Ny daglig leder i Musikkutstyrsordningen

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Karen Sofie Sørensen. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Karen Sofie Sørensen tiltrer som ny daglig leder av Musikkutstyrsordningen 1. august. Hun skal lede den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler i en spennende periode. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Gleder seg

Fra 2019 deler ordningen ut et større tilskudd til hele musikkfeltet på tvers av sjangre og også amatørteater. MUO er på vei til å bli en ordning for hele kulturfeltet.

«Å videreutvikle Musikkutstyrsordningen til en ordning for hele kulturlivet er en stor oppgave som jeg gleder meg til å ta fatt på. Med både politisk støtte og et stort behov i feltet har vi nå mulighet til å få på plass enda flere tilrettelagte kulturarenaer over hele landet» , sier påtroppende daglig leder Karen Sofie Sørensen.

Hun håper å kunne bidra til å samle krefter og vise enda tydeligere hvilke verdier som skapes i kulturfeltet når rammevilkårene er på plass.

«Tildelingene fra Musikkutstyrsordningen er avgjørende for at det finnes så mange bra lokaler for å utøve og oppleve musikk i Norge. Jeg har selv hjulpet mange scener og øvinsgfellesskap med søknader og sett hvilke positive ringvirkninger tilskuddet fra ordningen kan skape. Egnede arenaer er viktig for å bygge både grasrot og elite, men kulturfeltet har fremdeles langt igjen å gå før vi har den samme tilretteleggingen som idretten.» –Karen Sofie Sørensen.

Videreføring

De siste årene har MUO har også vært engasjert i prosjekter for å bedre kjønnsbalansen og jobbet målrettet for å øke kompetansen for de som driver med teknikk og konsertproduksjon. Dette er et arbeid hun ser fram til å videreføre.

Sørensen kommer fra stillingen som daglig leder på Bruket (bar og scene i gamle landbrukets hus i Oslo). Før dette har hun i tolv år vært aktiv i kulturlivet i Bergen og på Vestlandet og tar med seg mye relevant erfaring fra jobben som daglig leder i kompetansesenteret Brak. Med styreverv i Music Norway, Norske Konsertarrangører, Vill Vill Vest, kombinert med erfaring fra flere konsertscener og festivaler har hun bred innsikt i musikk- og kulturfeltets behov.

Karen Sofie Jørgensen gleder seg til å ta fatt på arbeidet med Musikkutstyrsordningen.
Foto: Jonathan Vivaas Kise

Styret i MUO: Rett person!

Styret i Musikkutstyrsordningen ser fram til det videre arbeidet med ny daglig leder på plass.

«MUO er en tilskuddsordning med stort nedslagsfelt, og jobben framover blir enda større og viktigere for å bygge grunnmuren for kulturlivet i hele landet. Vi er sikre på at Karen Sofie er den rette personen for å ta organisasjonen inn i en fase med utvidet oppdrag», sier styreleder i MUO Kjersti Vikør.

Nå skal MUO inn i en omfattende strategiprosess og vil lytte til hele feltet for å finne ut hvordan ordningen kan bidra til å løfte kulturfeltet og sikre forutsigbare arenaer og rammevilkår i mange år framover.

Ved spørsmål kontakt:
Styreleder Kjersti Vikør: 959 10 654
Påtroppende daglig leder Karen Sofie Sørensen: 99562373

Fra lager til musikkrom

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Ved Vahl skole, i hjertet av Oslo, ligger en gammel rektorbolig som har fått nytt liv. Et kjellerrom som før ble brukt til å lagre drikkeflasker og kjegler, er nå et kreativt samlingspunkt for unge som vil lære om og øve på musikk.

Utgangspunket

Sportsklubben Sterling er i utgangspunktet, som navnet tilsier, en klubb for idrett, der fotballen henger høyest. De har 12 lag i alderen 9 – 35 hvor tre av dem er rene jentelag.
Vi treffer Morgan Kornmo ved inngangen til den gamle rektorboligen, som nå er Sterlings klubbhus. Han er primus motor for mye av aktivitetene i Sterling.

”Jeg har jobbet med Sterling i ca. 6 år” sier han og leder vei ned i kjelleren.

Morgan Kornmo

Morgan begynte som trener for et av fotball-lagene da han flyttet til Oslo. Han har siden fått en enda større rolle i organisasjonen, og bruker store deler av sin fritid på arbeidet med ungdom i området. Han forteller at idretten er en viktig del av integreringsarbeidet og samholdet i bydelene Tøyen og Grønland. Men i 2015 ble han kontaktet av ungdommer som ønsket seg noe mer. Noe annerledes.


