MUO oppsummerer kulturbudsjettet 2020

Karen Sofie SørensenAktuelt, På forsiden

Det framlagte forslaget til kulturbudsjett 2020 inneholder ingen store overraskelser – verken i form av kutt eller økninger.

Musikkutstyrsordningen (MUO) ser det som positivt at kulturfeltet er utpekt som en av vinnerne i det foreslåtte statsbudsjettet, men skulle gjerne sett noen tydeligere satsinger og prioriteringer for det frie musikk- og scenekunstfeltet. 

Departementet oppsummerer i sin pressemelding:
“Regjeringa sitt framlegg til kulturbudsjett for 2020 er på 19,9 milliardar kroner. Det inneber ein auke på om lag 4,9 milliardar kroner samanlikna med saldert budsjett 2019. Justert for at NRK frå 2020 skal finansierast over statsbudsjettet og for endringar i departementsstrukturen, er auken på 850 millionar kroner eller 6,7 prosent.” Les pressemeldingen fra Kulturdepartementet her

Arenapolitikk
Vi savner en tydeligere retning og sterkere satsing på kulturlokaler i årets budsjett. Vi er glade for at fjorårets økning i tilskudd til ordningen er videreført, men ser at en satsing på å styrke MUOs utvidede mandat som kulturordning uteblir. Det er heller ikke en betydelig økning i ordningen for regionale kulturbygg.

Øvrig kulturpolitikk

Mangfold og likestilling
Det er en gjennomgående og større satsing på mangfold og likestilling innen kulturfeltet i årets budsjett. Dette er viktige satsinger og tiltakene som settes i gang bør sikres forutsigbare rammer også i årene framover.

Balansekunst
Det er gledelig å se at satsingen på Balansekunst er videreført og styrket med en tildeling på 2,3 millioner kroner. Dette gir mulighet for å videreutvikle prosjektet og få en forutsigbar og langsiktig satsing på et mer likestilt og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Arrangørfeltet
Det er ingen kutt eller større endringer i tilskuddet til Norsk Kulturråd som er et av de viktigste virkemidlene for det frie kunst- og kulturfeltet. Dette betyr ingen økt satsing på helårsarrangører eller øremerking av tilskudd til ordninger som får større innvirkning på arrangører innen det frie musikk- eller scenekunstfeltet.

Momskompensasjon
Momskompensasjonsordningen er økt med 92 millioner kroner som er viktig for frivillige lag og foreninger. Total tilskuddsramme er på 1,7 milliarder kroner, men det er fremdeles ikke full kompensasjon.

Kulturalliansen
Kulturalliansen får videreført tilskudd for å være en felles stemme for det frivillige kulturlivet. Dette sikrer blant videre satsing kartlegging av kulturlokaler hvor MUO er med som samarbeidspartner.

Mangfold og likestilling
Det er en gjennomgående og større satsing på mangfold og likestilling innen kulturfeltet i årets budsjett. Dette er viktige satsinger og tiltakene som settes i gang bør sikres forutsigbare rammer også i årene framover.

Satsingsområder
Ellers er stikkord for satsingsområdene i det framlagte kulturbudsjettet: Arkiv, digitalisering, museum og visuell kunst.

Ti nye nasjonale kulturbygg kommer inn på forslaget til statsbudsjett 2020, ingen av disse byggene er for musikk eller scenekunst.

—–
Se Paneldebatt om kulturbudsjettet torsdag 10. oktober på Youngs i Oslo (opptak fra streaming ligger i eventet)

Se også:
– Les hele Kulturbudsjettet 2020 her
– Norsk Musikkråd: » Økte rammer, men uheldige kutt i studieforbund»
– Norsk Jazzforum: – Kraftig økning en illusjon for musikkfeltet
– Plot kultur om kulturbudsjettet
– Scenekunst på Kulturbudsjettet
– Flere innlegg på ballade.no

MUOs innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Karen Sofie Sørensen. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Norsk kulturliv er i vekst og det vokser fra bunnen av. Det starter hos barn og unge, i et øvingsrom, med en god kulturopplevelse, i nye møter mellom mennesker og på tvers av sjangre, alder og bakgrunn.

Vårt mål er at arenapolitikk får plassen som grunnmuren all framtidig kulturpolitikk – fordi enten man snakker om barn eller voksne, frivillighet eller næringsutvikling, amatør eller profesjonell, så starter det alltid med et sted. Musikkutstyrsordningen (som har fått utvidet mandat og snart skal endre navn for å vise at vi er en kulturordning for teknisk utstyr, akustikk og lokaler innen både musikk og scenekunst) ønsker at den helhetlige arenapolitikken får stor plass i den kommende meldingen. Vi trenger å satse på fysiske møteplasser i byer og lokalsamfunn.

