Søknadsfrist lydmålingsutstyr: 1. mai!

MusikkutstyrsordningenAktuelt

Musikkutstyrsordningen (MUO) ønsker å sette lydnivåer på konserter i fokus, og da er et lydmålingssystem et viktig verktøy. Spillesteder kan nå søke MUO om tilskudd til dette.

Søker får tilskudd til et komplett system som består av PC med nødvendig software, lydkort, mikrofon og system-kalibrator. Vi har valgt å bruke ett system, Wavecapture RT-Capture 3, slik at alle målinger og logger har de samme parameterne.

Alle som får tilskudd plikter å gjøre lydmålinger å gjøre lydmålinger på alle konserter/klubbkvelder med rytmisk musikk (dvs. rock, populærmusikk, jazz, verdensmusikk, folkemusikk og elektronisk musikk inkl. undersjangre) og laste disse opp til en server.
Lydmålingssystemet skal være fastmontert og skal kun brukes til lydnivålogging. Rapportene fra målingene og tilhørende lydfiler vil bli brukt i undersøkelses- og forskningsøyemed, for å bidra til økt kunnskap om lydforhold og akustikk. Mottaker av utstyret er ansvarlig for at ikke uvedkommende får tilgang på disse dataene.

Lydmålingssystemet har to ulike guidelines dere kan velge mellom når dere klargjør systemet for bruk. Den ene baserer seg på Helsedirektoratets veiledende grenseverdi på 99 dBA (Leq 30 min) fra deres publikasjon IS-0327 «Musikkanlegg og helse» og den andre baserer seg på en grenseverdi på 102 dBA (Leq 15 min). Vi gjør oppmerksom på at MUO verken kan eller vil sette grenser for hvor høyt dere skal spille.

Dette trenger du å vite:
Ut året 2018 gis tilskudd til lydmålingsutstyr uten krav til egenandel.

Kun spillesteder kan motta tilskudd til lydmålingssystem. De som får innvilget tilskudd må derfor oppfylle MUOs krav til spillested og MUOs generelle vilkår.

Søknadsskjemaet fylles ut og sendes inn med program for høsten 2017 og våren 2018. Søknaden skal leveres på e-post til postmottak@utstyrsordningen.no med emne: Søknad om lydmålingssystem – «navn på spillested».

Musikkutstyrsordningen kan etterspørre ytterligere informasjon og dokumentasjon ved behov.

Du laster ned søknadsskjemaet her.