Intervju: Øveriet Sandvika

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Hva inspirer og motiverer Kulturroms tilskuddsmottakere?
Vi tok en prat med daglig leder i Øveriet, Magnus Westgaard.

Hva er egentlig Øveriet Sandvika?

Høsten 2015 ble Øveriet kontaktet av Tanken, som er et kommunalt kulturhus i Sandvika med et stort mangfold av kulturelt innhold. De ønsket at Øveriet skulle etablere seg i Sandvika, for å dekke et økende behov for gode øvingsrom i kommunen og distriktet. Etter å ha vokst en del i Oslo gjennom flere år var dette en spennende tanke for oss, og dialogen startet i det små. Resultatet har blitt en ganske unik samarbeidsmodell, hvor øvingsanlegget Øveriet Sandvika har blitt til som et spleiselag mellom en privat kulturaktør (Øveriet), en kommunal aktør (Bærum kulturhus/Tanken), en privat gårdeier (Andenæs Eiendom) og en statlig støtteordning (Kulturrom). Øveriet Sandvika åpnet i august med 8 nye øvingsrom, pluss et av Tankens eksisterende øvingsrom som Øveriet har overtatt driften av. Vi er veldig stolte av det nye anlegget, og gleder oss stort over at det nå endelig er aktivitet i lokalene. Selv om driften er noe begrenset på grunn corona-situasjonen, er det nå aktivitet på alle rom!

Bilde fra et av de splitter nye øvingsrommene hos Øveriet Sandvika. Foto: Christian Zervos

Kan du fortelle om en kulturbegivenhet som rørte deg i år?

Jeg skulle gjerne ha sagt åpningsmarkeringen for Øveriet Sandvika… Men den ble markert i det stille, ikledd snekkerbukser og med kaffe på termos! Coronaen satte en stopper for alle planene våre om feiring og markering, både i Sandvika og for den nye avdelingen vår i Oslo som sto ferdig i april. Jeg har ikke fått med meg så mange kulturbegivenheter etter 12. mars. Jeg har vært prosjektleder for to forholdsvis store byggeprosjekter parallelt med jobben som daglig leder på Øveriet, midt i en pandemi som rammet vår bransje hardt. Så tiden har ikke strukket til for å utforske de nye digitale plattformene for min del. Men jeg var på konsert med Fieh i februar, det var overraskende forfriskende! Nesten sjokkerende hvor mange flinke musikere og artister som vokser opp og frem i Norge!

«Kunst og næring skapes, sosiale bånd knyttes og forsterkes, året rundt og til alle døgnets tider.» -Magnus Westgaard, daglig leder Øveriet

Hva driver deg?

Jeg hadde en opplevelse en del år tilbake i tid, helt i starten av Øveriet. Jeg tenker det var i 2008-2009, da Øveriet var kun én avdeling med 18 øvingsrom. Jeg jobbet fortsatt hovedsakelig som frilansmusiker, og hadde lager for utstyret mitt på Øveriet. Det var ikke alle spillejobber som var like givende, og det er mye rigging og slit som hører med et slikt yrke. Etter en sein spillejobb en lørdag skulle jeg sette ting tilbake på lageret, og trillet utstyret forbi flere rom hvor jeg kunne høre at det var band som øvde. Jeg var i utgangspunktet kjempesliten og litt lei etter en tung spillejobb, men ble fylt av energi og entusiasme da det gikk opp for meg at her sitter det mange musikere midt på natta og koser seg med det de elsker å drive med. Kunst og næring skapes, sosiale bånd knyttes og forsterkes, året rundt og til alle døgnets tider – i lokalene som startet med en drøm jeg delte med min kollega Gerhard Mork. Dette ble et skjellsettende øyeblikk som skulle definere retningen livet mitt skulle ta. Det gikk opp for meg hva som gir meg energi, og hva som virkelig driver meg. Dette har drevet meg i alle Øveriets byggeprosjekter siden, og i det daglige arbeidet med å videreutvikle og profesjonalisere driften av våre øvingsanlegg.

«Uten økonomisk støtte ville leieprisene for øvingsrommene måtte settes så høyt at de færreste ville hatt råd til å bruke lokalene.»

Hva betyr Kulturroms tilskudd for dere?

