Søndagsåpent MUOkontor 1. mars

SteinarAktuelt

Obs obs! 1. mars holder vi søndags åpent på MUOkontoret fra 11.00-17.00, og svarer på mail og telefon for alle som trenger veiledningshjelp til søknadsskrivingen!

Tlf: 21 37 88 10

post@utstyrsordningen.no