Søknadsfrist: 1. mars 2018

MusikkutstyrsordningenAktuelt

Neste søknadsfrist er torsdag 1. mars 2018, og alle søknader må være sendt inn innen klokken 13:00.

Du kan søke MUO om tilskudd til:
– fremføringsutstyr: lydutstyr, lysutstyr og backline
– akustiske tiltak: for å bedre romakustikk/lydisolasjon i scenelokale
– øvingslokaler: bygging eller utbedring av øvingslokaler
– musikkbinger
– øvingsutstyr: sanganlegg, trommesett, gitarforsterker, bassforsterker og keyboard

Her kan du lese mer om de ulike tilskuddsområdene

Om det er noen du lurer på, ring oss, 21 37 88 10, eller sende e-post, post@utstyrsordningen.no. Vi hjelper gjerne!

I andre tildelingsrunde 2017 kom det inn 116 søknader med en total investeringssum på over 63.5 millioner. Det kom søknader fra alle fylker. 58 søknader fikk tilskudd med en samlet tilskuddsramme på over 10 millioner.

Tildelingene fordelte seg slik:
Fremføringsutstyr: 33 tildelinger 6.221.000 kr
Akustikk scenelokale: 1 tildeling 530.000 kr
Øvingsrom og musikkbinger: 8 tildelinger 2.398.400 kr
Øvingsutstyr: 16 tildelinger 917.700 kr
Totalt: 58 tildelinger 10.067.100 kr

Blant de 45 øvingsrommene som blir bygget, utbedret eller utstyrt med tilskudd fra Musikkutstyrsordningen, finner vi Ungdommens Hus i Alta. Huset fikk i andre tildelingsrunde i 2017 tilskudd av Musikkutstyrsordningen på kroner 400.000 til å kjøpe inn en musikkbinge. En musikkbinge er et ferdig øvingslokale som leveres klart til montering.

Bergen Internasjonale Kultursenter (bilde) var blant de 34 spillestedene og konsertarrangører som fikk tilskudd til å utbedre akustikk eller teknisk utstyr. Kunstsentret vil løfte sitt allerede etablerte publikumstilbud med tilskudd på 452.000 kroner fra Musikkutstyrsordningen til ny PA i Fensalen.

Foto: Familiekonserten med Che Sudaka under Bergen Internasjonale Musikkfestival 2017. Foto av Ruben Olsen.