Uten Kulturroms tilskudd hadde Øveriet fortsatt kun bestått av de 18 øvingsrommene vi bygde i 2006. Dette første byggeprosjektet ble til med egne midler – sparepenger, salg av leilighet, privatlån med sikkerhet i foreldres boliger – og veldig høy grad av egeninnsats og ungdommelig galskap! Da vi gjorde alvor av drømmen om å vokse i 2012 (avdeling 2, med 10 nye øvingsrom), skjønte vi at ting måtte planlegges og gjennomføres på en litt bedre måte enn i 2006. Det er utrolig dyrt å bygge gode øvingsrom som imøtekommer krav til blant annet akustikk, lydisolasjon, ventilasjon, logistikk og HMS. Uten økonomisk støtte ville leieprisene for øvingsrommene måtte settes så høyt at de færreste ville hatt råd til å bruke lokalene. Så uten støtte fra Kulturrom hadde avdeling 2 og alle påfølgende prosjekter blitt skrinlagt. For Øveriet Sandvika sin del så fungerte støtten fra Kulturrom som en slags katalysator for å skaffe til veie resten av investeringsmidlene som trengtes for å kunne realisere prosjektet. Både i form av å være et slags «godkjent-stempel» overfor våre nye samarbeidspartnere, men også på den måten at hver krone investert i prosjektet utløste mer midler enn det hver enkelt investerte – på grunn av forhåndsinnvilget støtte fra Kulturrom.

Øveriet Sandvika åpnet i august 2020 med 8 nye øvingsrom, pluss et av Tankens eksisterende øvingsrom som Øveriet har overtatt driften av. Foto: Christian Zervos

Gitt den spesielle situasjonen vi alle befinner oss i akkurat nå: Hva skjer videre med Øveriet Sandvika?

Alle rommene våre er nå tatt i bruk, og det ser foreløpig ut til at Øveriet Sandvika vil klare seg gjennom den skjøre oppstartsperioden, til tross for corona-situasjonen. Dette er i stor grad takket være et godt samarbeid med Tanken og Bærum kommune, som har gitt oss mulighet til å redusere leieprisene en stund fremover. Ingen vet hvor mange måneder eller i verste fall år denne situasjonen vil vare, men det er all grunn til å tro at vår bransje vil være rammet i lang tid. I Sandvika har vi foreløpig klart oss uten hjelp fra Kulturroms kompensasjonsordning (som har vært redningen for Øveriet Oslo), men vi håper jo at det fortsatt er tilsvarende ordninger tilgjengelig så lenge bransjen vår har behov for hjelp. I tiden fremover vil mye dreie seg om å klare å holde åpent til tross for økt smitte i samfunnet. Det handler om fortsatt fokus på smittevern og beredskap, og raske tiltak ved eventuelle negative endringer i situasjonen. Når situasjonen om forhåpentligvis ikke så alt for lenge har blitt vesentlig bedre, og restriksjonene har blitt fjernet, gleder vi oss til å begynne arbeidet med å flette Øveriet Sandvika inn i resten av driften på Tanken. Det er mange potensielle synergier ved å være samlokalisert med et så kreativt og mangfoldig kulturhus. Foreløpig må alle holde seg stort sett inne på sitt eget rom, noe som er vel og bra. Men det er når kreativ energi møtes over en kopp kaffe, eller utenfor en åpen dør hvor den nyeste miksen til nabobandet spilles, at det virkelig oppstår magi!

Øveriet Sandvika AS fikk tilskudd fra Kulturrom på 2 000 000,- til bygging av 8 øvingsrom tilknyttet Tanken, våren 2018.

Kartlegging av scenetekniske yrker – del 2: Koronakrisen

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Kulturrom gjennomførte i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) i vår en kartlegging av scenetekniske yrker. Vi gjør vi nå en oppfølging av denne for å øke kunnskapen om effektene av koronakrisen, kompetanseflukt og fremtiden for bransjen.

Musikkøkonomien har for lengst dreid seg bort fra innspilt musikk og inn mot livemarkedet. En naturlig følge av dette er at det er viktigere enn noen gang å sette fokus på hva disse endringene har å si for det scenetekniske livefeltet. En kartlegging av det scenetekniske feltet mener vi er et viktig verktøy for å innhente kunnskap og kompetanse om et felt vi per i dag vet for lite om arbeidsforholdene til, og ikke minst jobbe systematisk for å bedre disse forholdene. 

Det er også essensielt å belyse hvordan COVID-19 har påvirket forholdene i feltet.

Hva kartlegges?

Kartleggingen vil se nærmere på bransjens bemanningsbehovutdanningsmuligheter og arbeid- og lønnsforhold og effektene av koronakrisen.

Hva vil kartleggingen brukes til?

Kartleggingen vil være et viktig verktøy i Kulturroms interessepolitiske og kompetansehevende arbeid innenfor det scenetekniske yrket. Det er i dag lite faktabasert kunnskap om hvordan koronakrisen påvirker scenetekniske yrker og spesielt faren for kompetanseflukt. Dette ønsker Kulturrom å sette fokus på i tiden fremover.

Kartleggingen vil også bli brukt som underlag i arbeidet med opprettelse av hensiktsmessige scenetekniske utdanninger i Norge, hvor Kulturrom er en av partene i en arbeidsgruppe nedsatt av Creo. Arbeidsgruppen består ellers av VirkeNorske Konsertarrangører og Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon.

Ved spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig Kjetil Wevling:

kjetil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 13

Spørreundersøkelsen vil ta ca 7 minutter, den er anonym og det er Daniel Nordgård og Øystein Flemmen ved Universitet i Agder som er ansvarlige for prosjektet.