En helhetlig arenapolitikk
En god og helhetlig arenapolitikk skaper grunnmuren for barne- og ungdomskulturen. Unge må finne inspirasjon, de må finne fellesskap og de må ha tilgang til egnede arenaer for både øving og framføring. Vi trenger rom der både unge så vel som gamle kan oppleve og utøve kunst- og kultur på tvers av sjangre og uttrykk.

I MUO tildeles tilskudd på grunnlag av aktivitet og behovet lokalt og ikke på grunnlag av kunstneriske vurderinger. Målet er å bygge opp arenaer som både kan brukes av et nyetablert kor, en teatergruppe, et internasjonalt band og UKM – scener og øvingsrom der barn og unge kan stå side om side med sine idoler og få oppleve og utøve kunst og kultur på egne premisser.

I en helhetlig arenapolitikk tar man hensyn til:

– Egnede lokaler
Lokalene må være egnet til sin bruk både med tanke på akustikk og størrelse, samt tilpasset de enkelte kulturuttrykk.

– Tilgjengelige lokaler
Lokalene må være tilgjengelig også på kvelder og i helger og tilpasses ulike aktørers behov.

– Teknisk infrastruktur
Enten rommet skal brukes til øving eller framføring, må man ha tilgang til nødvendig teknisk utstyr som blir vedlikeholdt.

– God utnyttelse av eksisterende bygg
Hundrevis av samfunnshus, ungdomshus og grendahus er sentrale kulturarenaer og møteplasser i lokalsamfunn. I flere tilfeller er det kun små investeringer eller justeringer som skal til for at disse kan passe til enda flere typer bruk. Vi håper også det vil bli innført en pilotordning for tilrettelegging av skolen som kulturarena.

Lokaler skaper aktivitet
Vi ser at god tilgang til egnede lokaler med god teknisk infrastruktur senker terskelen for aktivitet. Derfor vil en økt tilgang på egnede rom for kultur bidra til enklere tilgang, lavere kostnader og mer aktivitet der barn og ungdom får delta i eller oppleve kunst og kultur. Det er den beste måten å legge til rette for lavterskel-aktivitet og et kulturtilbud på barn og unges premisser.

Mvh. Karen Sofie Sørensen
Daglig leder, Musikkutstyrsordningen

Les mer om Kulturdepartementet sitt arbeid med Barne- og ungdomskulturmeldingen

Intervju: Lovise Gjerdingen (lystekniker)

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Teknikerbransjen krever, som bransjer flest, friske tilskudd av mennesker som brenner for faget sitt og som har lyst til å jobbe med det. Vi har tatt en prat med lystekniker Lovise Gjerdingen om hva som skal til for å lykkes i bransjen, hva MUOs ulike praksisprogram har betydd for henne og hvordan man får den første jobben.

Vi treffer 23 år gamle Lovise Gjerdingen i foajeen på Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika. Hun er akkurat ferdig med prøver til oppsetningen La Bayadère hvor hun styrer en av spottene. Hun har litt tid før hun skal ta toget hjem til Kongsberg.

Hva var det som fikk deg til å ville jobbe med lys?
– I femte klasse på barneskolen begynte jeg som kulturvert på skolen, hvor forskjellige aktører kom innom jevnlig og jeg fikk bli med å bære, rulle og rigge. Jeg har hele livet vært interessert i detaljer. Og jeg har alltid vært organisert. Alt skal se pent og ryddig ut liksom. Så her følte jeg at jeg fant noe jeg kunne trives med!
– Jeg var kulturvert i 6 år før jeg meldte meg som scenearbeider i russerevyen og storkoste meg en hel uke med rigging av trosser, sceneelementer, lamper, kabling og alt som er. Det var mitt første ordentlige møte med sceneteknikk og jeg syntes det var kjempe moro! Etter det fikk jeg en forespørsel fra russepresidenten om jeg ville bistå i arbeidet med russedåpen. Der fikk jeg erfaring med utendørsarrangement og mobilscene, noe som var nytt og spennende.
Etter det hang jeg meg på Hønefoss Lyd, som leverte scene den gangen, og har vært med på en del nedrigger og opprigger i årene siden.

”Jeg har hele livet vært interessert i detaljer. Og alltid vært organisert. Alt skal se pent og ryddig ut liksom. ”

Lovise på jobb i Kongsberg Musikkteater. Foto: Greg Pauline

Utdanning og jobb

Lovise har, i tillegg til mye praktisk erfaring, en 3-årig lysdesignerutdannelse fra USN – Konsberg.
Lysdesignlinjen lå opprinnelig i Drammen, men ble omgjort og reorganisert etter innspill fra elever. Der det tidligere var mye fokus på fysikk og rene teoretiske fag, fikk designfag en større plass. Studiet ble flyttet til Kongsberg, hvor Lovise ble immatrikulert høsten 2016.

