Kultur må finne sted!

MusikkutstyrsordningenAktuelt

Kulturloven sier at alle har rett til å utøve og oppleve kultur. Og en helt grunnleggende forutsetning for at folk skal kunne utøve og oppleve musikk er tilgang på arenaer; øvingslokaler, små og store scener. I idretten er sammenhengen mellom arenaer … Read More

Søknadsfrist: 1. september 13:00!

MusikkutstyrsordningenAktuelt

Allerede i  2017 har Musikkutstyrsordningen fordelt nesten 15 millioner kroner til 57 aktører i hele Norge! Blant annet skal Aurskog Høland kommune bygge 7 nye øvingsrom med tilskudd fra MUO, og som kommunen sier: Midlene bidrar til at vi i … Read More