Hopp til innholdet

Kulturrom oppsummerer 2020

Vi må se for oss et år der det igjen kan åpnes opp for at landets kulturrom kan fylles med innhold og skape de opplevelsene og møteplassene vi har savnet i året som gikk.

Kulturroms kompensasjonsordning har sikret videre drift av øvingsanlegg i koronakrisen

Gjennom opprettelsen av en kompensasjonsordning for tapte leieinntekter har Kulturrom bidratt til å støtte opp under private øvingsanlegg i hele landet under koronakrisen. Vi har i mange år investert fellesskapets midler i bygging og utrusting av øvingsanlegg, og vi anser det som svært viktig at disse investeringene ikke tapes i en periode med mindre inntekt … Continued

Møterommet – RedAlert: Hva nå?

Kulturrom inviterer til et digitalt folkemøte for teknikere og andre interesserte, der vi diskuterer veien videre for teknikere og hva som må til for å sikre at disse yrkesgruppene kommer seg gjennom krisen.

Rapport: Kartlegging lys- og lydteknikere i Norge

Høsten 2019 kontaktet Kulturrom Daniel Nordgård ved Universitetet i Agder for å kartlegge norske lyd-og lysteknikere med mål om å finne ut hvordan det står til i bransjen. Undersøkelsen inkluderte spørsmål rundt alt fra inntekt til trivsel og eventuelle ønsker om videreutdanning. Underveis i arbeidet, inntraff Covid-19 pandemien og det ble fort aktuelt å inkludere … Continued

Stor økning i antall søknader til Kulturrom

Kulturroms andre hovedsøknadsfrist var 1. september. Rekordmange søkte tilskudd. Da portalen stengte kl. 13:00 den 1. september, kunne vi telle 248 søknader i bunken. Fra før av i år har Kulturrom fått inn 272 søknader fra hele landet, noe som resulterer i et rekordantall allerede før året er omme. Søknadene dekker et bredt spekter av … Continued