Ny ordning for tilskudd til innleie av teknisk utstyr

Thomas AslaksenAktuelt

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) har lansert en ny prøveordning for innleie av utstyr til egenaktivitet i frivillige lag og foreninger.

Foto: Unge Spor

Med utvidet mandat er det viktig for Kulturrom å møte behovet til frivillige lag og foreninger på best mulig måte. Vi ser at mange enkeltlag søker om innkjøp av dyrt teknisk spesialutstyr som ikke er bærekraftig å eie med tanke på mengde bruk og vedlikeholdsbehov.

Fram til det finnes en god nok infrastruktur med egnede og utstyrte lokaler over hele landet vil vi åpne opp for at lag og foreninger i en mellomfase kan søke om tilskudd til å leie inn dette utstyret til enkelte konserter eller forestillinger. Teknisk spesialutstyr omfatter trådløse mikrofoner med tilbehør og tekniker, lysutstyr og annet utstyr som er avgjørende for å få satt opp eller framført en spesiell konsert eller forestilling. De som mottar tilskudd leier selv inn utstyr fra valgfri lokal leverandør.

For å kunne søke tilskudd må laget/foreningen være registrert i enhetsregisteret og kunne vise til en helårsaktivitet i form av øving, som fører frem til arrangementet. Det forutsettes at arrangementet er i lagets egen regi, som et resultat av helårsaktiviteten.

Hva:

Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør. Maksimal tilskuddsramme er kroner 50.000 per kalenderår til et lag eller en forening. Det kan søkes om tilskudd til flere forestillinger, inkludert prøveperioder, innenfor samme kalenderår.
Det forutsettes en egenandel på minimum 25% av den total kostnad. Maksimal tilskuddsramme fra Kulturrom vil være kroner 50.000, og utbetalt sum og egenandel vil justeres etter den reelle kostnaden. Tilskuddsmottaker står selv fritt til å leie inn dyrere utstyr.

Hvem:

Frivillige lag og foreninger. (Målgruppen for ordningen er ulike teatergrupper, kor, korps, orkester og andre lag. Merk at søker må kunne vise til en helårsaktivitet som fører frem til forestillingen eller konserten. Festivaler kan ikke søke.

Når:

1. hver måned (med unntak av første søknadsfrist på nyåret, som blir 6. januar).

Forutsetninger:

Det kan kun søkes om tilskudd om det er behov for spesialutstyr i en kortere periode (f.eks. trådløse mikrofoner til en forestilling). 

Lokal leverandør må være et registrert firma som driver med utleie. Utstyr kan ikke leies fra privatpersoner, andre arrangører, samarbeidspartnere eller kulturhus. Tilskudd til leie av lokale omfattes ikke av denne ordningen.

Meld inn forslag til medlemmer i fordelingsutvalg

MusikkutstyrsordningenAktuelt, På forsiden

Vi skal velge nytt fordelingsutvalg for 2020-2021 og nå kan du melde inn forslag til kandidater!

Fordelingsutvalget er et sentralt organ i ordningens forvaltning av tilskudd. Årlig behandler fordelingsutvalget flere hundre søknader som kommer inn til hovedsøknadsfristene i mars og september. Sakene som kommer til fordelingsutvalget er grundig behandlet av administrasjonens saksbehandlere som leverer en innstilling. I utvalget gjøres det en prioritering og fattes vedtak i hver enkelt sak.

Utvalgets sammensetning

Fordelingsutvalgets medlemmer skal samlet ha en høy kompetanse og bred representasjon – satt sammen med hensyn til mangfold og geografi. Medlemmene skal ha en god oversikt over feltet og gjøre prioriteringer ut fra ordningens mandat og kulturfeltets behov. Utvalget må ha en god forståelse av behovene til de ulike sjangrene og kulturfeltene, sette seg inn i lokale behov og gjøre upartiske vurderinger. Hele utvalget behandler den totale søknadsmengden, og i 2019 tildelte ordningen tilskudd på i overkant av 40 millioner kroner fordelt på over 250 mottakere.

Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og velges for to kalenderår. Vi ønsker nå forslag til nye medlemmer til utvalget som vil ha sitt første møte våren 2020. Utvalget honoreres for arbeidstid i møtet, samt forberedelse. Utvalget møtes normalt over to arbeidsdager våren og to arbeidsdager høsten.

Meld inn kandidater

Det skal velges 6 medlemmer og 2 varamedlemmer for perioden 2020-2021.

Har du et forslag til kandidat for utvalget? Send en e-post med en kort beskrivelse av kandidaten til post@kulturrom.no  innen 19. januar 2020 (få med navn, bosted, kontaktinformasjon og relevant bakgrunn for å tre inn som medlem i fordelingsutvalget. Det er lov å foreslå seg selv). Alle forslag vil vurderes og aktuelle kandidater kontaktes før de oppnevnes av styret i februar.

Dagens fordelingsutvalg

Fordelingsutvalget har den siste perioden bestått av følgende medlemmer:
Flere av disse vil kunne bli gjenvalgt for å sikre historikk og kontinuitet i arbeidet.

  • Thomas Ryjord – leder

Thomas er leder for bransjetreffet Trondheim Calling og. Han har tidligere vært rådgiver i det regionale kompetansesenteret for musikk, bookingagent, manager og eier i Polar Music med artister som bl.a. Ida Jenshus og Highasakite, drevet labelen Dead Letter Records og vært både bookingansvarlig og festivalsjef for Storåsfestivalen. Thomas er bosatt i Trondheim.

  • Nosizwe Baqwa

Nosizwe er produsent i Oslo World Festival, musiker og profilert artist. Hun har en master i International Studies and Diplomacy fra University of London. Tidligere talskvinne og campaign-coordinator for ICAN Norge – Kampanjen for et forbud mot atomvåpen. Nosizwe er bosatt i Oslo.

