Søknadsfrist lydmålingssystem 1. oktober

Kjetil WevlingAktuelt

Musikkutstyrsordningen (MUO) ønsker å sette lydnivåer på konserter i fokus, og da er et lydmålingssystem et viktig verktøy. Spillesteder kan nå søke MUO om tilskudd til dette med søknadsfrist 1. oktober 2017.

Søknadskjema laster du ned her

Søker får tilskudd til et komplett system som består av PC med nødvendig software, lydkort, mikrofon og systemkalibrator. Vi har valgt å bruke ett system, Wavecapture RT-Capture 3, slik at alle målinger og logger har de samme parameterne.

Utstyret skal være fastmontert på den scenen det er innvilget for og hvis dere ønsker utstyr til flere scener må det sendes inn én søknad pr. scene. De som får tilskudd plikter å gjøre lydmålinger på alle sine arrangementer og laste opp data til en server. Disse målingene skal kun brukes i undersøkelses- og forskningsøyemed for å bidra til økt kunnskap om lydforhold og akustikk på spillesteder.

Dette trenger du å vite:
* Ut året 2017 gis tilskudd til lydmålingsutstyr uten krav til egenandel.
* Kun spillesteder kan motta tilskudd til lydmålingssystem og derfor må dere oppfylle MUOs krav til spillested og MUOs generelle vilkår for å få søknaden innvilget.
* Søknadsskjemaet fylles ut og sendes inn sammen med program for høsten 2016 og våren 2017 til postmottak@utstyrsordningen.no med «Søknad om lydmålingssystem – (navn på spillested)» i emnefeltet.
* Musikkutstyrsordningen kan etterspørre ytterligere informasjon og dokumentasjon ved behov.