”De lurte på om ikke vi kunne fikse et musikkrom hvor de kunne øve og lage musikk etter skolen.” sier han og smiler. ”Jeg tenkte: For en god idè!”

Prosessen

Ved hjelp av kontaktnettverk og research ble det i 2016, opprettet et samarbeid med Øya-festivalen, som holdes i Tøyenparken. Her fikk festivaldeltakerne mulighet til å sponse Sterlings musikkrom med noen kroner. Og folk bidro. Etter at festivalstøvet hadde lagt seg og kronene var talt opp, hadde Sterling og Morgan sikret egenandelen som måtte til for å få tilskudd fra MUO. Søknaden ble innvilget våren 2017 og rommet var en realitet allerede samme høst.

Rommet

Det er lite, men ryddig. Og det er kult! Bilder av døde legender på veggene flankert av graffiti med ordene ”Tøyen” og ”Grønland” lyssatt av neon. Morgan forklarer at det var viktig for Sterling at rommet skulle oppleves som fett men også profesjonelt. De vil at når ungdommen kommer ned i kjelleren, så skal de føle at de er i et ordentlig studio, selv om det primært brukes til øving og demo-innspillinger. Rommet skal inspirere til å dykke inn i musikkproduksjon. Og det gjør det.

Fra vokalboksen i kjelleren på Sterling

For ungdommen

Morgan forteller om ungdommer som kommer fra lavinntektshjem, med brokete fortider og atferdsproblemer som nå har funnet en ny mening i hverdagen. De fleste bruker rommet for å leke. Men noen tar også arbeidet med musikken mer alvorlig. For litt siden ble en av Sterlings musikkrom-brukere plukket opp av det smått legendariske managementet Nora Collective

Dog understreker Kornmo at den viktigste funksjonen til rommet er tilgjengeliggjøring av utstyr som mange ellers ikke hadde hatt tilgang på, slik at de kan følge både små og store drømmer.

«Dream BIG» lyser mot ungdommen som øver i kjelleren
Rommet er akustisk tilpasset behovet til brukerne.
Topp moderne utstyr må til når ungdommen skal lage beats

Musikkutstyrsordningen styrkes med 12 millioner kroner

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

I fordeling av spillemidler til kulturformål for 2019 har Regjeringen økt tilskuddet til Musikkutstyrsordningen med 12 millioner kroner. Det ble også avsatt 5 millioner i Statsbudsjettet for 2019 til å utvide ordningen til en kulturutstyrsordning som åpner for flere sjangre.

For å få en fin ramme rundt annonseringen, ønsket kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande å besøke en de mange, flotte tiltakene som gjennomføres med støtte fra MUO. Vi inviterte henne derfor i forrige uke med til AKKS i Oslo, som allerede har et svært høyt aktivitetsnivå og i tillegg mange spennende planer fremover med støtte fra oss.
«Det er helt essensielt for oss at vi får midler gjennom Musikkutstyrsordningen. Vi kan ikke tilby det vi gjør i dag uten«, kunne daglig leder i AKKS Oslo Aria Fet Rødseth fortelle statsråden.

«Styrkingen av Musikkutstyrsordningen bidrar til at utøvere av musikk, teater og andre kulturuttrykk over hele landet får tilgang på flere gode øvingslokaler og gode arenaer for fremføring» – Trine Skei Grande

Musikkutstyrsordningen er viktig for den kulturelle grunnmuren

«Styrkingen av Musikkutstyrsordningen bidrar til at utøvere av musikk, teater og andre kulturuttrykk over hele landet får tilgang på flere gode øvingslokaler og gode arenaer for fremføring», sier kultur- og likestillingsministeren. Hun forteller videre at «dette er en konkretisering av målene i Kulturmeldingen og Frivillighetsmeldingen om å bidra til at det frivillige kulturlivet får flere og mer egnede lokaler til aktivitet».
Kulturministeren, som omtaler MUO som viktig for den kulturelle grunnmuren, kom også med en aldri så liten lovnad ved å si at regjeringen «kommer til å bygge dette videre og tror på at dette er en viktig satsing vi har».

Under besøket hos AKKS fikk Kulturministeren møte et av mange band som benytter seg av tilbudet AKKS leverer, med støtte fra MUO.
Til venstre: Aria Fet Rødseth og Kjetil F. Wevling.
Bak: From Scratch. Fremst: Trine Skei Grande.

