Søknadsfrist: 1. mars!

MusikkutstyrsordningenAktuelt

Igjen nærmer det seg søknadsfrist hos Musikkutstyrsordningen (MUO). Alle søknader må være sendt inn innen klokken 23.59 tirsdag 1. mars.

Du kan søke MUO om tilskudd til:
– fremføringsutstyr: lydutstyr, lysutstyr og backline
– akustiske tiltak: for å bedre romakustikk/lydisolasjon i scenelokale
– øvingslokaler: bygging eller utbedring av øvingslokaler
– musikkbinger
– øvingsutstyr: sanganlegg, trommesett, gitarforsterker, bassforsterker og keyboard

Her kan du lese mer om de ulike tilskuddsområdene

I 2015 mottok 79 spillesteder eller konsertarrangører tilskudd til fremføringsutstyr eller utbedring av akustikk. 59 øvingsrom ble bygget eller utbedret og 105 øvingsrom ble utstyr med tilskudd fra MUO.

Totalt i 2015 ble det tildelt nesten 29.8 millioner kroner, som fordelte seg slik:
Akustiske tiltak scene: 2.6 millioner kr
Forprosjekt: 300.000 kr
Fremføringsutstyr: 14.7 millioner kroner
Øvingslokaler og musikkbinger: 14.7 millioner kroner
Øvingsutstyr: 2.7 millioner kroner

Blant de 164 øvingsrommene som ble utstyrt, bygget eller utbedret med tilskudd fra MUO i 2015, gikk 65.500 kr i tilskudd til AKKS Oslo. AKKS Oslo fikk tilskudd til innkjøp av cymbalpakker, mikrofoner med stativ, gitarforsterkere, bassforsterkere, trommesett og stifter til platespillere.

Foto: AKKS Oslo.