Løpende søknadsfrist for tilskudd til øvingsutstyr!

MusikkutstyrsordningenAktuelt

MUO har innført løpende søknadsfrist for øvingsfellesskap som søker om tilskudd til øvingsutstyr. Det vil si at søknaden kan sendes inn når utstyret trengs, uavhengig av søknadsfristene. Søknadene behandles forløpende hos MUO og det vil gå kjappere fra behovet oppstår til … Read More

Frister før jul

MusikkutstyrsordningenAktuelt

25. november: rapporteringsfrist for alle søkere som fikk innvilget tilskudd høsten 2016. Det er mulig å søke om utsatt rapporteringsfrist, send da en epost til post@utstyrsordningen.no 1. desember: frist for innlevering av fullstendig rapport eller søknad om forskudd om du ønsker utbetaling … Read More