Stor økning i antall søknader til Kulturrom

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Kulturroms andre hovedsøknadsfrist var 1. september. Rekordmange søkte tilskudd.

Da portalen stengte kl. 13:00 den 1. september, kunne vi telle 248 søknader i bunken. Fra før av i år har Kulturrom fått inn 272 søknader fra hele landet, noe som resulterer i et rekordantall allerede før året er omme. Søknadene dekker et bredt spekter av sjangre og uttrykk, samt viser en god geografisk spredning.

Fikk du ikke søkt tilskudd denne runden? Sjekk om behovet ditt dekkes av ordningene med månedlige søknadsfrister her.

Dobling fra 2018

Sammenlignet med 2018 ser vi en dobling i antall søknader og en stor økning i den totale søknadssummen. Dette kommer blant annet som en følge av utvidelsen av ordningen til også å gjelde kor, korps og teater i 2019, men Kulturrom ser også en markant økning fra 2019, da utvidelsen trådde i kraft.

Oversikt over antall søknader:

  • 2018 – 268 søknader
  • 2019 – 484 søknader
  • 2020 – 520 søknader (så langt)

Daglig leder Karen Sofie Sørensen ser på utviklingen som et tydelig tegn på hva som trengs fremover:

– Vi har merket en markant økning i søknadsmengden til Kulturrom de siste årene. Dette gjør det veldig tydelig at behovet for egnede kulturrom til opplevelse og utøvelse av kunst- og kultur på tvers av sjangre og uttrykk, er viktigere en noen gang. Vi skal tilbake til den nye normalen etter COVID-19, og da er kulturens infrastruktur en avgjørende brikke på veien.

Fra tilskuddsmottaker Verkstedhallen på Svartlamoen i Trondheim. Foto: Thor Egil Leirtrø

Intervju: Tou

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Hva inspirer og motiverer Kulturroms tilskuddsmottakere? Vi tok en prat med Per Arne Alstad, daglig leder ved Tou i Stavanger.

Hva er egentlig Tou?

Det er ikke så lett å beskrive med noen få ord, for vi er så mye for forskjellige målgrupper. Vi liker å kalle oss en flerkunstnerisk produksjon- og visningsarena, det er den enkleste beskrivelsen. Tou består altså av mange elementer. For byens kunstmiljø er vi et produksjonshus, for publikum er vi et visningssted for kunst, for bydelen er vi en møteplass. Slik fungerer vi i en herlig symbiose hvor vi drar nytte av hverandre, hvor Tou fasiliterer for utveksling av fagkompetanse og møter mellom kunstnere fra ulike kunstfelt og publikum. 

Fra 2001 ble de tidligere lokalene til Tou Bryggeri gradvis tatt i bruk etter at de hadde stått tomme i mange år. Det var et byutviklingsprogram som inviterte aktører innen musikk og visuell kunst for å vurdere potensialet i den gamle bygningsmassen. Stavanger Øst var den gangen det nærmeste vi kom i Norge til å definere som slum. Utviklingen gikk sin gang med gradvis profesjonalisering og utvidelse av programmet. I 2009 ble bygningsmassen kjøpt av Stavanger kommune som fremdeles er våre huseiere. Lokalene har siden blitt utviklet til prøvesaler, prosjektrom, scener, serveringsteder , vinyltrykkeri, musikkstudiofelleskapet Tou Lyd og Tou Atelierhus. Disse møteplassene benyttes til utleie, produksjon og presentasjon av musikk, visuell kunst og scenekunst.

«Det finnes en felles følelse av stolthet for huset blant de ansatte og leietagere, og vi ser mye personlig engasjement og nytenking.»

I dag disponerer Tou 12.600 kvadratmeter med scener og produksjonsrom, atelier og øvingsrom. Vi har opp mot 450 arrangementer i året og er ett av landets største uavhengige kulturinstitusjoner. Telles alt besøk med, utleie som Tou gjør og folk som bare drikker og gjerne spiser, ble samlet besøk 448.900. Det er et stort tall, som kvalifiserer Tou til å være en av landets største, men det er også bare et tall, brukt her for å illustrere en størrelse. Ett annet tall, og kanskje mer relevant, er at Tou per august 2020 håndterer 80 leiekontrakter som igjen består av ca 200 profesjonelle utøvere innen kunst og kultur.

Tou er ikke bare ansvarlig for publikumsaktiviteten og kuratering av utleieenhetene. Vi er også største eier i andre selskap som Fortou (take-away mat), Øst (bar) og T-Time Vinyl Plant (plater og vin). Du skjønner tegningen, det er gjennomorganisert, det er samarbeid i klynger og nettverk, og det er et stort fokus på salg og utleie slik at programmet finansieres av egeninntjening.

Foto: John Rodger

Kan du beskrive to konserter som rørte deg i 2019?