  • Espen Holtan

Espen er leder for Ung Kultur i Østfold Kulturutvikling, men har for tiden permisjon for å vikariere som internasjonal rådgiver i Østfold fylkeskommune. Han sitter i styret i UKM og er tidligere og nåværende utøver som bassist i band som Corazon, Navigators m.fl. Espen er bosatt i Halden.

  • Synnøve Nesdal Sandnes

Synnøve er daglig leder for Terminalen Scene i Ålesund som arrangerer rundt 150 kulturarrangementer årlig. Hun har også erfaring fra festivaler som Sommerfesten på Giske, Midsommerjazz, Ålesund Live og Jugendfest. Synnøve er bosatt i Ålesund.

  • Endre Njøs

Endre er lydtekniker i Stormen Kulturhus i Bodø og er ansattrepresentant i styret. I tillegg er han teknisk ansvarlig på klubben Dama Di og jobber i tillegg som turnerende freelance tekniker. Endre er bosatt i Bodø.

  • Hannah Wozene Kvam

Hannah er Rådgiver for kultur og mangfold i Akershus Fylkeskommune. Hun er ellers styremedlem i Oslo Jazzfestival, skribent, tidlige skuespiller, musiker, programleder og dramalærer. Hannah er bosatt i Oslo.

Varamedlemmer:

  • Julie Forchhammer

Julie er freelance konsulent innen klima og kultur og var inntil nylig festivalsjef for Vinjerock. Hun jobbet frivillig på sin første festival da hun var 6 år gammel. Siden da har hun startet opp spillesteder (John Dee), vært markedssjef på Rockefeller, vært manager for Gluecifer, Cato Salsa Experience, Jim Stärk, The Real Ones med flere, reddet regnskog i Regnskogfondet og vært miljøsjef for Øyafestivalen. Julie er bosatt i Vang i Valdres.

  • Silje Grimstad

Turnerende freelance lysdesigner og lystekniker innen teater, show og musikk. Startet med lys på ideell basis på Kvarteret og Hulen i Bergen. Gikk over til å freelance for Bright i Bergen, og har etter det opparbeidet en egen kundegruppe bestående av artister og friteatergrupper som gjester både norske og utenlandske teater, klubber og kulturhus. Silje er bosatt i Bergen.

  • Jan Kenneth Transeth

Jan Kenneth er tidligere musiker med mange års scene- og studioerfaring. Han er daglig leder i label og managementselskapet Karmakosmetix Music og daglig leder i Dirty Old Town AS som driver arrangør- og konsulentvirksomhet. Jan Kenneth er bosatt i Kristiansand.

  • Eli Ulvestad

Eli Ulvestad er daglig leder i Sosialistisk venstreparti og har tidligere vært ansatt som bl.a. generalsekretær i Noregs Ungdomslag. Hun er styreleder i Den Mangfaldige Scenen AS og Studieforbundet kultur og tradisjon. Har elles styreverv i bl.a. Frivillighet Norge, Teateralliansen og Manifest tankesmie. Eli er bosatt i Oslo.

Vi bytter navn og inviterer til feiring

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Vi ønsker å invitere til å markering av en milepæl i utviklingen av ordningen som til nå har vært kjent som Musikkutstyrsordningen.

Fra 2019 fikk vi utvidet vårt mandat med et oppdrag om å gi tilskudd på tvers av alle musikksjangre og til scenekunstfeltet. Dette er en del av en spennende videreutvikling og styrking av ordningen – og med dette mandatet følger en naturlig navneendring. Den 8. januar endrer vi offisielt navn og inviterer til en hyggelig lansering med enkel bevertning for våre samarbeidspartnere, støttespillere og kolleger.

Ordningen har i 2019 delt ut i overkant av 40 millioner til å bygge, forbedre og utstyre rom som brukes til øving og framføring av musikk, teater og dans over hele landet og vi blir daglig imponert og stolt over hvor mye aktivitet som skapes i disse rommene.

Velkommen til en fest hvor vi feirer alt det dere kulturaktører skaper, alt våre dyktige samarbeidspartnere bidrar med for kulturfeltet og den tilliten vi blir vist av våre politikere.

Håper vi sees onsdag 8. januar klokka 15.00 på Uhørt!

Arrangementet er åpent for alle. Ingen påmelding nødvendig, men vi bestiller inn mat til det antallet mennesker som står som deltagende på dette eventet: https://www.facebook.com/events/445953319650409/

Andre tildelingsrunde klar

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

I årets andre tildelingsrunde ble det behandlet 229 søknader. Sammenlignet med fjoråret er dette nesten en dobling i antall søknader. 92 prosjekter over hele landet har mottatt tilskudd på til sammen 13 millioner kroner.

I årets andre tildelingsrunde ble det fordelt 13 millioner kroner til 92 prosjekter over hele landet. 24 scener og 11 arrangører får tilskudd til nytt teknisk utstyr, 41 kulturrom for øving, produksjon og fremføring får tilskudd til akustiske tiltak og 50 øvingsrom får tilskudd til øvingsutstyr.

Utvidet ordning

Fra 2019 har Musikkutstyrsordningen (MUO) blitt utvidet fra å kun være en tilskuddsordning for det rytmiske musikkfeltet, til å bli en ordning som også favner kor, korps, klassisk og scenekunst. Det er derfor veldig gledelig å se at MUO får inn mange gode søknader på tvers av sjangere, også fra de nye feltene. Blant tildelingene denne runden er Kanalgården i Arendal som får tilskudd til 18 øvingsrom tilpasset både musikk, kunst, dans og teater, Hamar Teater får tilskudd til nytt lysutstyr og Unge SPOR på Bryne får realisere to scener for fremføring og to øvingslokaler for band, musikere, kor, skuespillere og dansere.

