Frister før sommeren

MusikkutstyrsordningenAktuelt

MUO holder stengt hele juli. Hvis du ønsker før sommeren:
– å få utbetalt tilskudd, må fullstendig søknad om forskudd eller rapport være sendt inn innen 15. juni
– å få tilbakemelding på teknisk spesifikasjon, må anbudspapirene være sendt inn innen 31. mai
Ved alle innkjøp over kr 100.000 skal teknisk spesifikasjon innom MUO før det sendes ut.

Husk at alle som mottok tilsagn våren 2016 må rapportere for tilskuddet innen 27. mai i år!

Du kan lese mer om rapportering her.