Andre og siste søknadsrunde i 2012

SteinarAktuelt

I andre og siste søknadsrunde i 2012 har Musikkutstyrsordningen fått inn 173 søknader fra hele landet. Saksbehandlerne er nå i full gang med å gå gjennom søknadene. Fordelingsutvalget møtes den 19. og 20. november for å gjøre tøffe prioriteringer blant mange gode søknader og fatte vedtak i hver enkelt sak. Fredag 23. november sendes vedtakene ut til alle søkere. Tvi tvi!