40 millioner tildelt i 2019

Med utvidet mandat fikk MUO en økning med 12 friske millioner tidligere i år. Totalt er det gitt tilskudd på over 40 millioner kroner i 2019.

-Midlene MUO fordeler går til gode prosjekter i hele landet som bygger grunnmuren i Norsk kulturliv. I andre tildelingsrunde gir vi tilskudd til mange spennende prosjekter på tvers av sjanger og geografi.

-24 scener og 11 arrangører får tilskudd til nytt teknisk utstyr, 41 kulturrom for øving, produksjon og fremføring får tilskudd til akustiske tiltak og 50 øvingsrom får tilskudd til øvingsutstyr. En veldig stor søknadsmengde gjør samtidig at svært mange gode prosjekter og tiltak dessverre ikke fikk tilskudd i denne runden.

En nasjonal ordning som Musikkutstyrsordningen har mulighet til å prioritere de gode prosjektene der de skjer, når de skjer, sier Sørensen.I denne tildelingsrunden er spennende prosjekter i Aust-Agder, Rogaland og Hedmark blant de som har blitt prioritert.

– Karen Sofie Sørensen, Daglig Leder Musikkutstyrsordningen

Et stort løft til Arendal og Aust-Agder

Kilden Kanalgården. Foto: Arendal Kommune

I Arendal blir det store endringer fremover! Kanalgården skal bygge 18 øvingsrom, og Kilden Aktivitetshus skal gjennomføre akustiske tiltak på 4 scener. De har fått tilskudd på henholdsvis 2.983.000,- og 600.000,-

Kilden aktivitetshus har siden 1981 vært et aktivitetshus for ungdom, men de akustiske utfordringene har gjort det krevende å arrangere konserter og sceniske fremføringer i lokalene. Nå skal rommene rehabiliteres, og nye Kilden skal romme blant annet én konsertscene, én teatersal, én kaféscene og et aktivitetsrom til dans.
Kanalgården knyttes sammen med Kilden med en passasje, og vil bidra til å styrke dette kulturområdet for ungdom og det frivillige kulturlivet. Øvingslokaler til musikk har vært en lokalpolitisk kampsak i 20 år, og nå vil det bygges 18 rom tilpasset både musikk, kunst, dans og teater.

Målet er å ha en lav terskel for å benytte tilbudene, slik at det kan oppstå spennende og kreative krysningspunkt mellom ungdomsklubb, korps, dans, band, kulturskole, gamere og kunstnere, profesjonelle og amatører.

Kultursjef i Arendal kommune, Linda Sætra, gleder seg enormt til å sette i gang:
“Vi er så utrolig glade for den støtten vi nå får fra Musikkutstyrsordningen! Dette er en anerkjennelse av den innsatsen musikklivet i Arendal har lagt ned de siste ti årene, hvor de har jobbet iherdig med å få tilgang på egnede øvingsrom. I tillegg får vi nå oppgraderte og flotte lokaler til teater, dans og ikke minst attraktive konsert- og visningslokaler – dette kommer til å bli varmt tatt imot både av artister og publikum! Det nye huset kommer til å bety mye for at ungdom får en møteplass for kreativ utfoldelse og opplevelser midt i sentrum, og for at alle generasjoner får et sted for å drive med sin kulturaktivitet. Heia MUO!”

Verkstedhallen (Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse)

Fra Verkstedhallen. Foto: Thor Egil Leirtrø

Verkstedhallen i Trondheim har siden oppstart i 2009 vært en flerbrukshall der fleksibilitet i lokalene har vært prioritert. Stiftelsen disponerer 2500m2 til kulturformål, og har både øvingsrom, atelierer, dansesal og to scener, sistnevnte benyttes til dans, teater og konserter. De har nå fått et tilskudd på 532.000,- til å kjøpe inn en lyspakke for konsertscenene.

Olav Sjelmo i Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse gleder seg over at lokalene blir bedre utrustet:
“På Verkstedhallen ble det full jubel og topp stemning nå. Støtte fra Musikkutstyrsordningen betyr alt for oss. Vi kan nå gå til innkjøp av flunkende nytt lysutstyr! Dette vil bety at vi slipper å leie inn utstyr fra gang til gang! Verkstedhallen & Lobbyen vil være mye bedre utrustet til å møte behovene til alle som vil ha konserter og preproduksjoner hos oss. For publikum vil det først og fremst komplettere hele konsertopplevelsen! Tusen takk, MUO!”

Hamar Teater

Fra Hamar Teater. Foto: Jonas Jeremiassen Tomter

Hamar Teater fungerer som alternativt kulturhus, med både teater og konserter. Aktører som Hamar Jazzklubb, AnJazz Hamar Jazzfestival, Nordisk Poesifestival står for de profesjonelle konsertproduksjonene, i tillegg til Hamar Teaters egen programmering. Huset har nå fått 286.000,- i tilskudd til lysutstyr.

Inga-Live Kippersund, daglig leder på Hamar Teater sier at tilskuddet vil bidra til en viktig utvikling: “Dette er så deilig! Vi jobber intenst her på huset for å gi artister gode arbeidsvilkår og publikum flotte opplevelser hos oss, og en slik tildeling gir oss krefter og pågangsmot til å fortsette med det vi gjør, og også samtidig fornye oss, utvide og utvikle aktiviteten. Dette huset blir en arena man kan regne med i mange år framover takket være denne tildelingen. For en flott førjulsgave!”

