Løpende søknadsfrist for tilskudd til øvingsutstyr!

MusikkutstyrsordningenAktuelt

MUO har innført løpende søknadsfrist for øvingsfellesskap som søker om tilskudd til øvingsutstyr. Det vil si at søknaden kan sendes inn når utstyret trengs, uavhengig av søknadsfristene. Søknadene behandles forløpende hos MUO og det vil gå kjappere fra behovet oppstår til søknaden er besvart og utstyret kan kjøpes inn.

Du sender inn søknad her 

Øvingsfelleskap er band som øver i samme lokale eller musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag og storband. Øvingsutstyret MUO gir tilskudd til skal være tilgjengelig for felles bruk i øvingsfellesskapet.

Øvingsutstyr er trommesett, gitarforsterker, bassforsterker, keyboard og sanganlegg (høyttalere til øvingsbruk, liten mikser og sangmikrofoner), der tilskuddet gis etter standardsatser. Øvingsutstyr kan også være feler, trekkspill, slåttetrommer til folkemusikklag, eller annet utstyr som må til for å øve. Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter.

Du finner standardsatser samt vilkår på MUOs nettside