Et tydelig signal og en god start

Vi er selvsagt veldig glade for at det blir en økning over spillemidlene i år, sier fungerende daglig leder Kjetil F. Wevling. 12 millioner kroner sender et tydelig signal og er en god start, så vi vil berømme Regjeringen for å igangsette en etterlengtet satsing på kulturarenaer. Det er spesielt gledelig å se at det også ligger inne en økning av tilskudd til regionale kulturbygg, noe som tyder på en bred satsing.

Det lenge vært bred politisk enighet bl.a. om at skråninger og hengemyrer ikke er spesielt godt egnet som fotballbaner, og det har vært jobbet systematisk i årtier med planverk og finansieringsmodeller for å sikre gode og hensiktsmessige anlegg til aktivitet. Og det er flott å se at det har fungert! Det er derfor med stor glede og forventning at vi nå registrer at den samme brede politiske enigheten er i ferd med å få et solid fotfeste, når det gjelder kulturlivets behov for tilrettelagte arenaer.

Bandet From Scratch spilte for kulturministeren.

Vi vet at det er svært store behov for tilgang til egnede kulturlokaler i hele bredden av kulturfeltet og å møtet dette behovet på en god måte vil kreve en målrettet satsing over tid. For eksempel er rundt 85% av alle lokaler som brukes til musikk ikke egnet til bruken. Tilgang til lokaler og utstyr er den fremste kostnadsdriveren for amatørteaterfeltet og halvparten av alle dansekunstnere mangler tilgang til lokaler de kan bruke til produksjon.

Derfor er vi forventningsfulle til at denne økningen er begynnelsen på en trinnvis opptrapping av tilskuddene, slik at vi kan ivareta hele feltet vi har ansvaret for på en hensiktsmessig måte. Spesielt nå som vi går fra å være en tilskuddsordning for det rytmiske feltet til en «kulturutstyrsordning» som inkluderer flere sjangere og kulturuttrykk.

Trine Skei Grande på plass hos AKKS Oslo for å dele nyheter om MUOs fremtid.

Alle bilder i artikkelen er tatt av MUO

Teknikk i Balanse 2019 – Søknadsfrist 1. mai

Thomas AslaksenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

En viktig del av MUOs kompetansesatsing er prosjektet Teknikk i Balanse, som startet opp i stemmerettsjubileumsåret 2013. Prosjektets formål er å bidra til bedre kjønnsbalanse på det konserttekniske feltet gjennom å oppmuntre og stimulere til at flere kvinner utdanner seg og finner jobb innen lys-, lyd- og sceneteknikk. Praksisplassprogrammet er en ordning der du får økt erfaring gjennom å jobbe for et konsertteknisk firma på en festival.

Målgruppe – Hvem kan søke om praksisplass?

Målgruppen for praksisplassordningen er deg som studerer lys/lyd, er frivillig konserttekniker eller har noe praktisk erfaring innen lys-, lyd- eller sceneteknikk. Gjennom å delta i programmet får du økt kompetanse, verdifull yrkeserfaring og utvidet ditt profesjonelle nettverk. De med en del erfaring fra før kan også søke ordningen for å få mer eller annen praktisk erfaring, skaffe seg kontakter eller for å lære noe nytt. Vi tar en prat i forkant for å diskutere ønsker og mål for praksistiden.

Flere av de som tidligere har deltatt i praksisprogrammet har fått tilbud om flere oppdrag fra firmaet de har vært utplassert hos. Vi vil derfor anbefale at du søker praksisplass i nærheten av der du bor for å få maksimalt utbytte av ordningen. MUO og firmaene velger i samråd ut praktikanter etter endt søknadsrunde.

Du vil få svar på søknaden ca. 3 uker etter søknadsfristen og hvis du får tilbud om praksisplass har du 2 uker på å bekrefte at du ønsker den og signere avtale for praksisperioden. Alle praktikanter kan få dekket utgifter på inntil kr. 3.000,- for reise og inntil kr. 800,- pr. natt til overnatting av Musikkutstyrsordningen etter endt praksisperiode mot utfylt reiseregning og kopi av kvitteringer.

Fra tidligere Teknikk i balanse – praksisplass på Øya

Assisterende lydtekniker

Som assisterende lydtekniker vil arbeidsoppgavene kunne bestå i å plukke utstyr på lager, pakke bil, delta på morgenmøte, planlegging av linjeskjemaer, rigge backline, oppmikking av instrumenter på rullerisere, planlegging av sceneskift, utføring av sceneskift, plassere monitorer, rigge PA, rigge scene, rydding i utstyr o.l. Det vil mest sannsynlig ikke bli mulighet til å selv kjøre lyd under konserter.

