Hopp til innholdet

Møterommet #4 – Lysdesign og scenografi gjennom og etter koronakrisen

11. feb 2021
1:00 pm

Morgendagens lysdesign

Denne uken skal vi se nærmere på hvordan dere som jobber med lysdesign og scenografi har tilpasset produksjonene under koronakrisen. Mange har jobbet på andre måter enn tidligere, bl.a. ved å gjøre mer lys til TV produksjoner/streaming, og det fordrer andre kunnskaper, teknikker og utstyr enn live. Vi skal også diskutere hvordan yrket har utviklet seg over tid. Hvordan har f.eks. lysdesign for teater og kunstverden påvirket konsertlysdesign? Vi avslutter med å diskutere hvordan yrket vil utvikle seg de neste årene, og hvilken kompetanse som skal til for å mestre morgendags lysdesign.
Med oss til å diskutere temaet har vi lysdesignerne Silje Grimstad, Hans Peter Jenssen og Ingrid Skanke Høsøien og scenograf Gjermund Andresen. Alle møtedeltakerne oppfordres til å delta i samtalen ved å stille spørsmål til panelet og komme deres innspill og tanker. Vi har ny digital plattform for Møterommet, så nå har vi i praksis ingen begrensning på antall deltakere.
Hjertelig velkommen til møterommet!

Om Møterommet

Møterommet er stedet hvor Kulturrom samler aktører innen scenetekniske yrker (i første omgang) for samtaler rundt dagsaktuelle tema. Vårt mål er å skape en digital møteplass der bransjen kan lufte tanker og diskutere problemstillinger som dukker opp.
Covid-19-pandemien gjør hverdagen krevende og framtiden usikker for alle som bidrar i kulissene og lever av å samle mennesker. Vi håper at Møterommet kan bidra til konstruktive og lærerike samlinger på veien mot den nye normalen og tar gjerne imot innspill til tema for framtidige arrangement. Antall plasser vil være begrenset og samtalene vil skje i et lukket forum.
Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. I tillegg til å bevilge midler til rom for musikk, teater og dans over hele landet har ordningen i flere år også jobbet aktivt med fagutvikling innen den scenetekniske bransjen for å sikre kompetanse og skape møteplasser.