Ludo Bar & Scene

Konsert på Ludo. Foto: Steven Nilsen

Ludo Bar & Scene i Harstad ble etablert i 1999, og har brukt sitt PA-anlegg nesten like lenge. Endelig får studentene i Harstad en skikkelig oppgradering på konsertlyd, når scenen har fått et tilskudd på 322.000,- til nytt PA.

Daglig leder, Vegard Olsen, er fornøyd med at alle involverte ledd vil få en bedre lydopplevelse fremover:
“Det betyr utrolig mye for Galleriet Studenthus (Ludo Bar & Scene) å få tildelt midler til nytt PA-anlegg fra MUO. Vi vil nå kunne gi publikum, artister, frivillige, teknikere og alle som bruker Galleriet Studenthus en enda bedre lydopplevelse enn tidligere. Studenthuset er hovedsakelig drevet av frivillige, og med dette tilskuddet gir det oss rom til å kunne gi fantastiske konsertopplevelser til studenter og Harstads befolkning.” – Vegard Olsen, daglig leder

Holmlia kirke

Dette er helt fantastisk, og vil bety mye for det lokale kulturlivet her på Holmlia generelt»
sier Hans Olav Baden, organist i Holmlia kirke. Foto: Holmlia kirke

Det rike kulturlivet på Holmlia har et stort behov for flere rom til musikk- og kulturutfoldelse. Med tilskudd på 500.000,- fra MUO kan nå en hybelleilighet i kjellerlokalene til Holmlia kirke bygges om til to øvingsrom.

Lokalene vil være tilgjengelige for en stor bredde kulturuttrykk og Holmlias kor, musikere og andre utøvere vil nå få tilgang til mye bedre tilrettelagte lokaler for øving. HoBaKLUZZ (Oslos største barnegospelkor), Holmlia kammerkor, Holmlia Gospelkompani, Traces Gospel Choir, Holmlien Mandsangerforening, Tween Sing og Ten er blant korene som i dag benytter kirken som øvingslokale.

«Dette er helt fantastisk, og vil bety mye for det lokale kulturlivet her på Holmlia generelt, og i Holmlia kirke spesielt, sier Hans Olav Baden, organist i Holmlia kirke. Det er et yrende musikk- og kulturliv på Holmlia, og i Holmlia kirke er det kor for alle aldre, i tillegg til ukentlig musikkundervisning og diverse konsertvirksomhet. Musikkrommene vi nå kan bygge vil bli flittig brukt hver eneste dag – hele uka gjennom. Vi kan nesten ikke vente med å begynne rivingen av de gamle veggene», sier en begeistret Hans Olav Baden, organist i Holmlia kirke.

Unge SPOR

Gjengen bak Unge SPOR. Foto: Iren Førland

Unge SPOR på Bryne har de siste 10 årene vokst til å bli en stor og bred kulturorganisasjon, med en engasjert medlemsmasse av ungdom mellom 14 og 25 år. De skal nå starte Kulturbanken, et lokale på 630 kvm, som to scener for fremføring, og to øvingslokaler for band, musikere, kor, skuespillere og dansere. Disse fire rommene skal skapes med tilskudd fra MUO på 750.000,-.

«Dette betyr enormt mye for oss. Det muliggjør kvalitet som holder stand slik at vi med stolthet kan huse både profesjonelle og amatører. Det sikrer virkelig flotte opplevelser for alle brukere av Kulturbanken. Vi er utrolig takknemlige og vet at dette vil bety ubeskrivelig mye for veldig mange Jærbuer og besøkende.» -Iren Førland, Daglig leder Unge SPOR

Andre spennende prosjekter fra de nye feltene

Blant annet har Stavanger Janitsjar fått tilskudd til 3 pauker, Ålesund Symfoniorkester har fått tilskudd til klokkespill, skarptromme, tamburin og triangel, og Fet Janitsjar har fått tilskudd til vibrafon og 50 notestativ med lys.


Månedlige søknadsfrister

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) har månedlig søknadsfrist for utøverfellesskap som søker om tilskudd til øvingsutstyr. Det vil si at søknaden kan sendes inn når utstyret trengs, uavhengig av hovedfristene 1. mars og 1. september.

Søknadene behandles månedlig hos Kulturrom og det vil gå kjappere fra behovet oppstår til søknaden er besvart og utstyret kan kjøpes inn.

Eksempler på søkere i målgruppen utøverfellesskap er bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel, revy-grupper og liknende virksomheter/sammenslutninger som disponerer øvingslokale til felles benyttelse.

Øvingsutstyret Kulturrom gir tilskudd til skal være tilgjengelig for felles bruk i utøverfellesskapet.

Øvingsutstyr er trommesett, gitarforsterker, bassforsterker, keyboard og sanganlegg (høyttalere til øvingsbruk, liten mikser og sangmikrofoner), der tilskuddet gis etter standardsatser. Øvingsutstyr kan også være feler, trekkspill, slåttetrommer til folkemusikklag, eller annet utstyr som må til for å øve. Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter.
Du finner standardsatser samt vilkår her

Søknadsfrist 1. hver måned.

Hvordan søke øvingsutstyr:
1. Opprett brukerprofil.
2. Velg søknadsskjema under utstyr for øving med månedlig søknadsfrist.
3. Følg instruksene.

Akustisk forprosjektrapport

Søknader for akustisk forprosjektrapporter behandles også med månedlig søknadsfrist.
Et forprosjekt har til hensikt å kartlegge akustiske problemer og beregne effekten av eventuelle tiltak. Rapporten skal inneholde en konklusjon med forslag til tiltak og skal kunne fungere som et beslutningsgrunnlag. En forprosjektrapport skal utføres av en fagakustiker.

Forprosjektrapport eller tilsvarende rapport er et av vilkårene for å få tilskudd til større akustiske tiltak ved senere søknader.