Assisterende lystekniker

Som assisterende lysteknikerne vil arbeidsoppgavene kunne bestå i å delta på morgenmøte, å henge opp lys, adressere lys, fylle på røykmaskin, opp-/nedrigg av lysutstyr, backdroper og visuals under changeover og i noen tilfeller kjøre lys på konserter.

Assisterende stagemanager

Som assisterende stagemanager følger du stagemanager sine arbeidsoppgaver på en scene, og assisterer i organisering og logistikk i hele avviklingsfasen samt trolig i noen forberedelser (load-in, sound-check, changeover, show og load-out.)

NB! De konkrete arbeidsoppgavene vil variere noe fra firma til firma og fra produksjon til produksjon, så det ovennevnte er kun en generell oversikt over hvilke potensielle arbeidsoppgaver du kan forvente.

PRAKSISPLASSER
• Hove West på Mablisfestivalen 12.-16. juni
• Bright på Bergenfest 10.-16. juli
• Malakoff Rockfestival på Nordfjordeid, ca. 18.-22. juli
• Trondheim Lyd på Trondheim Rocks 25.-29. juli
• Bright på Øyafestivalen i Oslo, 6.-11. august
• Lydteamet på Parkenfestivalen i Bodø, ca. 14.-17. august

Du kan gjerne finne praksisplass selv, men for å få reisestøtte må den godkjennes av MUO. Du må være over 18 år for å delta i praksisprogrammet.
Kontakt gjerne fagansvarlig Kjetil F. Wevling på kjetil@utstyrsordningen.no eller 21 37 88 14 hvis du lurer på noe.

Søknaden leveres elektronisk og du finner søknadsskjema her

Søknadsfrist er 1. mai 2019 kl 23:59.

NB: Søker må være over 18 år gammel.

Rhiannon Hovden Edwards går til Virke etter 8 fantastiske år i MUO

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Rhiannon Hovden Edwards har sin siste arbeidsdag i MUO, fredag 22. mars. Som daglig leder i MUO har hun, siden 2011, løftet ordningen til et nytt nivå og satt behovet for tilrettelegging av kulturarenaer på agendaen i norsk politikk og samfunnet forøvrig. Hun har ledet ordningen på en eksepsjonelt god måte og vil bli dypt savnet både internt i organisasjonen og av alle som har nytt godt av hennes store kompetanse,  gode humør og brennende engasjement.

Rhiannon blir leder av Virkes arbeid med kultur- og opplevelsesnæring.

Vi ønsker henne lykke til videre!

Kjetil Fagerlund Wevling blir fungerende daglig leder inntil en ny daglig leder blir ansatt. Han kan nås på kjetil@utstyrsordningen.no og tlf: 21 37 88 14

Musikkutstyrsordningen er utvidet – Nå kan også teater, kor, korps og orkester søke

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Foto: Kristian Johnsen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Nå utvides ordningen til også å omfatte flere musikksjangre og scenekunst.

Utvidelsen av MUO betyr at ordningen ikke lenger kun vil administrere tilskudd til spillesteder, klubber, konsertarrangører og øvingsfellesskap innen det rytmiske musikkfeltet, men også tilrettelegge for godt utstyrte og egnede kulturarenaer for flere musikksjangre og scenekunst. Teater, orkester, kor og korps er eksempler på nye kulturfelt som nå også kan søke om tilskudd av MUO.

Utvidelsen av MUO har trådt i kraft i år og er derfor helt nytt. Dette innebærer at vi samtidig som å åpne for nye søkere, fortsetter arbeidet med å kartlegge hva de nye søkegruppene trenger tilskudd til. Derfor er det viktig at søker er tydelig på – Hvem de er, hva de søker tilskudd til, og hvorfor tilskuddet ønskes. Har du spørsmål?
Ikke nøl med å ta kontakt; 21 37 88 10 eller post@utstyrsordningen.no

Musikkutstyrsordningen gir tilskudd til utstyr til fremføring og øving, bygg og akustisk utbedring av arenaer, samt øvingsbinger.

Søknadsfrist er 1. mars og 2. september klokka 13:00.

Ofte stilte spørsmål fra de nye kulturfeltene.

Spørsmål: Vi skal søke støtte til utstyr som vi vil bruke til både øving og fremføring. Hvilket søknadskjema skal vi benytte?
Svar: Hvis utstyret hovedsakelig skal brukes til konserter eller til forestilling, velger du søknadsskjemaet Utstyr til fremføring. Skal utstyret hovedsakelig brukes i øvingssammenheng, velger du søknadsskjemaet Utstyr til øving.

