Søknadsfrist 1. september 2020

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Vi trenger fortsatt langsiktighet og trygge rammer for kulturlivets infrastruktur. Kulturrom gjør derfor ingen store endringer i denne søknadsrunden, men forstår at situasjonen kan gjøre søknadene annerledes enn tidligere år.

Ordningene fortsetter som normalt

Årets andre hovedsøknadsfrist går som normalt selv om situasjonen for kulturfeltet på ingen måte er tilbake til normalen. Vi gir midler til langsiktige investeringer i infrastrukturen og vår saksbehandling eller ordninger vil ikke endres.

Lurer du på hva det gis og ikke gis tilskudd til?
Vi har laget en oversikt som du kan lese her.

Vi trenger gode kulturrom til øving og framføring både nå og når vi en gang i framtiden åpner for kulturarrangement som før pandemien. Det er ingen endringer i vår ordinære søknadsfrist, men vi vet at det er vanskelig å planlegge langsiktig og oppfordrer søkere til å gjøre så godt dere kan. I søknadsskjema-felt hvor det er åpent for kommentarer, ønsker vi at dere tar utgangspunkt i hvordan det ville vært i en normalsituasjon.

Vi håper midlene vil bidra til oppgraderinger som gjør at det kan opprettholdes noe aktivitet i kulturfeltet og legge tilrette for flere og bedre kulturarrangement, når samfunnet igjen er tilbake som normalt.
Kulturrom har ingen ekstraorddinære tildelinger, og lanserer ingen nye tiltak utover ordningene som ble lansert i vår.

15 millioner til fordeling

Til årets første hovedssøknadsfrist fikk Kulturrom (tidl. MUO) inn rekordmange søknader om tilskudd. Kulturroms fordelingsutvalg (FU) behandlet 216 søknader med en samlet investeringssum på 157 millioner i første hovedsøknadsrunde 2020. Det ble tildelt totalt 20.6 millioner kroner fordelt på 109 søknader.

Til denne hovedsøknadsfristen er det igjen nærmere 15 millioner til fordeling. Vi minner også om vår månedlige søknadsfrist og prøveordning teknisk innleie for frivillige lag og foreninger.

Økt fleksibilitet

Kulturrom ønsker å tilrettelegge for at alle som har mottatt tilskudd på best mulig måte skal klare å gjennomføre tiltaket. Vi åpner dermed for økt fleksibilitet i forbindelse med gjennomføring av tiltak, rapportering og utbetaling. Les mer om dette her

Konkursvurderinger

Selskaper under konkursvurdering vil ikke bli vurdert. Tilskudd fra Kulturrom er midler til nye investeringer og skal ikke redde virksomheter fra konkurs. Her må søkere benytte seg av andre statlige kompensasjonsordninger som dekker opp for manglende omsetning på grunn av pandemien.

Fra konsert med Honningbarna hos tilskuddsmottaker Cafe Blå Rock i Tromsø.
Foto: Lori Markussen 

Trenger du hjelp?

Lurer du på om dere kvalifiserer til å søke tilskudd?
Usikker på hva dere kan søke tilskudd til eller hva som kreves i en eventuell søknad? 

Vi anbefaler at dere leser dere opp på våre tilskuddsområder og tar en titt på vår veiledningsside hvor dere finner mye nyttig informasjon.

Åpent digitalkontor

Fredag 21. august inviterer vi til åpent digitalkontor fra klokken 10:00 – 16:00. Du kan booke ett møte á 20 minutter med en av våre saksbehandlere, og vil få tilsendt en link til møterommet i forkant av selve møtet.

Vi er tilgjengelig for å besvare de spørsmål du måtte ha om søknader og ordningen generelt. Lurer du på hva dere kan søke om tilskudd til? Eller er dere i gang med søknaden, men har spørsmål knyttet til skrivingen? Vi gir gjerne råd og informasjon. 

Saksbehandlernes søknadstips

Å skrive en god søknad kan oppleves som både utfordrende og tidkrevende. Derfor har våre saksbehandlere Astrid, Kjetil og Nina har gitt oss sine beste tips til god søknadsskriving.

Om du ikke finner svar på spørsmålene du måtte ha, sitter vi klare til å bistå deg. Ikke nøl med å ta kontakt:

post@kulturrom.no
Telefon: 21 37 88 10