Saksbehandling

SteinarAktuelt

Årets siste søknadsfrist ligger bak oss og det har kommet inn mange gode søknader.

Hva skjer videre?

Søknaden behandles i første omgang av administrasjonen, som leverer sin innstilling til fordelingsutvalget oppnevnt av Musikkutstyrsordningens styre. Fordelingsutvalget prioriterer og fatter vedtak i hver enkelt sak.

Saksbehandlingstiden vil avhenge av søknadsmengden, men søkere må forvente ca 12 uker fra søknadsfrist til søknaden er ferdig behandlet.

Vi kan ha behov for ytterligere dokumentasjon underveis i saksbehandlingen. Dersom vi trenger opplysninger eller har spørsmål til søknaden tar vi kontakt med deg. Sjekk derfor e-posten jevnlig og si ifra om du endrer e-postadresse.