Tildelinger 2016-1

MusikkutstyrsordningenAktuelt

Pressemelding 31.05.2016: Musikkutstyrsordningen sikrer konsert- og øvingstilbud til unge musikere landet rundt I årets første tildelingsrunde har Musikkutstyrsordningen (MUO) fordelt 17,6 millioner kroner til 98 søkere. Ordningen bidrar til å sikre øvingstilbud for en ny generasjon musikalske utøvere over hele … Read More

Frister

MusikkutstyrsordningenAktuelt

Musikkutstyrsordningen holder stengt hele juli, så hvis du ønsker å få: – utbetalt tilskudd før sommeren, må fullstendig søknad om forskudd eller rapport være sendt inn innen 15. juni – tilbakemelding på teknisk spesifikasjon, må anbudspapirene være sendt inn innen … Read More