– Studiet er veldig arkitektonisk, men det er også noe der som er veldig relevant for scene. Som for eksempel lærer man hvordan lys- og fargefenomener oppstår eller hvordan gjøre beregninger på forskjellige lystekniske ting som kan benyttes i sceneteknikk, pluss at man har en del designfag.
– Men i hovedsak så får du et innblikk i den arkitektoniske delen av lysfaget: Kontorbelysning, husbelysning, både innendørs og utendørs. Selv om det ikke er direkte scenefaglig, er en god grunnkunnskap å ha, for du får en litt større forståelse for ting!

Les mer om bachelor i lysdesign her!

Ville du valgt en mer scenefaglig-retning om det fantes det i Norge?
– Jeg søkte på Lys og Scene på Westerdals, som var en ren scenelyslinje, men den ble lagt ned fordi det var for få søkere, dessverre. Jeg synes det er veldig kjipt at det er så få studievalgmuligheter innenfor dette feltet. Du må neste bare jobbe for å lære og å finne ut av ting. Når det er sagt, vi kan ikke bare lese i en bok å tro at «sånn skal det være». Teori og praksis er ofte to forskjellige ting.

” Når det er sagt, vi kan ikke bare lese i en bok å tro at sånn skal det være. Teori og praksis er ofte to forskjellige ting.”

Arbeidserfaring og tips

Etter endt utdanning har Lovise hatt flere ulike arbeidsgivere. Og arbeidsoppgavene har variert. Hun jobber for tiden som tilkallingsvakt hos Kongsberg Musikkteater og Den Norske Opera & Ballett og tar frilansoppdrag fra blant andre Bright Group og Hønefoss Lyd.

«Jeg begynte på gulvet og jobbet der i mange år til jeg fikk erfaring og ikke minst selvtillit.»

– Om man har litt erfaring fra før av så anbefaler jeg å melde seg inn i de facebookgruppene som er relevante for det man vil jobbe med. De er også kalt crewpools. Der blir det lagt ut lyd- og lysjobber for både riggere, teknikere og operatører.
– Men for de som er helt i begynnelsen av karrieren, ikke har noe erfaring, men ønsker å prøve, så er det lurt å ta kontakt med ulike firmaer i nærheten og si ifra om at man ønsker å prøve seg. Da må man gjerne jobbe en del frivillig i begynnelsen for å få erfaring, så kan man heller prøve å få betalte jobber etter hvert.
– Jeg begynte på gulvet og jobbet der i mange år til jeg fikk erfaring og ikke minst selvtillit. Selvtillit er en ting jeg har slitt med i mange år. Så det å føle at man klarer å utføre jobben og bli kasta ut i ting er lærerikt og moro.

Særlig crewpools har vært viktig i jobbjakten til Lovise.
Her er noen av de mest populære på Facebook:
Crewpool Oslo
Crewpool Drammen
Crewpool Trondheim
Crewpool Norge

Har du noen du ser opp til i bransjen? Noen du vil trekke frem?
– Jeg har absolutt folk jeg ser opp til. Rune Langaard på Konsgberg Musikkteater har hjulpet meg inn på min vei. Han har ikke bare lært meg masse ting der inne, men også dratt meg med ut på oppdrag. Det har vært en fin erfaring å jobbe på andre kulturhus og spillesteder. Da får man litt innblikk i hvordan andre gjør ting.
Så det er bra å ha en mentor. Og for meg så har det vært Rune. Det er han jeg ser mest opp til. Men jeg ser også veldig opp til for eksempel Julie Bergan. For uten artistene så hadde det ikke vært noe av oss og motsatt.

Lovise med gjengen i Kongsberg Musikkteater.
F.v: Per Erik Stokke, Said Rifay, Per Gustavsen, Lovise Gjerdingen, Rune Langaard, Jonny Olsson.

Fra russerevy til La Bayadère

Vi treffer jo deg på Den Norske Opera. Hva driver du med her?
– Her er jeg også tilkallingsvikar, men på følgespott, så det er jo noe helt annet igjen.

Hva innebærer det?
– Det er en egen lykt som følger en spesifikk person på scenen. Som for eksempel på den forestillingen jeg jobber med nå, La Bayadère, er vi 4 til 6 følgespotter, så det er mye å holde fingra i. Men vi har et ark hvor det er skrevet notater rundt hvor du skal på og av osv.  I begynnelsen er det viktig å bli kjent med alle kostymene og navnene på de ulike karakterene, for man går etter det, og det står i notatene hvem man skal følge, når de skal på og av osv.

Du må virkelig være på ballen hele tiden?
– I begynnelsen følger du med hele tiden. Særlig fordi jeg var vant med kun en spot fra Kongsberg Musikkteater. Men etter hvert så lærer man seg når ting skjer og det er nesten litt avslappende.

