Hopp til innholdet

Første tildelingsrunde 2020

I årets første tildelingsrunde fikk Kulturrom inn rekordmangesøknader. Nå er tildelingene klare. 20,6 millioner til 109 søknader Til årets første hovedssøknadsfrist fikk Kulturrom (tidl. MUO) inn rekordmange søknader om tilskudd. Kulturroms fordelingsutvalg (FU) har behandlet 216 søknader med en samlet investeringssum på 157 millioner i første søknadsrunde 2020. Det ble tildelt totalt 20.6 millioner kroner … Continued

Økt fleksibilitet ved gjennomføring av innvilget søknad

Koronautbruddet har truffet norsk kulturliv hardt og evnen til å investere i lokaler og utstyr har for mange endret seg siden søknadsfristen 1. mars 2020. Kulturrom ønsker å tilrettelegge for at alle som har mottatt tilskudd på best mulig måte skal klare å gjennomføre tiltaket. Vi åpner dermed for økt fleksibilitet i forbindelse med gjennomføring … Continued