Kulturrom har noen anbefalinger og krav når det kommer til innkjøp. Tilskuddsavtale, krav og anbefalinger til innkjøp er oppdatert fra 2021.

Alle tilskuddsmottakere inviteres til kurs og dialogmøte hvert halvår.

Trykk her for å lese mer om innkjøp

Siden oppdateres med flere maler og ressurser fortløpende, ta kontakt med deres saksbehandler om dere har spørsmål i den videre prosessen. Dere som har fått tilskudd i 2020 eller tidligere forholder dere til tilsendt avtale og veileder med mindre annet er avtalt med saksbehandler.