Tilskudd til akustisk forprosjektrapport er begrenset oppad til kr 37.500 for private tilskuddsmottaker og kr 25.000 for kommunale tilskuddsmottakere.

Søknadsfrist 1. hver måned.

Hvordan søke akustisk forprosjektrapport:
1. Opprett brukerprofil.
2. Velg søknadsskjema for akustisk forprosjektrapport under Bygg og akustisk utbedring av arenaer.
3. Følg instruksene.


MUO oppsummerer kulturbudsjettet 2020

Karen Sofie SørensenAktuelt, På forsiden

Det framlagte forslaget til kulturbudsjett 2020 inneholder ingen store overraskelser – verken i form av kutt eller økninger.

Musikkutstyrsordningen (MUO) ser det som positivt at kulturfeltet er utpekt som en av vinnerne i det foreslåtte statsbudsjettet, men skulle gjerne sett noen tydeligere satsinger og prioriteringer for det frie musikk- og scenekunstfeltet. 

Departementet oppsummerer i sin pressemelding:
“Regjeringa sitt framlegg til kulturbudsjett for 2020 er på 19,9 milliardar kroner. Det inneber ein auke på om lag 4,9 milliardar kroner samanlikna med saldert budsjett 2019. Justert for at NRK frå 2020 skal finansierast over statsbudsjettet og for endringar i departementsstrukturen, er auken på 850 millionar kroner eller 6,7 prosent.” Les pressemeldingen fra Kulturdepartementet her

Arenapolitikk
Vi savner en tydeligere retning og sterkere satsing på kulturlokaler i årets budsjett. Vi er glade for at fjorårets økning i tilskudd til ordningen er videreført, men ser at en satsing på å styrke MUOs utvidede mandat som kulturordning uteblir. Det er heller ikke en betydelig økning i ordningen for regionale kulturbygg.

Øvrig kulturpolitikk

Mangfold og likestilling
Det er en gjennomgående og større satsing på mangfold og likestilling innen kulturfeltet i årets budsjett. Dette er viktige satsinger og tiltakene som settes i gang bør sikres forutsigbare rammer også i årene framover.

Balansekunst
Det er gledelig å se at satsingen på Balansekunst er videreført og styrket med en tildeling på 2,3 millioner kroner. Dette gir mulighet for å videreutvikle prosjektet og få en forutsigbar og langsiktig satsing på et mer likestilt og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Arrangørfeltet
Det er ingen kutt eller større endringer i tilskuddet til Norsk Kulturråd som er et av de viktigste virkemidlene for det frie kunst- og kulturfeltet. Dette betyr ingen økt satsing på helårsarrangører eller øremerking av tilskudd til ordninger som får større innvirkning på arrangører innen det frie musikk- eller scenekunstfeltet.

Momskompensasjon
Momskompensasjonsordningen er økt med 92 millioner kroner som er viktig for frivillige lag og foreninger. Total tilskuddsramme er på 1,7 milliarder kroner, men det er fremdeles ikke full kompensasjon.

Kulturalliansen
Kulturalliansen får videreført tilskudd for å være en felles stemme for det frivillige kulturlivet. Dette sikrer blant videre satsing kartlegging av kulturlokaler hvor MUO er med som samarbeidspartner.

Mangfold og likestilling
Det er en gjennomgående og større satsing på mangfold og likestilling innen kulturfeltet i årets budsjett. Dette er viktige satsinger og tiltakene som settes i gang bør sikres forutsigbare rammer også i årene framover.

Satsingsområder
Ellers er stikkord for satsingsområdene i det framlagte kulturbudsjettet: Arkiv, digitalisering, museum og visuell kunst.

Ti nye nasjonale kulturbygg kommer inn på forslaget til statsbudsjett 2020, ingen av disse byggene er for musikk eller scenekunst.

—–
Se Paneldebatt om kulturbudsjettet torsdag 10. oktober på Youngs i Oslo (opptak fra streaming ligger i eventet)

Se også:
– Les hele Kulturbudsjettet 2020 her
– Norsk Musikkråd: » Økte rammer, men uheldige kutt i studieforbund»
– Norsk Jazzforum: – Kraftig økning en illusjon for musikkfeltet
– Plot kultur om kulturbudsjettet
– Scenekunst på Kulturbudsjettet
– Flere innlegg på ballade.no

MUOs innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Karen Sofie Sørensen. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Norsk kulturliv er i vekst og det vokser fra bunnen av. Det starter hos barn og unge, i et øvingsrom, med en god kulturopplevelse, i nye møter mellom mennesker og på tvers av sjangre, alder og bakgrunn.

Vårt mål er at arenapolitikk får plassen som grunnmuren all framtidig kulturpolitikk – fordi enten man snakker om barn eller voksne, frivillighet eller næringsutvikling, amatør eller profesjonell, så starter det alltid med et sted. Musikkutstyrsordningen (som har fått utvidet mandat og snart skal endre navn for å vise at vi er en kulturordning for teknisk utstyr, akustikk og lokaler innen både musikk og scenekunst) ønsker at den helhetlige arenapolitikken får stor plass i den kommende meldingen. Vi trenger å satse på fysiske møteplasser i byer og lokalsamfunn.

En helhetlig arenapolitikk
En god og helhetlig arenapolitikk skaper grunnmuren for barne- og ungdomskulturen. Unge må finne inspirasjon, de må finne fellesskap og de må ha tilgang til egnede arenaer for både øving og framføring. Vi trenger rom der både unge så vel som gamle kan oppleve og utøve kunst- og kultur på tvers av sjangre og uttrykk.

