Forlengelse og justering av midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg

Kulturrom har de siste ti årene bidratt med 45 millioner kroner til bygging og utstyring av øvingsrom til musikk, dans og teater over hele landet. Flere av de som driver øvingsanleggene opplever nå nedsatt betalingsevne hos sine leietakere, og at mange ber om redusert husleie eller sier opp sine lokaler. Det er helt avgjørende at … Fortsett å lese Forlengelse og justering av midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg