Om Kulturrom

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Vårt formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom administrere statlige midler til fellesskapets gode

I Kulturrom tildeles tilskudd på grunnlag av aktivitet og behovet lokalt og ikke på grunnlag av kunstneriske vurderinger. Målet er å bygge opp rom som både kan brukes av profesjonelle artister, kor, teatergrupper, korps og andre kulturuttrykk. Frekvens, helårsaktivitet og tilgang for lokal aktivitet og lokale arrangører vektlegges ofte i saksbehandlingen.

Rom til å oppleve og utøve kunst- og kultur på tvers av sjangre og uttrykk

Rom for kultur er grunnlaget for all aktivitet – og uavhengig om det gjelder barn eller voksne, frivillighet eller næringsutvikling, amatør eller profesjonell, så starter det alltid med et sted. Derfor administrerer Kulturrom offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor musikk- og scenekunstfeltet.

Kulturrom jobber for at det skal være tilgang på egna og utstyrte rom for kultur uansett hvor i landet man bor.


Dette er Kulturrom:

 • Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) fikk i 2019 utvidet mandat og tilskuddsramme fra Kulturdepartemenetet. Fra å være en ordning for rytmisk musikk er Kulturrom nå til for alle musikksjangre, teater og dans.
 • Organisasjonen endret navn på ekstraordinær generalforsamling 5. november 2019 med virkning fra 8. januar 2020.
 • Musikkutstyrsordningen (MUO) ble stiftet høsten 2008 gjennom sammenslåingen av Musikkverkstedordningen (MVO) og NorgesNettet (NN) i tråd med stortingsmelding nr. 21 (2007-2008) ”Samspill – et løft for rytmisk musikk” og Stortingets behandling av denne.
 • Etter utvidelse av mandat og tilskuddsramme ble det i 2019 gitt tilskudd på over 40 millioner kroner til prosjekter på tvers av musikksjangre og til scenekunst.
 • Siden opprettelsen i 2009 har ordningen delt ut nesten 300 millioner kroner:
 • Over 600 øvingsrom og musikkbinger er bygget med tilskudd fra ordningen og over 1000 rom har fått tilskudd til øvingsutstyr. Det er gitt 800 tildelinger til framføringsutstyr for ulike scener og kulturrom over hele landet.
 • Kulturrom har de siste årene også jobbet målrettet med kompetanseformidling innen scenetekniske yrker og er en pådriver for innhenting av fakta og statistikk om feltet.

Kulturrom skal etterstrebe likestilling og mangfold i alle ledd; i organisasjonens styre, administrasjonen, fordelingsutvalg og eventuelle andre råd og utvalg. Kulturrom skal delta i eksisterende initiativ som fremmer likestilling, mangfold og bærekraft og være en pådriver for å fremme disse verdiene.


Kulturrom Øvre slottsgate 2B 0157 Oslo

Org nr 993 426 008
Telefon: +47 21 37 88 10


Daglig leder
Karen Sofie Sørensen
karensofie@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 13
Mobil: 99 56 23 73

Administrasjon / informasjon
Astrid Fuglevaag
astrid@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 10

Rådgiver / saksbehandler
Ketil Havgar
ketil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 12

Rådgiver / saksbehandler
Nina Popperud
nina@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 15

Fagutvikling
Kjetil F. Wevling
kjetil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 14
Mobil: 92 04 14 71

Kommunikasjonsansvarlig
Thomas Aslaksen
thomas@kulturrom.no
Mobil: 48 00 57 79

Kommunikasjon / administrasjon (vikar)
Guro Furunes Pettersen
guro@kulturrom.no
Mobil: 91 75 11 35

Organisasjonen


Generalforsamlingen
Kulturroms øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består av representanter fra nasjonale organisasjoner som representerer brukere av Kulturrom og møtes annenhvert år. Følgende organisasjoner møter i generalforsamlingen:

 • AKKS Norge
 • Artistorganisasjonen GRAMART
 • bandORG
 • CREO
 • Norsk Jazzforum
 • Norske Konsertarrangører
 • NOTAM – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst
 • nyMusikk
 • Office for Transnational Arts production (TRAP)
 • FolkOrg – Organisasjon for folkemusikk og folkedans
 • Samspill – International Music Network
 • Norsk Viseforum

Styret
Kulturroms sittende styre ble valgt på ordinær generalforsamling juni 2019 og sitter til neste generalforsamling i juni 2021. Styrets medlemmer er personer med god innsikt i ulike deler av kulturfeltet og består av:

Fordelingsutvalget Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og velges for to kalenderår. Fordelingsutvalget gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling. Utvalgets medlemmer i 2020 og 2021 er:

 • Espen Holtan (leder)
 • Synnøve Nesdal Sandnes
 • Eli Ulvestad
 • Endre Njøs
 • Nasra Ali Omar
 • Ingrid Bergene Fossaa
 • Anne Mette Sætra (vara)
 • Jacob Falck (vara)

Personvernerklæring


Kulturrom ved daglig leder er ansvarlige for vår behandling av personopplysninger. Dette vil si at vi har ansvaret for hvordan personopplysningene blir brukt, og at bruken er i samsvar med gjeldende personopplysningslov og tilhørende forskrifter.

Vedtekter


Logoer


Her kan man laste ned Kulturroms logopakke

Nyhetsbrev


– Få oppdateringer og annen nyttig informasjon rett i innboksen din. Meld deg på vårt nyhetsbrev