13, 4 millioner fordelt til øvingslokaler og konsertscener

SteinarAktuelt

– MUO har i denne runden tildelt støtte til store og små prosjekter og tiltak over hele landet, og mange musikere og band vil dra nytte av disse tildelingene i mange år fremover. Det samme gjelder for publikum, som gjennom MUOs utstyrsprogram for spillesteder og konsertarrangører får en bedre konsertopplevelse gjennom at det satses på bedre infrastruktur, sier leder for fordelingsutvalget Ola Stave.

MUO vil særlig trekke frem Kristiansand som i denne tildelingsrunden får komplettert tre scener. Kick, som er byens hovedscene for rytmisk musikk, ble i 2009 lydisolert ved hjelp av økonomisk støtte fra MUO og Kristiansand kommune. Gjennom denne tildelingsrunden er spillestedet nå ferdig utstyrt med både lyd og lysutstyr. I tillegg er TrashPop, som har tilhold på Charlies Bar, og Samsen Kulturhus som er Kristiansands ungdomsscene, tatt opp i MUOs utstyrsprogram. Alt ligger nå til rette for at Kristiansands arrangørmiljøer kan gjøre flere og bedre konserter for hele byens befolkning.

– For få år siden så det mørkt ut for arrangørmiljøet i Kristiansand. Kick hadde restriksjoner i forhold til konserttider og lydnivå som gjorde det vanskelig å gjennomføre gode arrangementer. Gjennom denne satsingen som nå har vært i byen fremstår Kristiansand som en mer attraktiv kulturby enn tidligere, sier styreleder i MUO, Arnfinn Bjerkestrand.

Tildelingene fordeler seg på følgende måte;

Fremføringsutstyr 5 186 500
Øvingsutstyr 1 329 000
Akustiske tiltak 1 325 500
Musikkbinger 5 575 000

Tilskudd og utstyrsprogram
MUO tildeler støtte på to måter. Støttemottakere som mottar større utstyrspakker får tildelt bruksrett til utstyr som eies av MUO, såkalt utstyrsprogram. Støtte til blant annet akustiske tiltak, musikkbinger og mindre utstyrspakker gis som tilskudd. Vedtakene som inngår i utstyrsprogram er konfidensielle i forhold til kostnadsramme. Dette på grunn av reglene som gjelder for offentlige anskaffelser.

Kontaktperson MUO; Styreleder Arnfinn Bjerkestrand 91684281

Se hele tildelingen her >>

Nye søknadsfrister for musikkbinge

SteinarAktuelt

Musikkutstyrsordningen vil i samarbeid med Norsk Tipping gi tilskudd til nye musikkbinger i 2010. Søknadsfristene er: 15. mars og 1. september

Til forandring fra 2009 vil det nå tildeles et flatt tilskudd på 200.000, til kjøp av en musikkbinge, transport, løft fra bil til tomt og montering.

Musikkbinger er fra 2010 et eget støtteområde i MUO. I første tildeling (2010 – 01, med søknadsfrist 15.mars) vil de kommuner som har fattet vedtak om finansiering av egenandel, og som har avsatt tomt til formålet bli prioritert. Videre settes det frister gjennom prosessen som følger:

Søknadsfrist: 15. mars
Saksbehandlingstid: 4 uker
Svarfrist tilsagnsbrev: 1. mai
Bestillingsfrist: 15. mai
Leveringstidsrom: 15. mai – 1. september
Rapporteringsfrist: en måned etter utplassering, senest 1. oktober.

Tildeling 2010 – 02
Fra og med søknadsfristen 1. september vil musikkbingene inngå i samme søknadssyklus som de øvrige støtteområdene, med årlige frister 1. september og 1. februar. Alle søknader skal da leveres via MUOs søknadsportal. Nærmere info om endringer dette vil medføre vil bli annonsert her på vår hjemmeside.

Ta gjerne kontakt med oss for veiledning til søknaden.

Les mer om musikkbinger

Søknadsbehandlingen er i gang

SteinarAktuelt

Vi takker for alle innkomne søknader til støtteområdene Fremføringsutstyr, Øvingsutstyr og Akustiske tiltak.

Alle søkere vil motta informasjon om saksgangen

Neste søknadsfrist er 1. september 2010, og søknadsportalen åpnes igjen i august.

Musikkutstyrsordningen på by:Larm

SteinarAktuelt

Musikkutstyrsordningen inviterer til frokost fredag og lørdag!

Hvor?
Leiligheten på Rockefeller (følg skilting fra hovedinngangen)

Hva?
Musikkutstyrsordningen spanderer dagens viktigste måltid med litt faglig snacks på toppen.
Vi har invitert gjester til å holde et kort faglig innlegg under frokosten, og lar deretter samtalen gå.

Når?
Fredag 19. feb 10:00 – 13:00 – med fokus på spillesteder og fremføringsutstyr
Innlegg ved Bård Flikke / Byscenen, Trondheim og Margrethe Berg / Buddy scene, Drammen

Lørdag 20. feb 10:00 – 13:00 – med fokus på øvingsfellesskap og øvingsutstyr
Innlegg ved Leiv Aspen / Rockforum og Trikkestallen, Trondheim og Ane Storås / Bergen kommune, bingeprosjektet

Vel møtt!

Vi har også stand på Royal Christiania Hotel. Kom innom og snakk med oss!

Takk for deltagelsen!

SteinarAktuelt

Vi vil takke alle som deltok på dialog- og informasjonsmøtene, og samtidig takke for alle de gode spørsmålene og innspillene dere kom med. Vi vil ta med oss alle tilbakemeldingene og bruke de i arbeidet med å gjøre MUO bedre i fremtiden.

Vi håper at også dere hadde godt utbytte av møtet!

Møtene fant sted i Tromø, Bodø, Trondheim, Molde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Oslo og Hamar i uke 2 og 3.
Vi vil også takke samarbeidspartnerne våre ved disse møtene.

Søknadsportalen er åpen

SteinarAktuelt

Søknadsportalen er nå åpen, og vil være det fram til neste søknadsfrist som er 1. februar.
Dette gjelder alle søknader til Fremføringsutstyr, Øvingsutstyr og Akustiske tiltak (musikkbinger har ingen fastsatt søknadsfrist, og har eget søknadsskjema).
Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til din søknad.

Gå direkte til søknadsportalen her