Frister før jul

MusikkutstyrsordningenAktuelt

25. november: rapporteringsfrist for alle søkere som fikk innvilget tilskudd høsten 2016. Det er mulig å søke om utsatt rapporteringsfrist, send da en epost til post@utstyrsordningen.no

1. desember: frist for innlevering av fullstendig rapport eller søknad om forskudd om du ønsker utbetaling av tilskudd før 2018. Dette er også fristen om du ønsker innkjøpsveiledning før  juleferien.

Her finner du mer informasjon om hva en rapport skal inneholde og hvordan du søker om forskudd