Pressemelding: Søk midler til øvingsutstyr, scener og musikkbinger. Frist 1. mars!

SteinarAktuelt

Pressemelding fra Musikkutstyrsordningen 26. februar 2013:

Søk midler til øvingsutstyr, scener og musikkbinger. Musikkutstyrsordningen gir hvert år millioner i tilskudd til musikkprosjekter i hele landet. Både profesjonelle artister og glade amatører, øvingsfelleskap og arrangører innenfor rytmisk musikk oppfordres nå til å søke innen fristen 1. mars. 

Daglig leder i MUO, Rhiannon Edwards, oppfordrer prosjekter innenfor pop, rock, jazz, hip hop, elektronika og folkemusikk til å søke:
– Teknisk utstyr er et grunnleggende behov for å kunne øve og fremføre rytmisk musikk. Det er en stor glede å kunne bidra til at spillesteder, konsertarrangører, storband og øvingsfellesskapene får tilskudd til utstyret de har behov for, men da er det viktig at miljøene og kommunene søker innen fristen.

MUO er behjelpelige på telefon og søknadsskjema finner du på søkeportalen

I 2012 tildelte MUO nær 26 millioner kroner til musikkprosjekter i alle landets fylker. I 2011 rapporterte tilskuddsmottagerne fra Musikkutstyrsordningen om stor aktivitet innenfor alle sjangrer, tilsammen arrangerte de 4200 kulturarrangementer og gjennomførte 4000 øvingstimer.

Ta kontakt!

 • Søknader må leveres gjennom Musikkutstyrsordningens søknadsportal innen søknadsfristen fredag 1. mars.
 • Søknadsportalen finner du her: http://www.musikkutstyrsordningen.no/
 • Administrasjonen i MUO er tilgjengelige hver dag fra kl. 0900-1600 for å svare på spørsmål og bidra med rådgivning. Ta kontakt på telefon eller e-post: 2137 8810 / post@utstyrsordningen.no.

Hva gis det tilskudd til?

 • Fremføringsutstyr: lyd-, lysutstyr og backline
 • Øvingsutstyr til felles bruk: sanganlegg, trommesett, bassanlegg, gitaranlegg og keyboard. Det gis ikke støtte til personlige instrumenter.
 • Akustiske tiltak: utbedring av lokaler slik at de grunnleggende lydforholdene er egnet for øving eller fremføring av rytmisk musikk
 • Øvingslokaler: bygging og rehabilitering av øvingslokaler
 • Musikkbinger: Musikkens ballbinger – øvingslokale «på boks».
 • Spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfelleskap, samt dem som ønsker tilskudd til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvingslokaler innenfor det rytmiske musikkfeltet kan søke.

Hvorfor er tilskudd til teknisk infrastruktur viktig?

 • Det er et grunnleggende behov og allment nyttig tiltak innen et relativt fragmentert felt
 • Det gir svært høy kulturaktivitet per krone og bidrar til vekst og lønnsomhet innen kulturnæringen
 • Det er en investering som er økonomisk lønnsom for det offentlige
 • Det gir gode musikkopplevelser for publikum og gode arbeidsforhold for musikere og teknikere
 • Det er et godt virkemiddel for å nå kulturlovens mål om tilgang til gode kulturopplevelser for alle

FAKTA: Tildelinger fra Musikkutstyrsordningen 2012;

 • Totalt i 2012 ble det gjort tildelinger for 25.8 millioner.
 • Det ble gjort tildelinger til 189 prosjekter i alle landets fylker
 • MUO mottok til sammen 346 søknader i 2012, og det ble søkt om støtte til prosjekter for hele 79,2 millioner kroner.

Om Musikkutstyrsordningen
Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. MUO har gitt tilskudd til nærmere 150 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av øvingslokaler.

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. MUOs tildelinger deles inn i tre hovedkategorier; teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Foto: MUO. Fra Folken i Stavanger, Casa Murillo.

For mer informasjon, kontakt daglig leder Rhiannon Edwards, mobil: 916 05 070