Liker du best spenningen i begynnelsen eller tryggheten mot slutten?
– Egentlig begge deler! På Operaen så er det gjerne veldig mange forestillinger av den samme oppsettingen. Si du har 15 forestiller og prøver, og du kjenner ikke stykket fra før av, så du følger veldig nøye med og fokuserer mest på arbeidsoppgavene dine. Det er først mot slutten at du kan nyte selve forestillingen.
– Men hele løpet er viktig. For du blir jo bare bedre og bedre og spotten blir mer og mer soft i overgangene istedenfor at ”Oi! Nå skulle jeg vært på!”.

Julie Bergan og praksisplass

Du ble med i praksisplassprogrammet teknikk i balanse sommeren 2018. Hva gjorde du der?
– Der hadde jeg praksisplass som assisterende lystekniker på Malakoff! Og det var veldig artig! Jeg var på den lille scenen, Amfi-scenen, hvor jeg hjalp lysteknikeren. Jeg ble forklart og fikk omvisning på scenen og det tekniske og ble vist hvordan ting var lagt opp. Min oppgave var å være på scenen å passe på at ting gikk bra og bistod under changeover blant annet. Så jeg fikk mye ansvar og det var veldig artig.

Føler du det var verdt det? Vil du anbefale andre noe lignende?
– Så absolutt! Det er noe som virkelig bygger selvtillit. På Malakoff så kjente jeg ingen fra før av! Og det var langt hjemmefra også. Men jeg fant meg fort til rette. Jeg var ikke redd for å spørre og spørre en gang til! Det var liksom bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Jeg har fremdeles kontakt med flere jeg ble kjent med under teknikk i balanse.  Jeg angrer ikke på at jeg ble med og skulle gjerne gjort det igjen! Og det er noe jeg sterkt anbefaler andre å bli med på!

Les mer om MUOs ulike praksisprogram her

Lovise midt i changeover for Julie Bergan sommeren 2019. Foto: Robin Bøe

– Gjennom Musikkutstyrsordningen sitt praksisplassprogram fikk jeg også muligheten til være assisterende lystekniker for Julie Bergan på hennes sommerturné.  Der fikk jeg i oppgave å sette opp sceneelementer og koble DMX (lyskabler) og strøm bortover. Ellers har det vært å rigge risere og så fikk jeg i tillegg vært med på å rigge en del trommesett i sommer!
– Det viste seg å være veldig nyttig fordi hovedtrommisen har hatt to vikarer på noen av konsertene i sommer, og de satte veldig pris på at jeg hadde den erfaringen med trommene, fordi det var en del elementer og kabling som de ikke visste hvor skulle. Så det fiksa jeg!

Ja, for det er ikke alltid at man bare jobber med lystekniske ting når man er med i et turnerende team?
– Jeg kommer fra  kulturhus og har mest erfaring, i hovedsak, fra kulturhus. Der er det omtrent én til hvert arbeidsområde. En på lys, en på lyd, en på kontoret og en potet. Da er det viktig å hjelper hverandre. For hvis man bare er låst til «sin» arbeidsoppgave, blir arbeidsdagen kjedeligere og tung. Det er også mye samhold i å hjelpe hverandre!
– Jeg var ikke låst til én arbeidsoppgave under praksisen i sommer. Jeg var en slags teknisk potet som kunne brukes til mye forskjellig, noe jeg er kjempeglad for. Da fikk jeg en bredere erfaring å ta med meg videre!

MUO på Vill Vill Vest

Thomas AslaksenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Under årets Vill Vill Vest er Musikkutstyrsordningen på plass i Bergen. Vi arrangerer en panelsamtale om veien fra undergrunn til mainstream og vil også gjerne treffe deg!

Fra sub til pop: Veien fra undergrunn til mainstream

Vi inviterer til en samtale om veien fra undergrunn til mainstream under Vill Vill Vest Musikkonferanse 2019!

Sted: Litteraturhuset i Bergen Rom: Olav H. Hauge
Tid: Torsdag 26.09 kl 15:00
Panelet: Kyrre Heldal Karlsen, Birk Nygaard, Nina Nielsen og Erlend Mokkelbost.
Følg samtalen i vår live-stream på Facebook!

Den mytiske veien fra undergrunn til mainstream er en av de definerende mytene for unge musikere og andre kunstnere.
Hva må jeg gjøre for å få en hit? When will I be famous? Må jeg gå på akkord med meg selv for å komme dit? Forandrer musikken/kunsten seg på veien, eller er det publikum som venner seg til undergrunnens nyskapning? Elsker de meg for den jeg er, eller for den de ser på pressebildene?

Vi spør hvor veiene går, og undersøker hva som avgjør hvem som vinner og hvem som forsvinner, og hvem som bare aldri kommer opp av startgropa.

Kyrre Heldal Karlsen tar med seg Birk Nygaard, Nina Nielsen og Erlend Mokkelbost, som alle har god kjennskap til den tunge veien fra sub til pop, på en reise gjennom inspirasjon, identitet, integritet og innertiere.

Les mer her.

