Program fagdag Bergen

Guro Furunes PettersenUkategorisert

Brak og Kulturrom inviterer til fagdag i Bergen 10. november 2020, hvor vi setter fokus på koronakrisen og fremtiden for de scenetekniske yrkene.

10:30 Registrering

Klokken 11:00 Velkommen
Kulturrom ønsker velkommen ved daglig leder Karen Sofie Sørensen. Vi gir en kort oppdatering på ulike koronatiltak og forskningsbaserte undersøkelser, samt effektene av disse.

Foto: Jonathan Vivaas Kise

11:15 Presentasjon: Kartlegging av scenetekniske yrker
Kulturrom har i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) over to undersøkelser i 2020 kartlagt det scenetekniske feltet. Kartleggingen har hatt fokus på bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeid- og lønnsforhold og selvsagt effektene av koronakrisen. På fagdagen vil nøkkelfunn fra undersøkelsen presenteres.

12:00 Lunsj
Vi spanderer lunsj. 

12:30 Panelsamtale: Koronakrisen og enkeltindividet
Avtalebøkene til sceneteknisk personell gikk fra fullbookede til tom 12. mars, hvordan har dette påvirket den enkelte? Vi vil belyse forhold knyttet til psykisk helse, organisasjonsform og økonomi, samt utdanningsmuligheter og fremtidsutsikter for scenetekniske yrker.

13:30 Pause

13:45 Panelsamtale: Strukturer for en bærekraftig sceneteknisk bransje
Hvilke overordnede strukturer på må plass for at det scenetekniske feltet skal komme seg gjennom krisen? Treffer kompensasjonsordningene godt nok per i dag og hvor stor er risikoen for storskala kompetanseflukt og konkurser?