Hopp til innholdet

Kulturrom oppsummerer 2020

Vi må se for oss et år der det igjen kan åpnes opp for at landets kulturrom kan fylles med innhold og skape de opplevelsene og møteplassene vi har savnet i året som gikk.

Kulturroms kompensasjonsordning har sikret videre drift av øvingsanlegg i koronakrisen

Gjennom opprettelsen av en kompensasjonsordning for tapte leieinntekter har Kulturrom bidratt til å støtte opp under private øvingsanlegg i hele landet under koronakrisen. Vi har i mange år investert fellesskapets midler i bygging og utrusting av øvingsanlegg, og vi anser det som svært viktig at disse investeringene ikke tapes i en periode med mindre inntekt … Continued

Møterommet #2 – Ryddige arbeidsforhold i en rotete tid

Kulturrom inviterer til Møterommet #2 og setter denne gang fokus på sceneteknikernes arbeidsforhold. Sted: https://whereby.com/kulturrom-moterommetTid: Torsdag 03.12 klokken 13:00For: Sceneteknikere i Norge Koronakrisen har tvunget flere utfordringer ved den scenetekniske bransjens til overflaten. Svært mange er organisert som ENK og har opplevd hvor usikkert det er som organisasjonsform, hvis noe går galt. I tillegg gjøres de fleste … Continued

Møterommet – RedAlert: Hva nå?

Kulturrom inviterer til et digitalt folkemøte for teknikere og andre interesserte, der vi diskuterer veien videre for teknikere og hva som må til for å sikre at disse yrkesgruppene kommer seg gjennom krisen.

Rapport: Kartlegging lys- og lydteknikere i Norge

Høsten 2019 kontaktet Kulturrom Daniel Nordgård ved Universitetet i Agder for å kartlegge norske lyd-og lysteknikere med mål om å finne ut hvordan det står til i bransjen. Undersøkelsen inkluderte spørsmål rundt alt fra inntekt til trivsel og eventuelle ønsker om videreutdanning. Underveis i arbeidet, inntraff Covid-19 pandemien og det ble fort aktuelt å inkludere … Continued

Intervju: Det Akademiske Kvarter

Hva inspirer og motiverer Kulturroms tilskuddsmottakere? Vi tok en prat med Julie Strand Klausen, bookingansvarlig ved Det Akademiske Kvarter i Bergen 1: Hva er egentlig Kvarteret? Kvarteret, eller Det Akademiske Kvarter er studentkulturhuset i Bergen. Det arrangeres konserter, teaterforestillinger, debatter, livestreamer og andre kulturarrangementer hvert semester. Kvarteret ligger sentralt plassert på Høyden i Bergen, og er en naturlig del av campus både på dagtid og kveldstid, og … Continued