Siden 2019 har Kulturalliansen arbeidet med å kartlegge tilstanden i kulturlokaler tilknyttet 8 pilotkommuner. Nå foreligger rapporten.

 

En av de største utfordringene de frivillige kulturorganisasjonene har, er tilgang på egnede lokaler. Det finnes heller ingen oversikt over hvilke lokaler som brukes til kultur i dag, og i hvilken grad disse er egnet. Derfor er denne kartleggingen et viktig steg videre i arbeidet med å lage egnede kulturrom i hele landet.

Hovedkonklusjonene fra kartleggingen er som følger:

  • De fleste lagene har øving og framføring i kommunale og organisasjonseide bygg

  • 76 % av lagene øver i lokaler som ikke er egnet akustisk

  • Det er for liten kompetanse og bevissthet i lagene når det gjelder hva som gir rommene akustikk tilpasset deres aktivitet

  • Bare 22 % av lokalene som lagene øver i, er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne

  • Lagene har ikke tilstrekkelig tilgang til lager

  • Det er stort behov for oppgradering av organisasjonseide bygg

  • Det er stort behov for brede kartlegginger i flere kommuner

LES HELE RAPPORTEN HER