Alt du trenger å vite som ny artist

Sted: Litteraturhuset i BergenRom: Olav H. Hauge
Tid: Fredag 27.09 kl 14:00
Panelet: Karen Sofie Sørensen (MUO), Erle Strøm (HES), Henrik Haagensen (Playground Music) og Linnea Lyssand (Made).
Presenteres av GramArt.

Hvordan jobber man for å få mest mulig ut av en spillejobb på en bransjefestival? Dette panelet bestående av Henrik Haagensen (Playground Music), Erle Strøm (HES), og Lennea Lyssand (Made) vi ta for seg temaet. Sammen skal de se på en utvalgt artister fra Vill Vill Vest, og se hvilke steg disse artistene bør ta videre.

Panelet presenteres av GramArt og samtalen ledes av vår egen Karen Sofie Sørensen.

Les mer her.

Møt oss!

MUO vil gjerne møte deg under Vill Vill Vest. Ta kontakt og avtal møte med oss:

Daglig leder
Karen Sofie Sørensen
karensofie@utstyrsordningen.no
Mobil: 99 56 23 73

Fagutvikling
Kjetil F. Wevling
kjetil@utstyrsordningen.no

Kommunikasjonsansvarlig
Thomas Aslaksen
info@utstyrsordningen.no
Mobil: 48 00 57 79

Søknadsfrist 2. september

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Siste frist for å søke tilskudd denne runden er 2. september kl 13:00.

Rekordmye i tilskudd

I første tildelingsrunde i 2019 fordelte Musikkutstyrsordningen 25,8 millioner på 103 søknader, og dermed doblet vi antall tildelinger sammenlignet med 2018. Nå er det duket for den andre tildelingsrunden i 2019. Over 12 millioner kroner skal gi et løft til kulturarenaer, øvingsrom og lokale kulturaktører over hele landet. Søknadsfristen er 2. september.

Get high (3) Foto: Cornerteateret
Cornerteateret i Bergen fikk, i første tildelingsrunde, 838.000,- i tilskudd til et stort løft av lyden i Kongesalen, med kapasitet til 400 mennesker.
Foto: Cornerteateret

Trenger du hjelp?

Lurer du på om dere kvalifiserer til å søke tilskudd?
Usikker på hva du kan søke støtte til eller hva som kreves i en eventuell søknad?
Vi har laget en guide for å svare på disse spørsmålene:

Vi har også en veiledningsside med mye nyttig informasjon:

foto: David Zadig
PreForm fikk 324.000,- i tilskudd til en ny, permanent lysrigg vil scenen kunne tilby et høyt nivå innen sceneteknikk, infrastruktur og kompetanse, og gi et løft til hele regionen, i første tildelingsrunde.
Konsert Last Hurrah -foto: David Zadig

Om du ikke finner svar på spørsmålene du måtte ha, sitter vi klare til å hjelpe deg. Ikke nøl med å ta kontakt. Vi er her for å hjelpe deg:

Utvidelsen av MUOs mandat

Thomas AslaksenUkategorisert

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Nå har ordningen blitt utvidet til også å omfatte enda flere musikksjangre, scenekunst og amatørteater.

I 2019 fikk MUO et utvidet mandat og betydelig økt tilskuddsramme. Fra å være en ordning for kun rytmisk musikk gis det nå tilskudd på tvers av sjangre (rytmisk, kor, korps, klassisk) og også til flere kulturuttrykk – i første omgang utvidet til scenekunst og amatørteater.

Vi er også i gang med en navneendringsprosess som skal reflektere denne utvidelsen.

Mange søknader fra nye felt i første runde

Vi så allerede etter første søknadsrunde i 2019 at behovet for utvidelsen av mandatet var stort. Flere spennende prosjekter fra ulike musikksjangre fikk tilskudd til fremføringsutstyr, øvingsutstyr og akustiske tiltak. Det ble også tildelt midler til mange spennende amatørteater- og scenekunstprosjekter i første tildelingsrunde .

Get high (3) Foto: Cornerteateret
Foto Cornerteateret Bergen

Stort løft for Cornerteateret

En i de nye søkegruppene som fikk tilskudd ved forrige tildeling var Cornerteateret i Bergen. De fikk 838.000,- til et stort løft av lyden i Kongesalen, med kapasitet til 400 mennesker.
Marit Eikemo, daglig leder for Cornerteateret, mener tilskuddet gjør huset til en enda mer attraktiv arena:
«Dette er strålende nyheter for alle husets brukere! Fem og et halvt år etter at vi åpnet i nyrestaurerte lokaler i en av byens eldste verftsindustribygninger, har huset fullt belegg og er blitt den kunstneriske smeltedigelen og møteplassen som var målsettingen med etableringen. Med denne oppgraderingen med nytt PA-anlegg, monitoring og utvidet utstyrspakke blir det nå en enda mer attraktiv arena både til konserter, preproduksjoner, klubbkonsepter og opera.»

