Tilskuddsordninger med månedlige søknadsfrister

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Kulturrom har tilskuddsordninger med månedlige søknadsfrister den 1. hver måned. Les mer om disse her. Innleie av teknisk spesialutstyr for frivillige lag og foreninger Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør til … Read More