Siden jeg er ekstremt inhabil når det kommer til musikkprogrammet på Tou er det vanskelig å bare velge ut to konserter, utstillinger eller annet. Men den første konserten jeg tenker på som stikker seg ut er konserten med Silvana Imam. En artist vi jobbet lenge med å få inn i programmet på Tou. Når det så ut som det hadde ordnet seg dukket det opp nye utfordringer, men vi fikk det til til slutt. Når konsertdagen endelig kom og jeg var litt nervøs for hele opplegget fikk jeg tårer i øynene når hun entret scenen og leverte varene til toppkarakter. En annen konsert som stikker seg ut er Kanaan som spilte på Loftet på Tou. Ett rom med en helt fantastisk akustikk som egner seg bra til akustiske og smalere eksperimentell musikk. Kanaan spilte mer en rockekonsert enn jeg hadde forventet, til stor glede for samtlige av de oppmøtte. Samspillet og blandingen av sjangere til dette bandet er helt formidabelt. Og å stå så tett på en trommis som spiller fletta av de fleste er noe jeg kan sette pris på. Når jeg kom på jobb morgenen etter lå det knuste skifer fra taket på bakken. Det ble en uplanlagt taksjekk etter den konserten…

Hva driver deg?

Jeg tror hovedgrunnen til at jeg og resten av kollegiet biter oss fast i rollene våre her på Tou er at vi ser at vi gjør en forskjell. Vi har bidratt til å utvikle Stavanger som en faktisk kulturby, og kan vel si at fokuset på produksjon gir en ekstra dimensjon til tilfredsstillelsen.

På Tou er ingen arbeidsdager like, og det er enormt inspirerende å jobbe i et miljø med så mange forskjellige kunstnere i ulike fagområder.

Det finnes en felles følelse av stolthet for huset blant de ansatte og leietagere, og vi ser mye personlig engasjement og nytenking.

Det hjelper selvsagt også med så mange gode tilbakemeldinger fra både kunstnerne som jobber her og publikum som kommer på arrangementene våre.

«Målet er jo å gi teknikere, utøvere og artister best mulig forutsetning for å gjøre en god jobb når de er hos oss.»

Hva betyr Kulturroms tilskudd for dere?

Det betyr alt. Lyd, lys, backline, sceneteknisk utstyr og akustiske tiltak er dyrt. Derfor er tilskudd til slike investeringer helt avgjørende for Tou sin programvirksomhet og for etableringen av Tou Lyd. Utstyr som i sin tid ble støttet av Musikkverkstedordningen er fortsatt i flittig bruk og tildelinger fra MUO og Kulturrom har sørget for at Tou nå er godt på vei mot den scenetekniske standarden vi vil ligge på. Målet er jo å gi teknikere, utøvere og artister best mulig forutsetning for å gjøre en god jobb når de er hos oss. Til slutt er det publikum som da sitter igjen med en flott konsert eller scenekunst opplevelse. Med et Tou som vokser og utvikler seg, ny teknologi og nye krav fra produksjoner vil det også videre være behov for scenetekniske investeringer. Derfor er vi sjeleglade for Kulturroms eksistens.

Gitt den spesielle situasjonen vi alle befinner oss i akkurat nå: Hva skjer videre med Tou ?

Godt spørsmål. Som alle andre kulturaktører opplever vi en hverdag der både markedet vårt og mulighetene for å opprettholde kunstneriske målsetninger er rasert. Publikumskapasiteten i salene er nede i 20% og vi er tvunget til å redusere hyppigheten på arrangement. Der vi i høysesong skal ha opp til 10 arrangement pr uke, er vi nå i høst nede i 2 arrangement. Det er en kamp på liv og død for tiden, der vi dessverre vil se en del kompetanseflukt fra feltet. Dette er noe vi fokuserer veldig på, der nøkkelposisjoner med spisskompetanse beskyttes. Vi har per august 50% av de ansatte i permittering. Dette vil nok være vedvarende gjennom hele perioden.

«Det er en kamp på liv og død for tiden, der vi dessverre vil se en del kompetanseflukt fra feltet.»

Rent økonomisk vil vi greie oss ganske bra. Vi har jobbet strategisk over 10 år på å utvikle en økonomisk modell der vi er lite sårbare for svingninger. Vi har 5 økonomiske grunnpilarer som består av Offentlig støtte, Husleie på produksjonslokalene, Programinntekter, Barinntekter og Utbytte fra de selskapene vi eier. Selv om en eller to av disse svikter, greier vi å overleve uten for dramatiske endringer. Derfor holder vi også fast på de kunstfaglige strategiene og ambisjonene våre. Det kommer en tid etter Covid-19 også.

Tou fikk en tildeling på 795 000 kroner til lysutstyr i første tildelingsrunde i 2020.

Intervju: Oppdal Kulturhus

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Hva inspirer og motiverer Kulturroms tilskuddsmottakere? Vi tok en prat med Guri Hokseng, bookingsjef hos Oppdal Kulturhus.

