Hopp til innholdet

Informasjon om rapportering for ordningen Restart kulturrom 2021 kommer her.

Om rapportering

Ved rapportering må dere bekrefte at tiltaket er gjennomført i tråd med søknad og dokumentere alle kostnader.

Fra retningslinjer: Tilskudd som ikke er rapportert innen oppgitte frister vil bli krevd tilbakebetalt. Ved rapportering skal kvitteringer legges ved, og eventuelt overskytende beløp skal tilbakebetales.

Rapportskjema kommer

Det vil på denne siden legges ut et rapportskjema og et digitalt spørreskjema for å hente inn erfaringer og statistikk.

Mer om ordningen her