Hopp til innholdet

Møterommet #6 – Planlegging av store arrangement i koronakrisen

8. jun 2021
1:00 pm
Hvordan kan vi best planlegge og gjennomføre store arrangement denne sommeren innfor stadig endrende smittvernsregler? Hvilke ekstra hensyn må vi ta for å sikre publikum, eget crew og besøkende artist? Hvordan vurderer vi risiko og hvilke konkrete tiltak kan vi sette inn? Disse spørsmålene og mange fler håper vi å finne noen svar på i denne utgaven av Møterommet. Med oss til å dele av sine erfaringer og diskutere temaet har vi Mona Sandvold Lund fra United Stage, HMS- og smittevernsekspert Svein-Egil Hernes og Martin Holms fra Bergen Live.
Velkommen til Møterommet!
Om konseptet:
Møterommet er stedet hvor Kulturrom samler aktører innen scenetekniske yrker (i første omgang) for samtaler rundt dagsaktuelle tema. Vårt mål er å skape en digital møteplass der bransjen kan lufte tanker og diskutere problemstillinger som dukker opp.
Covid-19-pandemien gjør hverdagen krevende og framtiden usikker for alle som bidrar i kulissene og lever av å samle mennesker. Vi håper at Møterommet kan bidra til konstruktive og lærerike samlinger på veien mot den nye normalen og tar gjerne imot innspill til tema for framtidige arrangement. Antall plasser vil være begrenset og samtalene vil skje i et lukket forum.
Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. I tillegg til å bevilge midler til rom for musikk, teater og dans over hele landet har ordningen i flere år også jobbet aktivt med fagutvikling innen den scenetekniske bransjen for å sikre kompetanse og skape møteplasser.
Tirsdag 8. juni kl. 13.00-15.00