Hopp til innholdet

Rom for kultur: Tid for å gjenreise den kulturelle grunnmuren (Kulturytring Drammen)

22. jun 2021
3:00 pm

Kulturytring Drammen

Ytringspass

TId: tirsdag 22. juni kl. 15:00 – 16:00

Sted: Bakgården / Digitalt (lenke kommer)

Panel:
– Freddy André Øvstegård – Stortingspolitiker SV, Familie- og kulturkomiteen
– Eigunn Stav Sætre, Kultursjef i Kristiansund Kommune
– Mads Hilden, leder for hovedutvalget kultur i Drammen kommune, AP

– Aslak Bonde, moderator

Innspill underveis fra Kulturalliansen v/ Marianne Ween, Huset i Bygda v/ Christopher Knagenhjelm, Kulturrom v/ Karen Sofie Sørensen, Norsk Musikkråd v/Bjarne Dæhli

 

Rom for kultur: Tid for å gjenreise den kulturelle grunnmuren

Kulturlivet har klamret seg fast og skal igjen ta plass i våre liv på den andre siden av koronakrisen. Men da er det viktig at det finnes lokaler for å øve og framføre, og at rommene er egna og rustet for framtidens behov. Er det nå vi endelig vil se en reell satsing på den kulturelle grunnmuren? 

Hvem har ansvaret for at det skal være mulig å oppleve og utøve kultur uansett hvor i landet man bor? I en samtale mellom en nasjonal politiker, en lokal politiker og en kultursjef får vi belyst tematikken fra ulike vinkler og vi får innspill fra kulturfeltet underveis.

 

Kulturrom, Kulturalliansen, NOKU og Norske kulturhus samarbeider om denne bolken der vi setter søkelyset på kulturens infrastruktur og framtidens behov. Kartlegging viser at en stor del av lokalene som brukes i dag ikke er egnet til formålet og allerede før pandemien var investeringsbehovet stort og tilskuddspottene små. Kulturrom fikk fra 2019 utvidet mandat uten at rammen har økt i tråd med oppdraget – og ordningen for regionale kulturbygg har 80 millioner mindre enn i 2013.

BILLETTER:
https://www.kulturytring.no/arrangement/rom-for-kultur-tid-for-a-gjenreise-den-kulturelle-grunnmuren/