Fagsamling for teknisk ansvarlig – 25. og 26 februar 2014!

SteinarAktuelt, Teknisk fagsamling

Fagsamlingen er en årlig møteplass for teknisk ansvarlig på scener rundt i landet med fokus på erfaringsutveksling og faglig påfyll. Samlingen er også en god mulighet til å møte andre som jobber i samme bransje.

I år er samlingen lagt til Cosmopolite i Oslo. Faglig vil samling dreie seg om god lyd i gode rom.

Fagsamlingen er forbeholdt teknisk ansvarlig på spillesteder og hos konsertarrangører. Samlingen er gratis og inkluderer både mat og drikke. Reise og opphold må deltaker selv stå for. Medlemmer av Norsk Rockforbund kan i etterkant søke reiserefusjon opptil 1000 kroner per klubb/spillested.

Påmelding skjer til post@utstyrsordningen.no. Ved påmelding ber vi deg oppgi fult navn, e-postadresse og hvor du er teknisk ansvarlig.