Senja Gospel Foto: Foto: Arne Ivar Hanssen.

Kor kan nå søke tilskudd

Senja Gospel fikk 37 500,- til lyd- og lysutstyr. Administrativ leder av Senja Gospel er svært takknemlig for tilskuddet:
«Tilskuddet betyr alt for Senja Gospel! Vi har stadig henvendelser fra nærområdet i Midt-Troms om vi kan bidra med noen sanger på diverse arrangementer, og da trenger vi virkelig utstyr som kan hjelpe oss med dette!»

Er du usikker på hva prosjektet deres kan søke om?

Ny runde med Hvordan Låte Bra Live-workshop

Thomas AslaksenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Etter strålende tilbakemeldinger på vårens workshop i hvordan låte bra live, setter vi opp en ny runde i enda flere byer!

Konsertvirksomhet er i dag hovedinntektskilden for svært mange artister og derfor er det å være et bra liveband nå viktigere enn noensinne. Å ha gode låter og å se bra ut er selvsagt viktig, men det kan fort falle gjennom live hvis bandet ikke også låter bra.

Lydteori og praktisk tilnærming

I dette foredraget får vi et innblikk i både lydteorien og ulike praktisk-tekniske tilnærminger vi kan ta for å få et band til å låte så bra som mulige live, selv uten flere dager med profesjonell pre-produksjon eller engang å reise med egen lydtekniker. Noen av temaene vi skal gjennom er bl.a. frekvenser, decibel, refleksjon, utstyrsvalg, tiltak, problemstillinger, produksjon og selvsagt kommunikasjon mellom musiker og lydtekniker. Foredraget er for musikere og lydteknikere som er opptatt av god lyd på konserter, men passer også for personer i etableringsfasen

Kursholderne er musiker Håkon Sagen (Gabrielle, Shining m.fl.) og lydtekniker/produksjonsleder Johan Kristian Berntsen (Highasakite, Sivert Høyem m.fl.)

Tid og sted, høsten 2019:

Fredrikstad. Gamlebyen Kulturhus, onsdag 4. september kl. 17.00 – 20.00. I samarbeid med MØST

Bodø. Sinus, tirsdag 10. september kl 17.00 – 20.00. I samarbeid med RYK

Tromsø. Tvibit, onsdag 11. september kl 17.00 – 20.00. I samarbeid med RYK

Oslo. NB! Fullt! Parkeatret, tirsdag 24. september kl 17.00 – 20.00. I samarbeid med MØST

Trondheim. Kultursenteret ISAK, Coffee Annan, onsdag 2. oktober kl 17.00 – 20:00. I samarbeid med TEMPO NB: kun 60 plasser

Kongsberg. Kongsberg Musikkteater, tirsdag 8. oktober kl 18.00 – 21.00. I samarbeid med ØKS

Arendalsuka 2019

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Musikkutstyrsordningen er selvfølgelig tilstede under Arendalsuka. Og i år har kultur fått sin egen dag!

Kulturdagen arrangeres av en rekke kulturorganisasjoner og -nettverk i felleskap og finner sted på Arendalsuka torsdag 15. august fra kl 11.00 til midnatt, med flere arrangementer både i Bakgården og på skipet Gamle Oksøy.

Her er en oversikt over de ulike arrangementene vi arrangerer under årets Arendalsuka:

Debatt: Fra ord til handling! Kulturmelding i praktisk politikk

Det norske kulturpolitiske landskapet er under stor endring. Før jul fikk vi en ny kulturmelding, det pågår en regionreform, og debatten om oppgavefordeling mellom statlig og regionalt nivå har bidratt til å sette kultur på den politiske agendaen i større grad, og på en annen måte enn tidligere.
Kulturloven sier at alle skal ha muligheten til å utøve og oppleve kultur. Tilgang til egnede og utstyrte arenaer for kultur er grunnlaget for all kulturaktivitet. Vi inverterer noen av landets mest toneangivende kulturpolitikere til debatt i Bakgården og setter søkelys på ulike temaer som berører vårt felt.

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11573

Kulturdagen: Kulturlunsj – Setesdalsmusikken: Snart verdensarv?

Kulturorganisasjonene inviterer til Kulturlunsj på Åpent skip.
Det blir lett servering, mingling og orientering om arbeidet med UNESCO- søknad fra Setesdal.
Det blir også musikk fra Kulturskolen i Arendal og fra Sigrid Kjetilsdotter Jore.
Sigrid Kjetilsdotter Jore er folkemusiker, kveder og danser fra Valle. Sigrid K. Jore er engasjert i musikken på mange felt. Hun er blandt annet med i folkemusikktrioen Raabygg og i Kulturpatrulja.

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11803

Kultur på Åpent skip

På programmet:
• Henrik Syse om : «Kulturarv – does it matter? Noen filosofiske refleksjoner».
• Musikalsk innsalg av Jonas Alaska!