Hva er egentlig Oppdal Kulturhus?
Oppdal Kulturhus er organisert som et kommunalt foretak og åpnet 17. mars 2007. Kulturhuset inneholder noen kommunale avdelinger som bibliotek, kulturskole og noen rent kommersielle som kino, kultursalen og kafe/billettsalg. Badeanlegget er midt i mellom med kommunale tjenester som skolesvømming etc., og resten som kommersiell drift.  De kommunale overføringene går kun til de kommunale avdelingene, de kommersielle må ha inntjening for alle utgiftene og har som mål å gi et positivt resultat.    

«Det er en utrolig god følelse å være på jobb og se hvordan kulturopplevelser påvirker folk.»

Kan du beskrive to oppsetninger/konserter som rørte deg i 2019?
Ikke helt riktig å si at de rørte meg kanskje, men dette er to av årets konserter som jeg opplevde som spesielt gode. Konsert med Maria Haukaas Mittet og Lars Bremnes sammen, samt en konsert med Stein Torleif Bjella.

Julemiddag og konsert for eldre i Oppdal Kulturhus

Hva driver deg?
Det er en utrolig god følelse å være på jobb og se hvordan kulturopplevelser påvirker folk. Om det er en sterk teateropplevelse, en humoristisk forestilling eller rett og slett en nytelse av en konsert! Og det er også inspirerende å se nye publikummere. Det er stort sett mange som opplever mye forskjellig og er litt «faste gjengangere». Disse setter vi utrolig stor pris på da de er bærebjelken som opprettholder aktiviteten her. Men, det er også utrolig inspirerende hvis et arrangement når ut til «nye» publikummere. Målet er å ha et tilbud som frister alle bygdas innbyggere til å ta minst en tur i året. Der har vi fortsatt potensiale.

Hva betyr Kulturroms tilskudd for dere?
Å kunne søke økonomisk støtte hos Kulturrom er av stor verdi.  Som nevnt innledningsvis er kultursalen en ren kommersiell avdeling. Som betyr at det er vanskelig å gi store positive resultat, med utganspunkt i et måldokument som forteller at vi skal ha et kulturtilbud innen alle sjangre og til alle.  Alle vet jo at smal jazz, teater, folketoner etc. ikke trekker store publikum. Vi vet ofte når vi setter opp en del sånn type arrangement at vi sannsynligvis går i minus, men vi vil ha et variert program og må da finansiere dette med pluss på mer populære arrangement. Teknisk utstyr og oppgraderinger er store økonomiske løft, samtidig så er det viktig å holde seg oppdatert på utstyrsfronten.  

«Og utstyr koster mye penger, da er det fint å ha en aktør å henvende seg til.» 

Vi har ikke ressurser til kun egenbookede arrangement og er avhengig av å få inn leietakere som står som egne arrangører i tillegg.  Da må en være oppdatert på utstyr for å tiltrekke seg interessante navn/artister. Og utstyr koster mye penger, da er det fint å ha en aktør å henvende seg til. 

Konsert med Hellbillies

Hva skjer videre med Oppdal Kulturhus? 
Nå kommer svaret etter en veldig rar og spesiell tid. Den 12. mars ble kulturhuset stengt og alle arrangement ble avlyst. Vi har søkt økonomisk støtte hos en lokal bank og har gått til innkjøp av litt utstyr for strømming. Vi mangler fortsatt en del, men dette leier vi inntil videre.  Vi har derfor startet med strømmekonserter fra den, samt solgt opptil 50 fysiske billetter til konsertene. Det er stort sett lokale artister eller med tilknytning til bygda som er aktuell på disse strømmekonsertene. Vi har planlagt dette hver onsdag ut juni måned.

Med strømming har vi også sett at det kan åpne for nye måter å nå ut til folk. Vi vil selvfølgelig ha folket inn i salene, men enkelte er av forskjellige årsaker forhindret fra å delta i disse sammenhengene, med strømming når vi de rett hjem i stua. Dette er interessant!

Workshop: Forsterkning av akustiske instrumenter – nye datoer

Guro Furunes PettersenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Forsterkning av akustiske instrumenter byr på utfordringer som kan sette mange lydteknikere på prøve. Også akustiske musikere, med stort fokus på sin egen klang, kan møte problemstillinger og frustrasjoner når forsterkinngsteknikk må benyttes. Denne workshopen skal belyse disse utfordringene. 

Asle Karstad deler erfaringer og metoder og tar for seg hvordan forsterkning kan skille seg vesentlig fra opptaksteknikker. For akustiske instrumenter generelt, og resonerende instrumenter spesielt. Dette vil være en workshop både for erfarne lydteknikere og musikere som er interessert i forsterkning av instrumentet sitt.

