Tildelt nesten 10 millioner kroner!

MusikkutstyrsordningenAktuelt

Pressemelding fra Musikkutstyrsordningen den 28.11.2016: I andre tildelingsrunde har Musikkutstyrsordningen (MUO) fordelt nesten 10 millioner kroner til 69 søkere.  – Alle skal ha mulighet til å spille og oppleve musikk, men da trenger man musikkutstyr, gode lokaler å øve i … Read More

12. desember siste frist for å hente ut gamle søknader!

MusikkutstyrsordningenAktuelt

MUO holder på å bygge nye søknadsportal. Det vil si at neste søknadsfrist, onsdag 1. mars 2017, vil ikke søkerinformasjonen lenger ligge lagret i søknadsportalen, og alle, både nye og gamle søkere, må opprette brukernavn og passord. Det er derfor … Read More