Det blir også lett servering og mingling.
Velkommen!

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11813

Debatt: Dannelse og ytringsfrihet

Gjennom Kulturmeldingen trer dannelse tydelig frem som kulturministerens overordnede politiske prosjekt. Er dannelse og ytringsfrihet to sider av samme sak? Er dannelse en forutsetning for den offentlige samtalen og god kritikk – eller er bruken av dannelsesbegrepet nok en form for instrumentalisering av kunsten og kulturen?
Hva gjør et menneske og et folk dannet, og på hvilke arenaer foregår dannelsesutviklingen? Er kulturopplevelse og -deltagelse avgjørende for dannelse, og er det nødvendigvis slik at uten kulturen dør ytringsfriheten? Kan verdien av ytringsfrihet og prinsippet om armlengdes avstand tvert imot stå i motsetning til dannelse? Hvilke grep kan politikerne gjøre for å bedre forutsetningene for å sikre et stort ytringsmangfold?
Hvordan skal det faktisk leveres på dette politiske prosjektet? Hvilke verktøy finnes i verktøykassa, og hvem har ansvaret?

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/10497

Kulturkveld på Åpent skip

Blir bedre kjent med oss!
Kulturorganisasjonene inviterer til etterfest på Åpent skip.

Kulturdagen arrangeres av Arrangørforum, Balansekunst, Kulturalliansen, Kunstnernettverket, Museumsforbundet og Musikkutstyrsordningen.

Årets første tildelinger er klare!

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

foto: David Zadig

I første søknadsrunde for 2019 kom det inn 202 søknader med en total investeringssum på 92,3 millioner kroner. Det ble fordelt 25,8 millioner kroner til 103 søknader. Noe som er en kraftig økning, sammenliknet med fjorårets første tildelingsrunde.

Foto: David Zadig/PreForm Sogn og Fjordane

Stort løft

Denne tildelingen vil gi et stort løft til kulturarenaer, øvingsrom, og lokale kulturaktører over hele landet. Økte bevilgninger fra Kulturdepartementet har sørget for en utvidelse av ordningen, slik at et bredere spekter av kulturaktører kan få tilskudd fra MUO. For første gang har derfor amatørteater, kor, korps og klassisk vært en del av søknadsbunken.

Get high (3) Foto: Cornerteateret
Cornerteateret i Bergen fikk 838.000,- i tilskudd til et stort løft av lyden i Kongesalen, med kapasitet til 400 mennesker.
Marit Eikemo, daglig leder for Cornerteateret, mener tilskuddet gjør huset til en enda mer attraktiv arena:
«Dette er strålende nyheter for alle husets brukere! Fem og et halvt år etter at vi åpnet i nyrestaurerte lokaler i en av byens eldste verftsindustribygninger, har huset fullt belegg og er blitt den kunstneriske smeltedigelen og møteplassen som var målsettingen med etableringen. Med denne oppgraderingen med nytt PA-anlegg, monitoring og utvidet utstyrspakke blir det nå en enda mer attraktiv arena både til konserter, preproduksjoner, klubbkonsepter og opera.»
Bilde: Fra forestillingen Get high. Foto: Cornerteateret

Fornøyd

Fungerende daglig leder i MUO, Kjetil F. Wevling, er svært fornøyd med runden.
«Med utvidelsen av MUOs mandat til å bli en sjangerfri ordning for musikk og i tillegg omfatte scenekunst kom økningen i årets spillemiddeltildeling svært godt med, og rekordmange nødvendige og etterlengtede prosjekter kan nå realiseres for å styrke kulturlivet over hele landet.» –Fungerende daglig leder Kjetil F. Wevling