I MUO tildeles tilskudd på grunnlag av aktivitet og behovet lokalt og ikke på grunnlag av kunstneriske vurderinger. Målet er å bygge opp arenaer som både kan brukes av et nyetablert kor, en teatergruppe, et internasjonalt band og UKM – scener og øvingsrom der barn og unge kan stå side om side med sine idoler og få oppleve og utøve kunst og kultur på egne premisser.

I en helhetlig arenapolitikk tar man hensyn til:

– Egnede lokaler
Lokalene må være egnet til sin bruk både med tanke på akustikk og størrelse, samt tilpasset de enkelte kulturuttrykk.

– Tilgjengelige lokaler
Lokalene må være tilgjengelig også på kvelder og i helger og tilpasses ulike aktørers behov.

– Teknisk infrastruktur
Enten rommet skal brukes til øving eller framføring, må man ha tilgang til nødvendig teknisk utstyr som blir vedlikeholdt.

– God utnyttelse av eksisterende bygg
Hundrevis av samfunnshus, ungdomshus og grendahus er sentrale kulturarenaer og møteplasser i lokalsamfunn. I flere tilfeller er det kun små investeringer eller justeringer som skal til for at disse kan passe til enda flere typer bruk. Vi håper også det vil bli innført en pilotordning for tilrettelegging av skolen som kulturarena.

Lokaler skaper aktivitet
Vi ser at god tilgang til egnede lokaler med god teknisk infrastruktur senker terskelen for aktivitet. Derfor vil en økt tilgang på egnede rom for kultur bidra til enklere tilgang, lavere kostnader og mer aktivitet der barn og ungdom får delta i eller oppleve kunst og kultur. Det er den beste måten å legge til rette for lavterskel-aktivitet og et kulturtilbud på barn og unges premisser.

Mvh. Karen Sofie Sørensen
Daglig leder, Musikkutstyrsordningen

Les mer om Kulturdepartementet sitt arbeid med Barne- og ungdomskulturmeldingen

Intervju: Lovise Gjerdingen (lystekniker)

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Teknikerbransjen krever, som bransjer flest, friske tilskudd av mennesker som brenner for faget sitt og som har lyst til å jobbe med det. Vi har tatt en prat med lystekniker Lovise Gjerdingen om hva som skal til for å lykkes i bransjen, hva MUOs ulike praksisprogram har betydd for henne og hvordan man får den første jobben.

Vi treffer 23 år gamle Lovise Gjerdingen i foajeen på Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika. Hun er akkurat ferdig med prøver til oppsetningen La Bayadère hvor hun styrer en av spottene. Hun har litt tid før hun skal ta toget hjem til Kongsberg.

Hva var det som fikk deg til å ville jobbe med lys?
– I femte klasse på barneskolen begynte jeg som kulturvert på skolen, hvor forskjellige aktører kom innom jevnlig og jeg fikk bli med å bære, rulle og rigge. Jeg har hele livet vært interessert i detaljer. Og jeg har alltid vært organisert. Alt skal se pent og ryddig ut liksom. Så her følte jeg at jeg fant noe jeg kunne trives med!
– Jeg var kulturvert i 6 år før jeg meldte meg som scenearbeider i russerevyen og storkoste meg en hel uke med rigging av trosser, sceneelementer, lamper, kabling og alt som er. Det var mitt første ordentlige møte med sceneteknikk og jeg syntes det var kjempe moro! Etter det fikk jeg en forespørsel fra russepresidenten om jeg ville bistå i arbeidet med russedåpen. Der fikk jeg erfaring med utendørsarrangement og mobilscene, noe som var nytt og spennende.
Etter det hang jeg meg på Hønefoss Lyd, som leverte scene den gangen, og har vært med på en del nedrigger og opprigger i årene siden.

”Jeg har hele livet vært interessert i detaljer. Og alltid vært organisert. Alt skal se pent og ryddig ut liksom. ”

Lovise på jobb i Kongsberg Musikkteater. Foto: Greg Pauline

Utdanning og jobb

Lovise har, i tillegg til mye praktisk erfaring, en 3-årig lysdesignerutdannelse fra USN – Konsberg.
Lysdesignlinjen lå opprinnelig i Drammen, men ble omgjort og reorganisert etter innspill fra elever. Der det tidligere var mye fokus på fysikk og rene teoretiske fag, fikk designfag en større plass. Studiet ble flyttet til Kongsberg, hvor Lovise ble immatrikulert høsten 2016.

– Studiet er veldig arkitektonisk, men det er også noe der som er veldig relevant for scene. Som for eksempel lærer man hvordan lys- og fargefenomener oppstår eller hvordan gjøre beregninger på forskjellige lystekniske ting som kan benyttes i sceneteknikk, pluss at man har en del designfag.
– Men i hovedsak så får du et innblikk i den arkitektoniske delen av lysfaget: Kontorbelysning, husbelysning, både innendørs og utendørs. Selv om det ikke er direkte scenefaglig, er en god grunnkunnskap å ha, for du får en litt større forståelse for ting!

Les mer om bachelor i lysdesign her!

Ville du valgt en mer scenefaglig-retning om det fantes det i Norge?
– Jeg søkte på Lys og Scene på Westerdals, som var en ren scenelyslinje, men den ble lagt ned fordi det var for få søkere, dessverre. Jeg synes det er veldig kjipt at det er så få studievalgmuligheter innenfor dette feltet. Du må neste bare jobbe for å lære og å finne ut av ting. Når det er sagt, vi kan ikke bare lese i en bok å tro at «sånn skal det være». Teori og praksis er ofte to forskjellige ting.

” Når det er sagt, vi kan ikke bare lese i en bok å tro at sånn skal det være. Teori og praksis er ofte to forskjellige ting.”

