Hopp til innholdet

Ny Norsk Standard for akustikk i musikkrom

Akustikken er den viktigste egenskapen for rom der det øves og framføres musikk. Utøverne er avhengige av rommets klang for å kunne spille godt og utvikle seg, og publikum får ikke den musikkopplevelsen de forventer, hvis ikke de akustiske forholdene er gode.

Nå er det kommet en ny Norsk Standard for akustikk i musikklokaler som gir kriterier for lydforholdene i landets øvingslokaler og mindre konsertsaler, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse.

Søk MUO-praksisplass hos Rikskonsertene!

PRAKSISPLASS er en ordning hvor du får praktisk erfaring gjennom å jobbe sammen med en tekniker, og/eller turnéledere i planlegging og avvikling av turné.

Musikkutstyrsordningen og Rikskonsertene samarbeider om praksisplass innenfor feltet konsertteknikk og turnéledelse. I Rikskonsertene inngår praktikantordningen i likestillingsprosjektet, Balansekunst, som fokuserer på kjønnsbalansen innenfor alle deler av konsertproduksjon. Musikkutstyrsordningen administrerer praksisplassordningen og formidler kontakt mellom søkere og oppdragsgiver (her: Rikskonsertene).

Søknadsfrist er 1. mai 2014