For søkere som er registrert i enhetsregistret, men ikke har ansatte tilknyttet driften, vil tilskudd til utstyr normalt være begrenset til enkle utstyrspakker. Om fellesskapet ikke er registret i enhetsregistret vil søker kun ha mulighet til å søke om tilskudd til utstyr til øving.

Spørsmål: Vi trenger midler til kulisser, rekvisitter og kostyme. Kan vi søke?
Svar: Det vil ikke være anledning til å søke tilskudd til kulisser, rekvisitter og kostyme da dette faller utenfor MUOs prioriterte tilskuddsområder.(Les mer i generelle vilkår)

Spørsmål: Kan flere teatergrupper søke tilskudd sammen?
Svar: Det er ikke noe i veien for at flere teatergrupper søker i fellesskap . For å motta tilskudd til fremføringsutstyr må søker være registrert i enhetsregisteret. Hvis ikke fellesskapet er registrert i enhetsregisteret med et eget organisasjonsnummer, skal en av teatergruppene stå som ansvarlig motpart, og søke på vegne av fellesskapet. Det vil da være relevant at de øvrige teatergruppene skriftlig dokumenterer at de stiller seg bak søknaden. Videre bør det i søknaden komme frem hvordan utstyret skal administreres og ivaretas. Bruken av, og behovet for det omsøkte utstyret må i tillegg begrunnes godt.

Spørsmål: Vi er et kor som har behov for teknisk utstyr når vi skal holde konserter i nærmiljøet. Vil vår mulighet til tilskudd være begrenset til enkle utstyrspakker, som fremgår av standardsatsene for øvingsutstyr?
Svar: Når det gjelder en søknad om fremføringsutstyr så trenger dere ikke begrense dere til standardsatsene for øvingsutstyr. Her anbefaler vi at dere søker om den utstyrspakken dere mener dere har behov for. I søknadsbegrunnelsen bør det komme frem hvorfor dere har behov for utstyret og hva dere skal bruke det til. I søknadsbegrunnelsen kan dere gjerne kommentere nivået dere har lagt dere på når det gjelder utstyrets kvalitet og funksjonalitet. Når det gjelder enkle utstyrspakker til fremføring opererer vi per i dag ikke med standardsatser. Her vil det derfor være viktig at det er samsvar mellom det utstyret dere søker tilskudd til og den tiltenkte bruken av utstyret.

Spørsmål: Kan teater, kor, korps og orkester også søke om lys?
Svar: Det er ikke noe i veien for at dere inkluderer en enkel lyspakke i søknaden om utstyr til fremføring.

Spørsmål: Teatergruppen vår arrangerer 1 forestilling i året, men vi øver gjennom hele året. Oppfyller vi krav til helårsdrift?
Svar: Iht. MUOs generelle vilkår skal virksomheten som søker kunne vise til helårsaktivitet. Hvis dere gjennomfører øvelser, og har behov for øvingsutstyr gjennom hele året vil dere kunne motta tilskudd til dette. For å motta tilskudd til fremføringsutstyr må dere kunne vise til en tilstrekkelig frekvens av arrangement på helårsbasis.

Spørsmål: Kan vi søke tilskudd til innleie av teknisk utstyr eller lydtekniker?
Svar: I første omgang vil det ikke være mulig å søke tilskudd til dette. På sikt vil vi vurdere om vi skal åpne for tilskudd til leie av teknisk utstyr.

Spørmål: Hva er utstyr til fremføring?
Svar: Utstyr til fremføring omfatter utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, dvs. lydutstyr, lysutstyr og sceneteknisk utstyr og innretninger.

Spørsmål: Hva er utstyr til øving?
Svar: Utstyr til øving omfatter utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Musikkutstyrsordningen bruker standardsatser i tildelingen av en del grunnutstyr, men gir også tilskudd til annet øvingsutstyr basert på behov.

Spørsmål: Hva innebærer bygg og akustisk utbedring av arenaer?
Svar: Bygg og akustisk utbedring av arenaer omfatter akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker for kartlegging av de akustiske forholdene, lydisolerende og romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring samt bygging av lokaler til øving.

Spørsmål: Hva er en øvingsbinge?
Svar: En øvingsbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelklart. Øvingsbingen er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. Den skal utredes for tilpasning til andre kulturelle uttrykk.

