redusere spredning av viruset COVID-19. Dette tiltaket vil ikke medføre merkbare konsekvenser for ordningens virke. Ved behov kan du nå oss på på … Read More

Teknikk i balanse – søknadsfrist 1. april

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Teknikk i balanse er et samarbeid mellom Kulturrom og Balansekunst, og en av våre viktigste kompetansesatsninger. Prosjektet hadde oppstart i 2013 med formål om å bidra til jevnere kjønnsbalanse på det konserttekniske feltet. Gjennom praksisprogrammet ønsker vi å oppmuntre og … Read More

Sceneteknikkens utfordringer – kartlegging av feltet

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

De siste årene har det vært et økt fokus på profesjonalisering av musikkfeltet. Med stadig høyere krav til musikernes livepresentasjon, opplever vi i perioder stor mangel på kvalifiserte lysdesignere og lys- og lydteknikere.  Hvorfor? Musikkøkonomien har for lengst dreid seg … Read More

Fri Kunst 2020

Guro Furunes PettersenAktuelt, Ukategorisert

Denne uken feirer vi kunstnerisk ytringsfrihet. FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner.  Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press … Read More

Rekordantall søknader til Kulturrom

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Til første hovedsøknadsfrist i 2020 mottok Kulturrom 272 søknader, en økning på 35% i forhold til samme frist i 2019. Stort behov Fra og med 2019 har Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) fått et utvidet mandat fra å kun være en tilskuddsordning for det rytmiske musikkfeltet, til å bli en ordning … Read More