Takk for deltagelsen!

SteinarAktuelt

Vi vil takke alle som deltok på dialog- og informasjonsmøtene, og samtidig takke for alle de gode spørsmålene og innspillene dere kom med. Vi vil ta med oss alle tilbakemeldingene og bruke de i arbeidet med å gjøre MUO bedre i fremtiden.

Vi håper at også dere hadde godt utbytte av møtet!

Møtene fant sted i Tromø, Bodø, Trondheim, Molde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Oslo og Hamar i uke 2 og 3.
Vi vil også takke samarbeidspartnerne våre ved disse møtene.

Søknadsportalen er åpen

SteinarAktuelt

Søknadsportalen er nå åpen, og vil være det fram til neste søknadsfrist som er 1. februar.
Dette gjelder alle søknader til Fremføringsutstyr, Øvingsutstyr og Akustiske tiltak (musikkbinger har ingen fastsatt søknadsfrist, og har eget søknadsskjema).
Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til din søknad.

Gå direkte til søknadsportalen her