Tiltak for et felt i krise

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Utbruddet av koronaviruset (COVID-19) og tiltakene myndighetene har iverksatt for å bekjempe spredningen, har ført til en svært vanskelig situasjon for alle som driver med musikk, dans og teater. Kulturrom jobber kontinuerlig med å finne løsninger for alle våre interessenter i denne ekstraordinære situasjonen.

De fleste arrangementer og øvinger er avlyst, og mange kjenner nå på en usikkerhet rundt hvordan fremtiden vil se ut. Stortinget har allerede vedtatt en rekke gode tiltak for å hjelpe frilansere uten oppdrag og faste ansatte som nå er permitterte. De statlige tiltakene er ekstremt viktige for denne sårbare gruppen.

Men andre har nå mistet hele sitt inntektsgrunnlag. For å redde kulturarenaene, som er selve grunnmuren for kulturlivet, trenger vi en reell kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging og avlysning av arrangement. Denne må omfatte både arrangører, øvingsanlegg og tekniske leverandører. Regjeringens kompensasjonspakke på 300 millioner kroner for bortfall av billettinntekter er dessverre ikke i nærheten av å være nok til å dekke det reelle behovet.

Konsertarrangørene alene melder om tap på 430 millioner for perioden mars-april og et ytterligere forventet tap på 2,8 milliarder kroner for perioden mai-september dersom denne situasjonen vedvarer.

Krisen har også rammet de tekniske leverandørene svært hardt. En utvidet kompensasjonspakke som dekker 25% av omsetning basert på fjorårets tall vil være en god start for å sikre denne delen av verdikjeden i tiden fremover.

Det er i tillegg helt avgjørende at vi sikrer overlevelsen til øvingsanlegg og produksjonslokaler. Disse opplever nå en sviktende betalingsevne hos sine leietakere grunnet avlyste arrangementer. Det bør umiddelbart etableres en støtteordning for utøvere slik at de blir i stand til å dekke sine leiekostnader.

Ta godt vare på hverandre og ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe vi kan bistå med i tiden fremover.

For å lette på situasjonen for våre tilskuddsmottakere vil vi i første omgang gjøre et unntak for tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, samt utsette enkelte rapporteringsfrister.

Tiltak for tilskudd og rapportering

For å lette på situasjonen for våre tilskuddsmottakere vil vi i første omgang gjøre et unntak for tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, samt utsette enkelte rapporteringsfrister. 

Kurs og praksisplasser

Som følge av situasjonen vil alle kurs og praksisplasser i regi av Kulturrom utsettes på ubestemt tid.

Vi oppdaterer saken løpende med flere tiltak i tiden fremover.