Senja Gospel fikk 37 500,- til lyd- og lysutstyr. Administrativ leder av Senja Gospel er svært takknemlig for tilskuddet:
«Tilskuddet betyr alt for Senja Gospel! Vi har stadig henvendelser fra nærområdet i Midt-Troms om vi kan bidra med noen sanger på diverse arrangementer, og da trenger vi virkelig utstyr som kan hjelpe oss med dette!» Foto: Arne Ivar Hanssen.
Ål kulturhus har fått 817.000,- til fremføringsutstyr og 728.000,- til akustiske utbedringer, som vil styrke husets aktiviteter ytterligere. 3 øvingsrom skal bygges om og lydisoleres, og scenen skal utrustes med ny PA, monitorsystem og lys. Daglig leder i Ål Kulturhus, Anita Borrmann Skoglund (i midten) er veldig fornøyd med tilskuddet:
«For Ål kulturhus er gaven fra Musikkutstyrsordningen avgjørende for at vi skal kunne fylle vår nye sal, Sprang, med lyd- og lysutstyr i henhold til nasjonal standard. Sprang skal utvikles til å bli en attraktiv scene for både dans og musikk, ikke minst for å formidle musikkutrykk fra unge utøvere. I tillegg legger gaven til rette for tre helt nye øvingsrom, og dette i kombinasjon med husets eksisterende fasiliteter gjør at Sprang vil dekke nasjonale, regionale og lokale behov for øving, produksjon og framvisning. Som leder av Ål kulturhus er jeg ydmyk og svært takknemlig for den tilliten Musikkutstyrsordningen viser oss ved å støtte prosjektet.»
Foto: Nils Petter Moen.
PreForm legger til rette for at kunstnere har lokaler for kunstproduksjon og kunstnerisk utvikling. Huset brukes til konserter, teaterforestillinger, produksjonslokale med mer, og har samlet mange gode krefter for å realisere potensialet i Fjaler. Med 324.000,- i tilskudd til en ny, permanent lysrigg vil scenen kunne tilby et høyt nivå innen sceneteknikk, infrastruktur og kompetanse, og gi et løft til hele regionen! Daglig leder i PreForm AS, Ingrid Hansen, gleder seg enormt til å få lysriggen på plass:
«Såååå mange ganger vi har rigga opp og ned! Tenk at vi får ein fast scene med lys som faktisk henger der dei skal og ikkje må ned same kveld. Nå tar vi snart huset i daglig bruk til prøver, øvingar, utstillingar, visningar, konsertar; altså eit nytt liv for oss!»  
Bilde: Fra konsert med Last Hurrah. Foto:David Zadig

NB: Neste søknadsfrist er 2. september 2019!

Ny daglig leder i Musikkutstyrsordningen

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Karen Sofie Sørensen. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Karen Sofie Sørensen tiltrer som ny daglig leder av Musikkutstyrsordningen 1. august. Hun skal lede den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler i en spennende periode. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Gleder seg

Fra 2019 deler ordningen ut et større tilskudd til hele musikkfeltet på tvers av sjangre og også amatørteater. MUO er på vei til å bli en ordning for hele kulturfeltet.

«Å videreutvikle Musikkutstyrsordningen til en ordning for hele kulturlivet er en stor oppgave som jeg gleder meg til å ta fatt på. Med både politisk støtte og et stort behov i feltet har vi nå mulighet til å få på plass enda flere tilrettelagte kulturarenaer over hele landet» , sier påtroppende daglig leder Karen Sofie Sørensen.

Hun håper å kunne bidra til å samle krefter og vise enda tydeligere hvilke verdier som skapes i kulturfeltet når rammevilkårene er på plass.

«Tildelingene fra Musikkutstyrsordningen er avgjørende for at det finnes så mange bra lokaler for å utøve og oppleve musikk i Norge. Jeg har selv hjulpet mange scener og øvinsgfellesskap med søknader og sett hvilke positive ringvirkninger tilskuddet fra ordningen kan skape. Egnede arenaer er viktig for å bygge både grasrot og elite, men kulturfeltet har fremdeles langt igjen å gå før vi har den samme tilretteleggingen som idretten.» –Karen Sofie Sørensen.

Videreføring

De siste årene har MUO har også vært engasjert i prosjekter for å bedre kjønnsbalansen og jobbet målrettet for å øke kompetansen for de som driver med teknikk og konsertproduksjon. Dette er et arbeid hun ser fram til å videreføre.

Sørensen kommer fra stillingen som daglig leder på Bruket (bar og scene i gamle landbrukets hus i Oslo). Før dette har hun i tolv år vært aktiv i kulturlivet i Bergen og på Vestlandet og tar med seg mye relevant erfaring fra jobben som daglig leder i kompetansesenteret Brak. Med styreverv i Music Norway, Norske Konsertarrangører, Vill Vill Vest, kombinert med erfaring fra flere konsertscener og festivaler har hun bred innsikt i musikk- og kulturfeltets behov.

Karen Sofie Jørgensen gleder seg til å ta fatt på arbeidet med Musikkutstyrsordningen.
Foto: Jonathan Vivaas Kise

Styret i MUO: Rett person!

Styret i Musikkutstyrsordningen ser fram til det videre arbeidet med ny daglig leder på plass.

«MUO er en tilskuddsordning med stort nedslagsfelt, og jobben framover blir enda større og viktigere for å bygge grunnmuren for kulturlivet i hele landet. Vi er sikre på at Karen Sofie er den rette personen for å ta organisasjonen inn i en fase med utvidet oppdrag», sier styreleder i MUO Kjersti Vikør.

Nå skal MUO inn i en omfattende strategiprosess og vil lytte til hele feltet for å finne ut hvordan ordningen kan bidra til å løfte kulturfeltet og sikre forutsigbare arenaer og rammevilkår i mange år framover.

Ved spørsmål kontakt:
Styreleder Kjersti Vikør: 959 10 654
Påtroppende daglig leder Karen Sofie Sørensen: 99562373