Frister

MusikkutstyrsordningenAktuelt

Musikkutstyrsordningen holder stengt hele juli, så hvis du ønsker å få:
– utbetalt tilskudd før sommeren, må fullstendig søknad om forskudd eller rapport være sendt inn innen 15. juni
– tilbakemelding på teknisk spesifikasjon, må anbudspapirene være sendt inn innen 31. mai
 Ved alle innkjøp over kr 100.000 skal teknisk spesifikasjon innenom MUO før den sendes ut.

Husk at alle som mottok tilsagn i juni 2015 må rapportere for tilskuddet innen 5. juni i år!

Du kan lese mer om rapportering og søknad om forskudd under Veiledning