Tilskudd til lydmålingsutstyr

MusikkutstyrsordningenAktuelt

Musikkutstyrsordningen (MUO) ønsker å sette lydnivåer på konserter i fokus, og da er et lydmålingssystem et viktig verktøy. Spillesteder kan nå søke MUO om tilskudd til dette. Søknadskjema laster du ned her Søker får tilskudd til et komplett system som … Read More