Månedlige søknadsfrister

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) har månedlig søknadsfrist for utøverfellesskap som søker om tilskudd til øvingsutstyr. Det vil si at søknaden kan sendes inn når utstyret trengs, uavhengig av hovedfristene 1. mars og 1. september.

Søknadene behandles månedlig hos Kulturrom og det vil gå kjappere fra behovet oppstår til søknaden er besvart og utstyret kan kjøpes inn.

Eksempler på søkere i målgruppen utøverfellesskap er bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel, revy-grupper og liknende virksomheter/sammenslutninger som disponerer øvingslokale til felles benyttelse.

Øvingsutstyret Kulturrom gir tilskudd til skal være tilgjengelig for felles bruk i utøverfellesskapet.

Øvingsutstyr er trommesett, gitarforsterker, bassforsterker, keyboard og sanganlegg (høyttalere til øvingsbruk, liten mikser og sangmikrofoner), der tilskuddet gis etter standardsatser. Øvingsutstyr kan også være feler, trekkspill, slåttetrommer til folkemusikklag, eller annet utstyr som må til for å øve. Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter.
Du finner standardsatser samt vilkår her

Søknadsfrist 1. hver måned.

Hvordan søke øvingsutstyr:
1. Opprett brukerprofil.
2. Velg søknadsskjema under utstyr for øving med månedlig søknadsfrist.
3. Følg instruksene.

Akustisk forprosjektrapport

Søknader for akustisk forprosjektrapporter behandles også med månedlig søknadsfrist.
Et forprosjekt har til hensikt å kartlegge akustiske problemer og beregne effekten av eventuelle tiltak. Rapporten skal inneholde en konklusjon med forslag til tiltak og skal kunne fungere som et beslutningsgrunnlag. En forprosjektrapport skal utføres av en fagakustiker.

Forprosjektrapport eller tilsvarende rapport er et av vilkårene for å få tilskudd til større akustiske tiltak ved senere søknader.

Tilskudd til akustisk forprosjektrapport er begrenset oppad til kr 37.500 for private tilskuddsmottaker og kr 25.000 for kommunale tilskuddsmottakere.

Søknadsfrist 1. hver måned.

Hvordan søke akustisk forprosjektrapport:
1. Opprett brukerprofil.
2. Velg søknadsskjema for akustisk forprosjektrapport under Bygg og akustisk utbedring av arenaer.
3. Følg instruksene.