Asle Karstad har i sitt mangeårige arbeid som lydtekniker hatt stort behov for å finne gode måter å arbeide med akustiske instrumenter. Han har brukt sine samarbeid med ensembler som Trondheimsolistene, Oslo Filharmonien, Kringkastingsorkesteret og Det Norske Kammerorkester som forskningsarena. Utøvere som Henning Kraggerud og Annbjørg Lien og instrumentmaker Harald Lund som inspirasjonskilder og sparringspartnere i prosessen mot å beskrive hva som skjer når man vil forsterke akustiske instrumenter.

Asle Karstad
Foto: Hanne Hvattum

Tid og sted

Bergen: torsdag 20. februar klokken 18:00-21:00, USF Sardinen i samarbeid med Brak (NB! Fulltegnet)

Trondheim: onsdag 5. august klokken 18:00-21:00, Dokkhuset Scene i samarbeid med Tempo (NB! Fulltegnet)

Hamar: tirsdag 18. august klokken 18:00-21:00, Tante Gerda i samarbeid med MØST (NB! Få plasser)

Fredrikstad: Onsdag 19. august klokken 18:00-21:00 St. Croix-huset (Storesal) i samarbeid med St. Croix-huset og MØST. (NB! Få plasser)

Oslo: Mandag 24. august klokken 18:00-21:00, Sub Scene (NB! Fulltegnet)

Kristiansand: Tirsdag 25. august klokken 18:00-21:00, Samsen Kulturhus i samarbeid med Sørf (NB! Få plasser)

Bodø: Tirsdag 1. september klokken 18:00-21:00, Sinus i samarbeid med RYK (

Trømsø: Onsdag 2. september klokken 18:00-21:00, TVIBIT i samarbeid med RYK

Stavanger: Mandag 19. oktober klokken 18:00-21:00, Tou Scene (Maskinhallen) i samarbeid med STAR U

Smittevern

Det tas forhåndsregler for smittevern på våre kurs. Dette innebærer at:

  • vi bruker lokaler som er store nok til å overholde regelen om 1 meter avstand. Har satt et tak på 30 deltakere alle steder.
  • det plasseres antibac flere steder i lokalet.
  • vi tar opprop og loggfører hvem som er tilstede.
  • det er ansvarlig arrangør tilstede for å informere og følge opp smittevernstiltakene.

Det er bindende påmelding og kun plass til 30 deltakere per workshop. Ved stor pågang vil profesjonelle aktører innen målgruppen for kurset bli prioritert.

Ved spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig Kjetil Wevling:

kjetil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 13

Søknadsfrist 1. september 2020

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Vi trenger fortsatt langsiktighet og trygge rammer for kulturlivets infrastruktur. Kulturrom gjør derfor ingen store endringer i denne søknadsrunden, men forstår at situasjonen kan gjøre søknadene annerledes enn tidligere år.

Ordningene fortsetter som normalt

Årets andre hovedsøknadsfrist går som normalt selv om situasjonen for kulturfeltet på ingen måte er tilbake til normalen. Vi gir midler til langsiktige investeringer i infrastrukturen og vår saksbehandling eller ordninger vil ikke endres.

Lurer du på hva det gis og ikke gis tilskudd til?
Vi har laget en oversikt som du kan lese her.

Vi trenger gode kulturrom til øving og framføring både nå og når vi en gang i framtiden åpner for kulturarrangement som før pandemien. Det er ingen endringer i vår ordinære søknadsfrist, men vi vet at det er vanskelig å planlegge langsiktig og oppfordrer søkere til å gjøre så godt dere kan. I søknadsskjema-felt hvor det er åpent for kommentarer, ønsker vi at dere tar utgangspunkt i hvordan det ville vært i en normalsituasjon.

Vi håper midlene vil bidra til oppgraderinger som gjør at det kan opprettholdes noe aktivitet i kulturfeltet og legge tilrette for flere og bedre kulturarrangement, når samfunnet igjen er tilbake som normalt.
Kulturrom har ingen ekstraorddinære tildelinger, og lanserer ingen nye tiltak utover ordningene som ble lansert i vår.

15 millioner til fordeling

Til årets første hovedssøknadsfrist fikk Kulturrom (tidl. MUO) inn rekordmange søknader om tilskudd. Kulturroms fordelingsutvalg (FU) behandlet 216 søknader med en samlet investeringssum på 157 millioner i første hovedsøknadsrunde 2020. Det ble tildelt totalt 20.6 millioner kroner fordelt på 109 søknader.

Til denne hovedsøknadsfristen er det igjen nærmere 15 millioner til fordeling. Vi minner også om vår månedlige søknadsfrist og prøveordning teknisk innleie for frivillige lag og foreninger.

Økt fleksibilitet

Kulturrom ønsker å tilrettelegge for at alle som har mottatt tilskudd på best mulig måte skal klare å gjennomføre tiltaket. Vi åpner dermed for økt fleksibilitet i forbindelse med gjennomføring av tiltak, rapportering og utbetaling. Les mer om dette her

Konkursvurderinger

Selskaper under konkursvurdering vil ikke bli vurdert. Tilskudd fra Kulturrom er midler til nye investeringer og skal ikke redde virksomheter fra konkurs. Her må søkere benytte seg av andre statlige kompensasjonsordninger som dekker opp for manglende omsetning på grunn av pandemien.

