Hopp til innholdet

Rom for kultur: Tid for å gjenreise den kulturelle grunnmuren (Kulturytring Drammen)

21. jun 2021
12:00 am

Kulturytring Drammen

NB: Tid og sted er enda ikke satt, men i løpet av Kulturytring Drammen (21-23. juni) vil vi presentere denne debatten.

 

Rom for kultur: Tid for å gjenreise den kulturelle grunnmuren

Kulturlivet har klamret seg fast og skal igjen ta plass i våre liv på den andre siden av koronakrisen. Men da er det viktig at det finnes lokaler hvor man kan øve og framføre, og at rommene er egna og rustet for framtidens behov. Er det nå vi endelig vil se en reell satsing på den kulturelle grunnmuren? Er det nå vi vil få opp bærebjelkene for at det igjen kan skapes og oppleves kunst og kultur over hele landet?

Kulturrom, Kulturalliansen, NOKU og Norske kulturhus inviterer til politisk debatt om framtidens kulturlokaler. Hvilke løfter og forpliktelser tar partiene med seg inn i valgkampen?

Kulturalliansens kartlegging viser at en stor del av lokalene som brukes i dag ikke er egnet til formålet. Allerede før pandemien var behovet for en opptrappet satsning på landets kulturrom tydelig og investeringsbehovet stort. Tilskuddsordningen Kulturrom fikk fra 2019 utvidet mandat uten at tilskuddsrammen har økt i tråd med oppdraget. Og desentralisert ordning for regionale kulturbygg har 80 millioner mindre i potten enn i 2013. Hva vil det kreve i kroner og øre for å styrke den fysiske infrastrukturen for hele kulturlivet og hvilke nye behov har oppstått som følge av koronakrisen? Hvor viktig er tilgang til små og store kulturrom over hele landet for rekruttering og for å forhindre en storstilt kompetanseflukt?

 

Mer info kommer!