Foto øverst i saken: Kristian Johnsen

MUO på by:Larm

Thomas AslaksenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden, Ukategorisert

Endelig er det tid for by:Larm igjen! Fra 28.02 til 02.03 blir Oslo sentrum omgjort til en stor bransjefest, og vi er selvfølgelig tilstede. Fredag 1. mars har vi to inspirerende og lærerike arrangementer.

The visual art of Timeboy

I samarbeid med by:Larm har vi gleden av å invitere til en samtale mellom lysdesignerne Timeboy og Kyrre Heldal Karlsen. Arrangementet holdes i Dansens Hus 1 og vil være tilgjengelig for delegater og artister.

Timeboy (også kjent som John King) er en Los Angeles-basert visuell artist, komponist og VJ. Arbeidet hans er hovedsakelig å skape sceneinstallasjoner til livemusikk og DJ-opptredener. King er godt kjent for sitt arbeid med Flying Lotus’ overveldende LAYER3, Hypercube og 3D-visuelt show. Han har også gjort seg bemerket for å ha utviklet og utført det visuelle showet for Kendrick Lamars gjesteopptreden under Kanye Wests Yeezus-turné. Kings talent har gitt ham arbeid med andre fremtredende artister som The Weeknd, Prince og Erykah Badu.

Sted: Dansens Hus 1

Tid: Fredag 1. mars kl. 15:00–15:45

Facebook-arrangement

Timeboy aka John King Foto: by:Larm

Nøkkelen til god konsertproduksjon

Hvilke faktorer spiller inn på en god og profesjonell konsertproduksjon? Kim K. Osmundsvåg vil bruke en spesifikk case for å synliggjøre aktuelle problemstillinger fra hele produksjonsprosessen ved større arrangementer, med fokus på planlegging og gjennomføring, godt lederskap, og kommunikasjon. Her får du svar på hvordan man driver prosjektet frem og avvikler det på en vellykket måte for alle involverte, på, bak og foran scenen.

Presentert av Kim K. Osmundsvåg – administrerende direktør, FIVECELSIUS

Sted: Vulkan Arena

Tid: Fredag 1. mars kl. 11:30–12:15

Facebook-arrangement

Kim K. Osmundsvåg. Foto: by:Larm

KOMPLETT PROGRAM FOR FAGSAMLING TEKNISK ANSVARLIGE 2019

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden, Teknisk fagsamling

Programmet til årets fagsamling for teknisk ansvarlig er nå komplett! Hvert år arrangerer MUO i samarbeid med Norske Konsertarrangører (NKA) en todagers konferanse med relevante foredrag og sosialt samvær for deg som er teknisk ansvarlig på et spillested.

En samling for faglig påfyll

Årets tema har vi kalt «Lydmåling og hva som påvirker det vi måler» og det blir foredrag og debatter om akustikk, valg av PA, hensiktsmessig scenelyd og en presentasjon av de første resultatene fra lydmålinger foretatt på spillesteder over hele landet.
Vi spanderer middag på tirsdagen, lunsj begge dager og setter opp felles buss til LLB på onsdagen. Det er som alltid gratis å delta på fagsamlingen og NKA bidrar med reisestøtte for sine medlemmer. Hjertelig velkommen skal du være!

PROGRAM

Dypdykk i lydmålingens verden

Svenske Dan Bävholm har holdt på med lydmåling og lydmålingssystemer lenger enn de fleste. Han har bl.a. vært med på å utarbeide de svenske dB grensene og er også mannen bak WaveCapture. I løpet av tre bolker tar han oss med på et skikkelig dypdykk i lydmålingens verden. Vi får et innblikk i hva som befinner seg under panseret på systemene, praktisk guide til god bruk, utfordringer, internasjonale trender og lovverk og han byr gjerne også på noen skrøner fra den virkelige verden.

Foreløpige resultater av lydmålinger på spillesteder i Norge

Musikkutstyrsordningen har gitt tilskudd til rundt 130 lydmålingssystemer, som er utplassert på spillesteder over hele landet. Alle disse deltar i et nasjonalt kartleggingsprosjekt, der vi ønsker å få oversikt over lydnivåer på konserter og etter hvert også kunne si noe om hvilke faktorer som spiller inn på dette. Bård Støfringsdal (Cowi) har i høst gått gjennom målingene på et utvalg av spillesteder og presenterer i denne sesjonen de første funnene fra prosjektet.