Fra konsert med Honningbarna hos tilskuddsmottaker Cafe Blå Rock i Tromsø.
Foto: Lori Markussen 

Trenger du hjelp?

Lurer du på om dere kvalifiserer til å søke tilskudd?
Usikker på hva dere kan søke tilskudd til eller hva som kreves i en eventuell søknad? 

Vi anbefaler at dere leser dere opp på våre tilskuddsområder og tar en titt på vår veiledningsside hvor dere finner mye nyttig informasjon.

Åpent digitalkontor

Fredag 21. august inviterer vi til åpent digitalkontor fra klokken 10:00 – 16:00. Du kan booke ett møte á 20 minutter med en av våre saksbehandlere, og vil få tilsendt en link til møterommet i forkant av selve møtet.

Vi er tilgjengelig for å besvare de spørsmål du måtte ha om søknader og ordningen generelt. Lurer du på hva dere kan søke om tilskudd til? Eller er dere i gang med søknaden, men har spørsmål knyttet til skrivingen? Vi gir gjerne råd og informasjon. 

Saksbehandlernes søknadstips

Å skrive en god søknad kan oppleves som både utfordrende og tidkrevende. Derfor har våre saksbehandlere Astrid, Kjetil og Nina har gitt oss sine beste tips til god søknadsskriving.

Om du ikke finner svar på spørsmålene du måtte ha, sitter vi klare til å bistå deg. Ikke nøl med å ta kontakt:

post@kulturrom.no
Telefon: 21 37 88 10

Oversikt: Hva gis det tilskudd til?

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Kulturrom har flere ulike tilskuddsområder. I denne artikkelen har vi satt opp en liste over hva som faller innenfor, og hva som faller utenfor Kulturroms prioriterte tilskuddsområder.

Innkjøp av fremføringsutstyr til musikk, teater og dans

Det gis tilskudd til det tekniske grunnutstyret som trengs i forbindelse med avvikling av arrangement innenfor musikk, teater og dans.
Felles for utstyret det gis tilskudd til er at det skal holde nøktern standard for angitt bruk.

Lydutstyr:
-PA- anlegg (høyttalerflate med forsterker), lydmikser, monitorsystem, kabling, etc.
-Mikrofoner.
Merk: Trådløse mikrofoner gis i noen tilfeller til Kulturarenaer. Det må synliggjøres at det er et behov for dette i forbindelse med fremføring av musikk, teater eller scenekunst. Det er ikke være mulig å søke om trådløse mikrofoner til konferansebruk. Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, som blant annet inkluderer trådløse mikrofoner.
-DJ-utstyr.
-Backline (gitarforsteker, bassforsterkere, trommesett, stagepiano, flighter)
Merk: Ved behov for mer spesialisert backline må dette begrunnes særskilt og bruksfrekvensen må komme frem i søknaden.
-Instrument til fellesbenyttelse av korps, orkestre, spelemannslag etc.
Merk: Korps og orkestre som faller inn under Instrumentfondene kan ikke motta tilskudd til instrumenter til felles benyttelse.

Lysutstyr
Det gis tilskudd til lyskilder, lysbord/lysstyring, lysdimmer, kabling og røykmaskin

Øvrig sceneteknisk utstyr
Det gis tilskudd til trosserigg i tak, sceneplattinger, dansematter og notestativ m/lys.
Det gis i noen tilfeller tilskudd til scenetepper og sceneinndekning.
AV- utstyr som projektor og lerret og utstyr til streaming:
Per i dag er det ikke gitt tilskudd til dette. Ved en eventuell søknad om dette må behovet begrunnes særskilt og søker må tydeliggjøre langsiktigheten i bruken av dette utstyret.

Innkjøp av øvingsutstyr – mer enn 50.000,-

Det gis tilskudd til utsyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Kulturrom bruker standardsatser i tildelingen av en del grunnutstyr, men gir også tilskudd til annet øvingsutstyr basert på behov.

Kulturrom benytter seg av følgende standardsatser:
Sanganlegg * 30.000,-
Sanganlegg m/ Sub* 46.000,-
Trommesett inkl cymbaler 12.000,-
Gitarforsterker 7.500,-
Bassforsterker 7.500,-
Keyboard/stagepiano 10.000,-
Cymbalpakke 4.000,-
Keyboardstativ 500,-
Notestativ & notelys (ifm tilskudd til konsertarrangører og spillesteder) 1.000,-.