Arbeidserfaring og tips

Etter endt utdanning har Lovise hatt flere ulike arbeidsgivere. Og arbeidsoppgavene har variert. Hun jobber for tiden som tilkallingsvakt hos Kongsberg Musikkteater og Den Norske Opera & Ballett og tar frilansoppdrag fra blant andre Bright Group og Hønefoss Lyd.

«Jeg begynte på gulvet og jobbet der i mange år til jeg fikk erfaring og ikke minst selvtillit.»

– Om man har litt erfaring fra før av så anbefaler jeg å melde seg inn i de facebookgruppene som er relevante for det man vil jobbe med. De er også kalt crewpools. Der blir det lagt ut lyd- og lysjobber for både riggere, teknikere og operatører.
– Men for de som er helt i begynnelsen av karrieren, ikke har noe erfaring, men ønsker å prøve, så er det lurt å ta kontakt med ulike firmaer i nærheten og si ifra om at man ønsker å prøve seg. Da må man gjerne jobbe en del frivillig i begynnelsen for å få erfaring, så kan man heller prøve å få betalte jobber etter hvert.
– Jeg begynte på gulvet og jobbet der i mange år til jeg fikk erfaring og ikke minst selvtillit. Selvtillit er en ting jeg har slitt med i mange år. Så det å føle at man klarer å utføre jobben og bli kasta ut i ting er lærerikt og moro.

Særlig crewpools har vært viktig i jobbjakten til Lovise.
Her er noen av de mest populære på Facebook:
Crewpool Oslo
Crewpool Drammen
Crewpool Trondheim
Crewpool Norge

Har du noen du ser opp til i bransjen? Noen du vil trekke frem?
– Jeg har absolutt folk jeg ser opp til. Rune Langaard på Konsgberg Musikkteater har hjulpet meg inn på min vei. Han har ikke bare lært meg masse ting der inne, men også dratt meg med ut på oppdrag. Det har vært en fin erfaring å jobbe på andre kulturhus og spillesteder. Da får man litt innblikk i hvordan andre gjør ting.
Så det er bra å ha en mentor. Og for meg så har det vært Rune. Det er han jeg ser mest opp til. Men jeg ser også veldig opp til for eksempel Julie Bergan. For uten artistene så hadde det ikke vært noe av oss og motsatt.

Lovise med gjengen i Kongsberg Musikkteater.
F.v: Per Erik Stokke, Said Rifay, Per Gustavsen, Lovise Gjerdingen, Rune Langaard, Jonny Olsson.

Fra russerevy til La Bayadère

Vi treffer jo deg på Den Norske Opera. Hva driver du med her?
– Her er jeg også tilkallingsvikar, men på følgespott, så det er jo noe helt annet igjen.

Hva innebærer det?
– Det er en egen lykt som følger en spesifikk person på scenen. Som for eksempel på den forestillingen jeg jobber med nå, La Bayadère, er vi 4 til 6 følgespotter, så det er mye å holde fingra i. Men vi har et ark hvor det er skrevet notater rundt hvor du skal på og av osv.  I begynnelsen er det viktig å bli kjent med alle kostymene og navnene på de ulike karakterene, for man går etter det, og det står i notatene hvem man skal følge, når de skal på og av osv.

Du må virkelig være på ballen hele tiden?
– I begynnelsen følger du med hele tiden. Særlig fordi jeg var vant med kun en spot fra Kongsberg Musikkteater. Men etter hvert så lærer man seg når ting skjer og det er nesten litt avslappende.

Liker du best spenningen i begynnelsen eller tryggheten mot slutten?
– Egentlig begge deler! På Operaen så er det gjerne veldig mange forestillinger av den samme oppsettingen. Si du har 15 forestiller og prøver, og du kjenner ikke stykket fra før av, så du følger veldig nøye med og fokuserer mest på arbeidsoppgavene dine. Det er først mot slutten at du kan nyte selve forestillingen.
– Men hele løpet er viktig. For du blir jo bare bedre og bedre og spotten blir mer og mer soft i overgangene istedenfor at ”Oi! Nå skulle jeg vært på!”.

Julie Bergan og praksisplass

Du ble med i praksisplassprogrammet teknikk i balanse sommeren 2018. Hva gjorde du der?
– Der hadde jeg praksisplass som assisterende lystekniker på Malakoff! Og det var veldig artig! Jeg var på den lille scenen, Amfi-scenen, hvor jeg hjalp lysteknikeren. Jeg ble forklart og fikk omvisning på scenen og det tekniske og ble vist hvordan ting var lagt opp. Min oppgave var å være på scenen å passe på at ting gikk bra og bistod under changeover blant annet. Så jeg fikk mye ansvar og det var veldig artig.

Føler du det var verdt det? Vil du anbefale andre noe lignende?
– Så absolutt! Det er noe som virkelig bygger selvtillit. På Malakoff så kjente jeg ingen fra før av! Og det var langt hjemmefra også. Men jeg fant meg fort til rette. Jeg var ikke redd for å spørre og spørre en gang til! Det var liksom bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Jeg har fremdeles kontakt med flere jeg ble kjent med under teknikk i balanse.  Jeg angrer ikke på at jeg ble med og skulle gjerne gjort det igjen! Og det er noe jeg sterkt anbefaler andre å bli med på!

Les mer om MUOs ulike praksisprogram her

Lovise midt i changeover for Julie Bergan sommeren 2019. Foto: Robin Bøe

– Gjennom Musikkutstyrsordningen sitt praksisplassprogram fikk jeg også muligheten til være assisterende lystekniker for Julie Bergan på hennes sommerturné.  Der fikk jeg i oppgave å sette opp sceneelementer og koble DMX (lyskabler) og strøm bortover. Ellers har det vært å rigge risere og så fikk jeg i tillegg vært med på å rigge en del trommesett i sommer!
– Det viste seg å være veldig nyttig fordi hovedtrommisen har hatt to vikarer på noen av konsertene i sommer, og de satte veldig pris på at jeg hadde den erfaringen med trommene, fordi det var en del elementer og kabling som de ikke visste hvor skulle. Så det fiksa jeg!