Akustiske utfordringer og mulige løsninger

I denne sesjonen møter vi den internasjonalt anerkjente akustikeren Margriet Lautenbach fra Peutz Group i Nederland. Utgangspunktet for diskusjonen er «the relationship between natural acoustics and loudness» og i den sammenheng vil hun gå inn på bl.a. hvordan akustikken i scene- og publikumsrommet påvirker lydbelastningen, hensiktsmessig akustikk i forhold til musikksjanger, utfordringer med flerbrukslokaler, variabel akustikk og ulike akustiske tiltak. Samtalen ledes av Bård Støfringsdal.

Hvordan velge riktig PA

Det er vanskelig å snakke om hensiktsmessige lydnivåer og god lydkvalitet uten å gå i dybden på samspillet mellom PA anlegget og rommet det skal brukes i. Helge Bentsen (lydtekniker og PA-tuner) vil i denne sesjonen diskutere hvordan å velge riktig PA system ut fra rommet og bruken, point source vs. line array, delay systemer, plassering, tuning/voicing m.m.

Hva er god scenelyd og hvordan oppnå det for lydteknikere og musikere

God og inspirerende scenelyd er for mange musikere en forutsetning for å levere varene live, men kanskje innebærer ikke god scenelyd det samme for en rockegitarist med forkjærlighet for 100 watts Marshall amper fra 70-tallet og en lydtekniker som prøver å holde seg innenfor dB grensene på en liten klubb i Sveits. I denne sesjonen diskuterer Synne Stenersen (lydtekniker og systemtekniker monitor på festivaler som Vinjerock, Kongsberg Jazzfestival og Rjukan Rock) og Linn Nystadnes (musiker, lydtekniker og teknisk ansvarlig på Revolver) hva som er hensiktsmessig scenelyd for musikere og lydtekniker.

Strategier for å mikse god lyd i utfordrende rom innenfor forsvarlige lydnivå

Ikke alle rom er like enkle å jobbe i, men kanskje finnes det noen triks man kan dra fram fra verktøykassa og teste ut når arbeidsforholdene er alt annet enn optimale. Stig Aron Kamonen (lydtekniker og daglig leder i OnCue) og Anders Aasebøe (lydtekniker og teknisk ansvarlig på Sentralen) stiller seg spørsmålet «hvilke strategier kan vi benytte oss av for å mikse god lyd i utfordrende rom innenfor forsvarlige lydnivåer?».

Plan for dagene

Tirsdag 5. mars
10.30-11.00: Registrering og kaffe
11.00-12.00: Hvordan fungerer lydmålingssystemer
12.00-12.15: Pause
12.15-13.00: Praktisk guide til god bruk av lydmålingssystemer
13.00-13.45: Lunsj
13.45-14.30: In depth på RT3
14.30-15.15: Foreløpige resultater fra lydmålinger på spillesteder i Norge
15.15-15.30: Pause
15.30-16.45: Akustisk utfordringer og mulige løsninger
17.00-19.30: Middag på Melahuset

Onsdag 6. mars
09.00-09:30: Morgenkaffe
09.30-10.30: Hvordan velge riktig PA
10.30-11.30: Hva er god scenelyd og hvordan oppnå det både for lydtekniker og musikere
11.30-11.45: Pause
11.45-12.45: Strategier for å mikse god lyd i utfordrende rom innenfor forsvarlige lydnivå
12.45-13.30: Lunsj
13.30-14.15: Panelsamtale NB: UTGÅR
13.30: Felles avreise til LLB med buss

NB! Mindre endringer i programmet kan tilkomme.

REISESTØTTE
Norske Konsertarrangører (NKA) bidrar med reisestøtte på inntil kr. 1.000,- til sine medlemmer. Kontakt Guro Furunes Pettersen på guro@konsertarrangor.no for mer info.

Praksisplass for lys- og lydteknikere i etableringsfasen

Thomas AslaksenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Musikkutstyrsordningen (MUO) har fått innvilget en søknad fra EU gjennom prøveordningen «Training Scheme for Young Music Professionals», som administreres av Music Moves Europe. Vi ser nå etter fire unge lysteknikere og fire lydteknikere i etableringsfasen til å delta i programmet, som vil bestå av praksisperioder i et utleiefirma, på et spillested, i et turnerende crew og på klubb i et annet Europeisk land. Praktikantene vil tilbring ca. 1-2 uker hvert sted i tidsrommet september 2019 til mars 2020. Søknadsfrist søndag 7. april. Foto:Stian Raa

Bakgrunn

Konsertvirksomhet er i dag hovedinntektskilden til svært mange artister og det er viktigere nå enn noensinne å levere bra liveshow. Dette er vanskelig å gjennomføre uten nøkkelpersonell på lyd og lys med høy kompetanse. Parallelt med denne utviklingen har mulighetene for å ta høyere utdanning i Norge innen lysteknikk/-design i stor grad forsvunnet og de lydtekniske utdanningene har hatt en dreining mot studioproduksjon på bekostning av livelyd. Dette er selvsagt uheldig for livebransjens utvikling og selv kandidater med bachelor innen lydteknikk vil kunne finne det vanskelig å gå rett inn og gjøre en hensiktsmessig jobb f.eks. for et utleiefirma uten ytterligere relevant arbeidserfaring.

