Sommerstengt kontor

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Kulturrom holder sommerstengt kontor i hele juli og er tilbake 3. august. Her finner du informasjon om frister for utbetaling og saksbehandling.

Frister

Kulturrom holder sommerstengt i juli måned. Ønsker du utbetaling av tilskudd eller forskudd før kontoret stenger? Rapport og søknad om forskudd må da være innsendt innen 19. juni kl. 12:00 for behandling før sommeren. Innsendelser etter denne fristen vil bli behandlet i august.  

For at rapporter skal kunne behandles før sommeren forutsettes det at innsendt dokumentasjon til denne fristen er komplett. 

Behandlingstid for øvingsanlegg med tapte leieinntekter

Grunnet sommerstengt kontor vil alle søknader som kommer inn etter 19. juni behandles i august, og søknader for juli måned vil derfor få noe forsinkelse i behandlingstiden. 

I tillegg vil kompensasjonsordningen for øvingsanlegg med tapte leieinntekter utvides til og med august måned.