Ja, for det er ikke alltid at man bare jobber med lystekniske ting når man er med i et turnerende team?
– Jeg kommer fra  kulturhus og har mest erfaring, i hovedsak, fra kulturhus. Der er det omtrent én til hvert arbeidsområde. En på lys, en på lyd, en på kontoret og en potet. Da er det viktig å hjelper hverandre. For hvis man bare er låst til «sin» arbeidsoppgave, blir arbeidsdagen kjedeligere og tung. Det er også mye samhold i å hjelpe hverandre!
– Jeg var ikke låst til én arbeidsoppgave under praksisen i sommer. Jeg var en slags teknisk potet som kunne brukes til mye forskjellig, noe jeg er kjempeglad for. Da fikk jeg en bredere erfaring å ta med meg videre!

MUO på Vill Vill Vest

Thomas AslaksenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Under årets Vill Vill Vest er Musikkutstyrsordningen på plass i Bergen. Vi arrangerer en panelsamtale om veien fra undergrunn til mainstream og vil også gjerne treffe deg!

Fra sub til pop: Veien fra undergrunn til mainstream

Vi inviterer til en samtale om veien fra undergrunn til mainstream under Vill Vill Vest Musikkonferanse 2019!

Sted: Litteraturhuset i Bergen Rom: Olav H. Hauge
Tid: Torsdag 26.09 kl 15:00
Panelet: Kyrre Heldal Karlsen, Birk Nygaard, Nina Nielsen og Erlend Mokkelbost.
Følg samtalen i vår live-stream på Facebook!

Den mytiske veien fra undergrunn til mainstream er en av de definerende mytene for unge musikere og andre kunstnere.
Hva må jeg gjøre for å få en hit? When will I be famous? Må jeg gå på akkord med meg selv for å komme dit? Forandrer musikken/kunsten seg på veien, eller er det publikum som venner seg til undergrunnens nyskapning? Elsker de meg for den jeg er, eller for den de ser på pressebildene?

Vi spør hvor veiene går, og undersøker hva som avgjør hvem som vinner og hvem som forsvinner, og hvem som bare aldri kommer opp av startgropa.

Kyrre Heldal Karlsen tar med seg Birk Nygaard, Nina Nielsen og Erlend Mokkelbost, som alle har god kjennskap til den tunge veien fra sub til pop, på en reise gjennom inspirasjon, identitet, integritet og innertiere.

Les mer her.

Alt du trenger å vite som ny artist

Sted: Litteraturhuset i BergenRom: Olav H. Hauge
Tid: Fredag 27.09 kl 14:00
Panelet: Karen Sofie Sørensen (MUO), Erle Strøm (HES), Henrik Haagensen (Playground Music) og Linnea Lyssand (Made).
Presenteres av GramArt.

Hvordan jobber man for å få mest mulig ut av en spillejobb på en bransjefestival? Dette panelet bestående av Henrik Haagensen (Playground Music), Erle Strøm (HES), og Lennea Lyssand (Made) vi ta for seg temaet. Sammen skal de se på en utvalgt artister fra Vill Vill Vest, og se hvilke steg disse artistene bør ta videre.

Panelet presenteres av GramArt og samtalen ledes av vår egen Karen Sofie Sørensen.

Les mer her.

Møt oss!

MUO vil gjerne møte deg under Vill Vill Vest. Ta kontakt og avtal møte med oss:

Daglig leder
Karen Sofie Sørensen
karensofie@utstyrsordningen.no
Mobil: 99 56 23 73

Fagutvikling
Kjetil F. Wevling
kjetil@utstyrsordningen.no

Kommunikasjonsansvarlig
Thomas Aslaksen
info@utstyrsordningen.no
Mobil: 48 00 57 79

Søknadsfrist 2. september

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Siste frist for å søke tilskudd denne runden er 2. september kl 13:00.

Rekordmye i tilskudd

I første tildelingsrunde i 2019 fordelte Musikkutstyrsordningen 25,8 millioner på 103 søknader, og dermed doblet vi antall tildelinger sammenlignet med 2018. Nå er det duket for den andre tildelingsrunden i 2019. Over 12 millioner kroner skal gi et løft til kulturarenaer, øvingsrom og lokale kulturaktører over hele landet. Søknadsfristen er 2. september.

Get high (3) Foto: Cornerteateret
Cornerteateret i Bergen fikk, i første tildelingsrunde, 838.000,- i tilskudd til et stort løft av lyden i Kongesalen, med kapasitet til 400 mennesker.
Foto: Cornerteateret

Trenger du hjelp?

Lurer du på om dere kvalifiserer til å søke tilskudd?
Usikker på hva du kan søke støtte til eller hva som kreves i en eventuell søknad?
Vi har laget en guide for å svare på disse spørsmålene:

Vi har også en veiledningsside med mye nyttig informasjon:

foto: David Zadig
PreForm fikk 324.000,- i tilskudd til en ny, permanent lysrigg vil scenen kunne tilby et høyt nivå innen sceneteknikk, infrastruktur og kompetanse, og gi et løft til hele regionen, i første tildelingsrunde.
Konsert Last Hurrah -foto: David Zadig

Om du ikke finner svar på spørsmålene du måtte ha, sitter vi klare til å hjelpe deg. Ikke nøl med å ta kontakt. Vi er her for å hjelpe deg: