Hopp til innholdet

Ny ordning for tilskudd til innleie av teknisk utstyr

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) har lansert en ny prøveordning for innleie av utstyr til egenaktivitet i frivillige lag og foreninger. Foto: Unge Spor Med utvidet mandat er det viktig for Kulturrom å møte behovet til frivillige lag og foreninger på best mulig måte. Vi ser at mange enkeltlag søker om innkjøp av dyrt teknisk spesialutstyr som … Continued

Meld inn forslag til medlemmer i fordelingsutvalg

Vi skal velge nytt fordelingsutvalg for 2020-2021 og nå kan du melde inn forslag til kandidater! Fordelingsutvalget er et sentralt organ i ordningens forvaltning av tilskudd. Årlig behandler fordelingsutvalget flere hundre søknader som kommer inn til hovedsøknadsfristene i mars og september. Sakene som kommer til fordelingsutvalget er grundig behandlet av administrasjonens saksbehandlere som leverer en … Continued

Vi bytter navn og inviterer til feiring

Vi ønsker å invitere til å markering av en milepæl i utviklingen av ordningen som til nå har vært kjent som Musikkutstyrsordningen. Fra 2019 fikk vi utvidet vårt mandat med et oppdrag om å gi tilskudd på tvers av alle musikksjangre og til scenekunstfeltet. Dette er en del av en spennende videreutvikling og styrking av … Continued