Praksisplassprogrammet har som mål å bidra til å bøte på dette gapet mellom tilgjengelig høyere utdanning og faktiske behov for kvalifisert personell i konsertbransjen. Deltakerne får samtidig utvidet sitt profesjonelle nettverk, noe som er avgjørende i en bransje hvor få jobber utlyses offentlig og en stor del av arbeidet skjer på frilans basis.

Målgruppe

Vi ønsker å tilby programmet til fire lydteknikere og fire lysteknikere/-designere i etableringsfasen. Det kan f.eks. bety at du har tatt formell utdanning og ønsker relevant arbeidserfaring. At du er selvlært, men har en god del praktisk erfaring. Har utdanning innen beslektede lyd-/lysfag, men ønsker å heller jobbe med konsertteknikk e.l. Det er uansett en forutsetning for deltakelse at du har et brennende ønske om å jobbe med dette profesjonelt på heltid. Vi gjør oppmerksomme på at dette ikke er et utdanningsopplegg, men et rent praksisprogram med arbeidserfaring, så det forutsettes at du i utgangspunktet har den teoretiske fagkunnskapen som trengs for å løse arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. Praksisplassprogrammet er selvsagt åpent for deltakere av alle kjønn og du må være over 18 år for å delta.

Praksisperioden

Deltakerne vil etter planen tilbringe rundt to uker i et utleiefirma, to uker på en konsertscene i Norge, én uke med et turnérende crew og én uke på en konsertscene i et annet Europeisk land, fordelt på våren og høsten. De ulike praksisplassene representerer et bredt spekter av ulike relevante arbeidsplasser og de har ulike roller i bransjen samt forskjellige arbeidsområder/-metoder det vil være hensiktsmessig å ha god kjennskap til. Det vil også gi deg et bredt profesjonelt nettverk og variert arbeidserfaring. De konkrete utleiefirmaene, spillestedene og artistene er ikke satt på forhånd, siden vi ønsker å finne praksis i nærheten av der deltakerne bor. Det vil være snakk om større profesjonelle utleiefirmaer, spillesteder og crew.

Praktikantene vil ha én kontaktperson hvert sted de er utplassert, som gir opplæring, arbeidsoppgaver og veiledning etter en forhåndsavtalt praksisplan. Du vil i tillegg ha en fast mentor, som følger deg gjennom hele praksisperioden på 6 måneder.

Praktisk info

MUO dekker faktiske kostnader til reise og overnatting i forbindelse med praksisplassprogrammet etter nærmere avtale og du vil i tillegg få en sum utbetalt per praksisdag etter fastsatt sats, som kompensasjon for eventuell annen tapt arbeidsinntekt. Skriftlig avtale for praksisperioden underskrives før praksisperioden begynner.

Forventet behandlingstid på søknadene er ca. 3 uker fra søknadsfristen.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med fagansvarlig Kjetil F. Wevling hvis du har spørsmål.

E-post: kjetil@utstyrsordningen.no

Tlf.: 21 37 88 14

Søknadsportalen er nå åpen

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Årets første søknadsrunde er i gang og søknadsfristen er 1. mars kl 13:00.
Vi utvider nå søkeberettigede fra å bare gjelde rytmisk musikk, til også å omfatte flere musikksjangre (kor, korps og klassisk), samt amatørteater- og frivillig teaterformål.
I den anledning har vi opprettet en ny søknadsportal.

Utvidelse av ordningen

MUO er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Ordningen skal sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for fremføring av rytmisk musikk. Nå er altså ordningen utvidet.

Utvidelsen av MUO betyr at ordningen ikke lenger kun vil administrere offentlige tilskudd til spillesteder, klubber, arrangører og øvingsfellesskap. Midlene MUO disponerer vil nå også gå til tilrettelegging av gode egnede kulturarenaer for flere musikksjangre og kulturuttrykk.

MUO ble i tillegg 05.10.2018 tildelt et ekstraordinært tilskudd til utvidelse av ordningen til å inkludere utstyr relatert til amatørteaterformål.

Les mer om tilskuddsområdene her