Hopp til innholdet

Pressemelding 27.10.2014:

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen: Et samlet musikkliv ytrer nå bekymring for regjeringens foreslåtte kutt på 5 millioner kroner til Musikkutstyrsordningen (MUO), den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. – Regjeringen sier i sin regjeringserklæring at: «Kulturpolitikken skal bidra til å gi mennesker mulighet til å delta i og oppleve … Continued

Felles uttalelse vedrørende kutt i bevilgninger til Musikkutstyrsordningen i forslag til statsbudsjett for 2015:

På vegne av samlet musikkliv representert ved undertegnede organisasjoner, kompetansesentre og nettverk oversendes følgende felles uttalelse: Til Kulturminister Torhild Widvey, Stortingets Familie- og Kulturkomite og andre interessenter. Vi er bekymret over at bevilgningene til Musikkutstyrsordningen (MUO), den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler, er foreslått redusert med 5 millioner, fra 32,3 til 27,3 … Continued

Workshop med Asle Karstad

Forsterkning av akustiske instrumenter byr på noen utfordringer som kan sette mange lydteknikere på prøve. Denne workshopen skal belyse disse utfordringene. Asle Karstad deler erfaringer og metoder og tar for seg hvordan forsterkning skiller seg vesentlig fra opptaksteknikker. For Akustiske instrumenter generelt, og resonerende instrumenter spesielt. Asle Karstad er en legende innenfor det lydtekniske feltet. … Continued

Statsbudsjettet for 2015

Kulturministeren har lagt frem statsbudsjettet for 2015 – Musikkutstyrsordningen savner en offensiv satsning på gode lokaler for øving og fremføring av musikk, et av de viktigste tiltakene Enger-utvalget (Kulturutredningen 2014) pekte på for å fremme det lokale kulturlivet over hele landet.Tilgang på gode arbeids og fremføringslokaler er også helt grunnleggende for utviklingen av musikknæringen og … Continued