Til musikkuttrykk som elektronisk musikk og Rap/Hip-Hop gis det tilskudd til:
Datamaskin
Software
Lydkort
Mikser/kontrollflate
Monitorer
Headset / headsetforsterker
Vokalmikrofon
DJ mikser/kontroller
CD/LP spiller til DJ
Midikeyboard

Enkle romakustiske tiltak i lokaler

Det gis tilskudd til romakustiske tiltak:
Absorbenter/diffusorer til å montere i tak og på vegger. Dette kan være spesialproduserte akustikkplater beregnet på ulike frekvensområder (bass/diskant), molton tepper for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.

Bygg og større akustiske utbedringer av arenaer

Det gis tilskudd til lydisolering:
Oppbygging av vegger, gulv og tak med tilfredstillende lyddemping: gipsplater, isolasjon (rom i rom prinsipp). Lydfeller ifm ventilasjonssystem. Lyddører.

Det gis tilskudd til romakustiske tiltak:
Absorbenter/diffusorer til å montere i tak og på vegger. Dette kan være spesialproduserte akustikkplater til ulike frekvensområder (bass/diskant), molton tepper for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.

Det gis tilskudd til bygging av øvingslokaler.
Det gis tilskudd til lydisolasjonstiltak og romakustiske tiltak i forbindelse med bygging av øvingsrom og lokaler til fremføring.
Oppbygging av vegger, gulv og tak med tilfredstillende lyddemping: gipsplater, isolasjon (rom i rom prinsipp). Lydfeller ifm ventilasjonssystem. Lyddører.
Absorbenter/diffusorer til å montere i tak og på vegger. Dette kan være spesialproduserte akustikkplater til ulike frekvensområder (bass/diskant), molton tepper for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.

Følgende utstyr og tiltak faller per i dag utenfor Kulturroms prioriterte tilskuddsområde:

Personlige instrumenter.
Forbruksvare, som f.eks trommeskinn, gitarstrenger, instrumentstativ, lyspærer, gaffatape, røykvæske.
Rekvisita som noter, uniformer, drillutstyr etc.
Kulisser, scenografi, kostymer, sminke, transportmiddel (f. eks. tilhenger).
Honorar og reisekostnader (instruktører, regissører etc).
Verktøy, stiger, talerstol, teleslynge.
Barrikader.
Lyd og bildeoverføring til øvrige lokaler.
Miljøbelysning og salslys.
Strøm (elektriker).
Reparasjoner (*prøveordning for tilskudd til planlagt vedlikehold og reparasjon er et unntak).
Det gis ikke tilskudd til løpende kostnader tilknyttet husleie, elektrisitet, internett etc.
Det gis ikke tilskudd til brannvern, ventilasjon, rømningsveier, VVS, universell utforming, HMS tiltak og heis.

Listene og eksemplene i dette dokumentet er ikke uttømmende.

Hvordan skrive en god søknad: Saksbehandlerne gir deg sine tips

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden, Ukategorisert

Vår saksbehandler Astrid Fuglevaag deg sine beste tips til god søknadsskriving.

Helhet

Vi vet at covid-19 har fatale konsekvenser for mange av våre søkere, og forstår at det kan være vanskelig å formidle aktivitet og frekvens i høstens søknad. Vi ønsker oss likevel et helhetlig bilde – hva hadde dere lyst til å få til denne høsten? Hva var intensjonen? Hva håper dere å få til i fremtiden?

Hvorfor

Få frem hvorfor dere trenger tilskudd. Hvem får glede av det? Hvor mye aktivitet vil det generere? Hvilken forskjell kan et tilskudd utgjøre?

Hva

Les deg opp på tilskuddsområdene våre. Hva er det dere egentlig trenger tilskudd til? Er dere et frivillig lag som skal arrangere en forestilling kan dere for eksempel søke om innleie av teknisk utstyr.

PS!

Ta kontakt med oss per mail eller telefon, vi er her for å hjelpe deg!

post@kulturrom.no
Telefon: 21 37 88 10

Hvordan skrive en god søknad: Saksbehandlerne gir deg sine tips

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden, Ukategorisert

Det kan være både utfordrende og tidkrevende å skrive en god søknad. Vi har spurt Kulturroms saksbehandlere om deres beste tips til god søknadsskriving. 

Saksbehandler Nina Popperud har jobbet i Kulturrom siden 2012 og behandler rundt 170 søknader fra små og store aktører i løpet av et år. Her får du hennes beste tips:

Start tidlig

Start søknadsprosessen tidlig. Ta en titt på søknadsskjemaet og finn frem nødvendig informasjon og alle obligatoriske vedlegg i god tid før fristen. 

Vær tydelig

Det er viktig at dere oppgir relevant informasjon og svarer så konkret som mulig på det vi spør om i søknadsskjemaet. 

Ring oss

Vi er her for dere, og det finnes ikke dumme spørsmål. Lurer dere på noe kan du ta kontakt med oss på:

post@kulturrom.no
Telefon: 21 37 88 10

Bonustips: Prøv igjen

Ikke mist motet om dere får avslag i første runde, kanskje trenger dere bare å spisse søknaden litt før neste frist?